Millionkrav etter advokatråd

Advokatfirmaet DLA Piper ble dømt til å betale nærmere 9 millioner kroner etter feilaktige klientråd. Men advokatene gir seg ikke. Nå blir det en ny runde.

NESTE NIVÅ: Etter tap for advokatene i Oslo tingrett, er det klart for å prøve saken i lagmannsretten. Foto: Eivind Yggeseth
Jus

Advokater lever av å gi gode råd. Av og til går det galt, og da kan det få et kostbart etterspill.

Det skjedde i saken mellom advokatfirmaet DLA Piper og klienten Aurstad Maskinutleie AS. Aurstad-konsernet bygger infrastruktur som vei, tunell, flyplasser og kraftanlegg.

DLA Piper er på sin side et globalt advokatfirma med kontorer i mer enn 40 land, blant annet i Oslo.

DLA bisto alle selskapene i Aurstad-konsernet i til dels krevende transaksjoner, men så gikk det galt.

Ville ha maskiner

Aurstad krevde at DLA Piper og forsikringsselskapet Zürich skulle holdes ansvarlig fordi Aurstad aldri fikk hele den maskinparken de hadde betalt for.

Aurstad krevde en erstatning på inntil 10,5 millioner kroner, men ble tilkjent 8,6 millioner i Oslo tingrett.

Retten mente likevel at «det er klart at Aurstad vant saken der i det vesentlige og derfor i utgangspunktet hadde krav på å få dekket nødvendige sakskostnader.»

I januar skal saken opp på nytt i lagmannsretten.

Tøffe tider

Bakgrunnen for konflikten var en omorganisering i Aurstad-konsernet, der store mengder utstyr ble solgt fra ett firma i konsernet til et annet.

Ifølge Rett24 hadde det selgende firmaet store økonomiske problemer, og da selskapet senere gikk konkurs, besluttet boet å ta beslag i de solgte maskinene. 

HURTIG REAKSJON: Bostyrer Håvard Wiker var raskt ute med å kreve beslag i maskinene. Foto: MRE

Bostyreren var den meget erfarne Håvard Wiker.

Allerede samme kveld som selskapet meldte oppbud, skrev boet:

«Vi har sett på avtaleverket rundt transaksjonen (...) Det er på det rene at maskinene og utstyret har vært på prosjekt hele tiden og har ikke vært flyttet. Basert på dette er vår foreløpige vurdering at transaksjonen ikke har rettsvern overfor boet». 

Det vil si at eiendomsretten ikke er beskyttet.

Dette var lite populært nytt hos firmaet som kjøpte.

Aurstad Maskinutleie inngikk etter hvert et forlik med boet, med det resultat at beslaget ble opphevet for rundt en fjerdedel av maskinene. Men fortsatt fikk de ikke alt de ønsket.

Ga råd

DLA Piper var rådgiver for omorganiseringen, og Aurstad mener at advokatene opptrådte uaktsomt ved å gi råd til en transaksjon som ikke sikret rettsvern for maskinene de betalte for. 

Aurstad hevdet blant annet at selskapets vanskelige situasjon, og den kjennskapen DLA hadde til det, er skjerpende i forhold til den aktsomhet DLA måtte utvise i forbindelse med sin rådgivning: 

«En mulig beslagsrett for et konkursbo representerte en særskilt risiko ved transaksjonen», understreket de. 

DLA Piper og forsikringsselskapet hevdet på sin side at rettsvern var oppnådd og at transaksjonen ville stått seg overfor boet. 

I dommen hevder DLA Piper at: «Det er ingen tvil om at Aurstad Maskinutleie var reell eier av maskinparken – kjøpesummen var betalt og eiendomsretten hadde gått over. Dersom man ikke aksepterer en slik transaksjonen, får kreditorene mer enn de kan forvente.

Advokatene

Det var advokatene Camilla Gjørtz og Johannes Arve Aspehaug som hadde saken for Aurstad.  På den andre siden av bordet var advokat Sven Eriksrud og Andreas Finstad Busch for DLA Piper og Zürich. I tillegg kommer John Gjermund Flatabø.