Kjøpte leiebygård med ikke-godkjente hybler

Mæli Eiendom går til søksmål mot næringsmegleren Colliers International for å ha gitt feil opplysninger i salgsoppgaven til Colletts gate 33. 

STRIDENS KJERNE: Leiegården Colletts gate 33, som har totalt 26 hybler. Heim Gastropub leier den første etasjen. Foto: Iván Kverme
Jus

Etter at Jeanett Berg gjennom Mæli Eiendom hadde kjøpt leiegården Collets gate 33 på St. Hanshaugen i Oslo fikk hun seg en overraskelse. 

Det viste seg at kun syv av totalt 26 hybler i leiegården var godkjente boenheter. 

Nå skylder Mæli Eiendom på uriktige opplysninger i salgsoppgaven, og krever det økonomiske tapet erstattet av megleren Colliers International og forsikringsselskapet Tryg Forsikring. 

Partene møtes i en rettssak i Oslo tingrett som starter 11. januar. 

– Fraskrev seg ansvar   

I et sluttinnlegg skriver Mæli Eiendoms advokat, Christian Wefling, at informasjonen i salgsoppgaven om antallet godkjente hybler var uriktig og villedende, og mener dette skyldes uaksomhet hos megleren. 

«Mæli Eiendom hadde en rimelig og berettiget grunn til å stole på og innrette seg etter informasjonen i salgsoppgaven», skriver han og understreker at det ikke er noe forhold som tilsier at Berg burde ha undersøkt riktigheten av opplysningene. 

– Bransjepraksis 

Colliers International påpeker derimot at de i oppdragsavtalen fraskrev seg ansvar etter eiendomsmeglingsloven så langt loven tillot, og at dermed undersøkelses- og opplysningsplikten ikke gjaldt. 

I prospektet ble i tillegg kjøperen oppfordret til å gjøre egne, grundige undersøkelser, ifølge ColliersInternationals advokat, Kristian Østberg. 

«Det er en klar og konsekvent bransjepraksis for at kjøpere enten foretar egne undersøkelser eller aksepterer risikoen ved å la det være», skriver han i sluttinnlegget. 

Ifølge Colliers International skal alle kilder som ble undersøkt av megler ha bekreftet at både 2. og 3. etasje var godkjent for bolig, men kun med åtte hybler i hver etasje. Advokaten ramser opp rammetillatelse, registrerte opplysninger i Eiendomsregisteret, faktisk bruk over lang tid,  samt Oslo kommunes forutsetninger for vurdering av forkjøpsrett. 

«At eiendommen hadde vært omsatt en rekke ganger mellom erfarne eiendomsaktører, underbygger samme inntrykk», skriver Østberg. 

Ikke solgt

Blant personer som skal vitne i retten neste uke, er megleren Anders Langtind i Privatmegleren Ullevål. Han sto for salget av bygården i høst. Den ble først lagt ut for 54 millioner kroner og er fortsatt ikke solgt.

– Dette er en litt kjedelig sak, der eieren har kjøpt bygården uten å vite at det ikke foreligger tillatelse for hyblene i andre og tredje etasje. Jeg tipper inndelingen er gjort en gang  på 1970-tallet, og siden har bygården vært solgt flere ganger, sa Langtind til nettstedet Estate Nyheter i august da bygården var lagt for salg. 

Mæli Eiendoms advokat har ikke besvart Finansavisens spørsmål. Partner Thor Bjørdal i Colliers International viser til sluttinnlegget, og sier at selskapet ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer i forkant av rettssaken. 

colliers international
mæli eiendom
oslo tingrett
bygård
colletts gate 33
christian wefling
kristian østberg
leiegård
jeanett berg
Nyheter
Næringseiendom
Jus