Slapp hele husleien under coronastenging

En fysioterapeut på Nesbru i Asker slapp å betale husleie til utleier under coronastenging. Det har forliksrådet bestemt.

SLAPP LEIE: En fysioterapeut i Helsehjørnet fikk medhold i ikke å måtte betale husleie til utleier da staten stengte virksomheten. Foto: Finn.no
Jus

Forliksrådet i Asker har bestemt at en fysiotereapeut i Helsehjørnet på Nesbru i Asker skal slippe å betale husleie til utleier i fem uker under nedstengningen i fjor vår.

– Jeg er lettere sjokkert over at lille Asker Forliksråd tør å frita min leietager fra å betale strøm og husleie i de ukene i mars–april da han var tvunget til å stenge ned. Dette vil jo snu opp ned på hele Norges næringsliv om alle som blir pålagt stenging av staten ikke skal betale til gårdeier i denne perioden, sier Bente Grongstad-Borsheim til Finansavisen.

Hun leier hele 2. etasje i bygget, har egen praksis som akupunktør og homeopat, og leier ut til ti andre aktører.

Krav på avslag

Fysioterapeuten hadde nylig startet, og hadde ikke krav på kompensasjon. Derfor tok han med seg benken, flyttet ut og ønsket ikke betale husleie.

– Advokaten min var klinkende klar på at jusen var på min side. Jeg kontaktet også kompensasjonsordningen som sa at alle skulle betale, og deretter kreve kompensasjon hver for seg. Gårdeier ga 10 prosents reduksjon i husleie, hvilket jeg ga videre til mine leietagere, sier hun.

Via en medhjelper viste han til husleielovens paragraf 5-7 som sier at leietager fritas fra husleieforpliktelse hvis leid lokale ikke kan benyttes til det det er leid for grunnet statlig pålegg.

Det er ikke uvanlig at Forliksrådet avsier en dom på et tynt juridisk grunnlag
Erik Snekvik, Codex Advokat

– Ikke uvanlig med feil

– Jeg tror Forliksrådet har bommet her. Dette fordi det ikke er forhold ved selve utleieobjektet som har ført til at fysioterapeuten ikke lenger kan drive sin virksomhet, sier advokat og partner Erik Snekvik som leder eiendomsavdelingen i Codex Advokat. 

HELBOM: Advokat Erik Snekvik i Codex Advokat mener Forliksrådet i Asker har bommet kraftig når de har fritatt en fysioterapeut for husleie under coronastengingen i fjor vår. Foto: Codex Advokat

Han har ingen relasjon til partene i saken. 

– Noe annet ville det vært dersom det eksempelvis ble oppdaget setningsskader i bygningen slik at offentlige myndigheter påla en stengning, eller at lokalet gikk tapt i en brann slik at leieobjektet ikke kunne benyttes av den grunn, sier han.

– Når det gjelder force majeure, så er det leietagers, ikke utleiers, virksomhet som er rammet av en force majeure hendelse – nemlig covid-19-pandemien – som hindrer eller gjør det urimelig byrdefullt for leietager å oppfylle husleiekontrakten. Det skal imidlertid svært mye til å bli fritatt for en betalingsforpliktelse på grunnlag av force majeure. Dette fordi muligheten for å betale alltid vil være innenfor betalers kontroll. Ved bortfall av inntekter, vil betaler eksempelvis kunne ta opp et lån eller tære på oppsparte midler. 

– I tillegg ville det vært urimelig dersom den andre parten, i dette tilfellet utleier, ensidig skulle sitte igjen med sin egen forpliktelse til å stille leieobjektet til leietagers disposisjon. Denne forpliktelsen hindrer i utgangspunktet utleier i å leie ut leieobjektet til noen andre. Det er en god grunn til at myndighetene som følge av pandemien har stilt opp med ulike støtteordninger til de virksomhetene som er rammet av nedstengningen. Dette skyldes jo nettopp en erkjennelse av at de rammede virksomhetenes betalingsforpliktelser fremdeles løper til tross for at virksomhetene ikke lenger har inntekter.

– Det er ikke uvanlig at Forliksrådet avsier en dom på et tynt juridisk grunnlag, og at denne dommen i neste omgang blir satt til side av en høyere domstol. Det skjer hele tiden, sier Snekvik.

Han har selv representert eier av en stor hall som leietager benyttet til klatresenter. Her gikk utleier med på en reduksjon i leien fordi han ønsket godt forhold til leietager i fremtiden.

Hadde dette vært Olav Thon ville ikke Forliksrådet turt å avsi en slik dom
Bente Grongstad-Borsheim

– Må alle slutte å betale

– Jeg leier ut 330 kvadratmeter, og driver Helsehjørnet, men har aldri hatt noen som har kverulert på husleie, sier Grongstad-Borsheim.

Hun leier ut til psykologer, fotterapeuter, hudpleier, negldesigner, fysioterapeut, thaimassør, og coaching.

– Ved neste nedstengning må alle slutte å betale, sier hun oppgitt.

– Hadde dette vært Olav Thon ville ikke Forliksrådet turt å avsi en slik dom, legger hun til.

– Det at kompensasjonsordningen eksisterer er et bevis på at staten mener man ikke skal løpe fra forpliktelsene sine men gjøre opp.

– Men jeg anker jo ikke dette. Det har jeg hverken økonomi eller nerver til. Jeg anser pengene som tapt, sier hun.

– Forliksrådet spurte om jeg ville møte ham på halvveien, men det tilbudet hadde jeg allerede gitt ham uten å få svar, sier Grongstad-Borsheim.

Nyheter
Jus
Finans