Telenor kjemper mot gigantbot i retten

Konkurransegebyret på 788 millioner kroner som Telenor er ilagt, blir tema i Gulating lagmannsrett de neste seks ukene.

UENIG I MILLIARDBØTER: Telenor Norge, her med adm. direktør Petter-Børre Furberg, har fått til sammen 2 milliarder i gebyrer fra ESA og Konkurransetilsynet. Nå skal lagmannsretten ta stilling til gebyret fra Konkurransetilsynet. Foto: NTB SCANPIX
Jus

Det har gått ni år siden Konkurransetilsynet og ESA i desember 2012 gjennomførte en to uker lang razzia på Telenors hovedkontor.

I 2018 ble Konkurransetilsynets resultat av razziaen offentliggjort: Telenor ble ilagt et rekordhøyt gebyr på 788 millioner kroner for misbruk av sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet. 

Boten ble først klaget inn for Konkurranseklagenemnda, som avslo klagen under dissens. Mandag er det klart for en ny runde i Gulating lagmannsrett. 

Det er satt av seks uker til å behandle tvisten. 

– Vi står fast på at vi har fulgt alle gjeldene konkurranseregler i denne saken, og det var også én av de tre nemndsmedlemmene enige i fra behandlingen av saken i Konkurranseklagenemda. Da ser vi det som rett at det norske rettsvesenet bør vurdere saksforholdet. Vi ser frem til å belyse vår sak for Gulating lagmannsrett, sier kommunikasjonsdirektør Caroline Lunde i Telenor Norge. 

- KJENNER OSS IKKE IGJEN: Caroline Lunde, kommunikasjondirektør i Telenor Norge. Foto: Telenor

Det tredje mobilnettet

Konkurransetilsynet mener Telenor har forsøkt å hindre utbyggingen av det tredje mobilnettet i Norge.  

Bakgrunnen var at Network Norway i 2007 hadde startet en forsiktig utbygging av mobilnettet, men leide kapasitet i Telenors nett der de ikke selv hadde eget nett. I 2010 ble det gjort en endring i avtalen mellom partene, som tilsynet har påpekt førte til at Telenor reduserte sine grossistpriser, men samtidig innførte en avgift som økte med antallet nye kunder Network Norway fikk. 

Denne avgiften ble innkrevd også når kundene brukte Network Norways eget nett, noe som ifølge tilsynet gjorde det mindre interessant å bygge ut et eget mobilnett. 

– Utilbørlig utnyttelse 

I vedtaket konkluderte Konkurransetilsynet med at Telenor utilbørlig utnyttet sin dominerende stilling i grossistmarkedet og sluttbrukermarkedet for mobiltjenester i Norge i perioden fra 2010 til 2014.

Telenor mener derimot at endringen i avtalen som ble inngått mellom Telenor og Network Norway i 2010, hverken begrenset konkurransen eller utbyggingen av et tredje nett, og at prismodellen er lovlig.

– Avtalen ble inngått i enighet med Network Norway, den ga en betydelig prisreduksjon for grossistkunden, den førte til økt konkurranse på mobilmarkedet og utbyggingen av det tredje nettet fortsatte også etter at ny avtale ble inngått. Både avtalen og prismodellen ble presentert for ledelsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet da den ble inngått, uten at de hadde innsigelser, sier Lunde. 

Må ta bort sladd

Under forberedelsen av rettssaken i lagmannsretten har Telenor vunnet mot staten i en tvist om bevistilgang. Høyesterett avgjorde i høst at staten må ta bort sladden på en rekke dokumenter som gjelder godkjennelsen av Telias oppkjøp av Tele 2 i 2015. Det var Tele 2 som den gang eide Network Norway.

Selve vedtaket i sin helhet, interne vurderinger i Konkurransetilsynet og prisstrukturen i gjestingavtalen mellom Telia og Ice er noen av dokumentene Telenors rådgivere har fått tilgang til.  

Staten motsatte seg opprinnelig å levere ut disse dokumentene med begrunnelse i at de har minimal betydning for Telenor, og at de inneholder forretningshemmeligheter. 

– Hva håper dere å få ut av disse dokumentene? 

– Telia og Ice hadde også en avtale med fast og variabel prisstruktur. Vi ønsker å se på hvorfor Konkurransetilsynet, i forbindelse med godkjenningen av Telias oppkjøp av Tele2, vurderte denne grossistavtalen annerledes enn vår avtale, sier Lunde. 

Milliardbot fra ESA 

I fjor sommer ble det kjent at også Efta-tilsynet ESA ila Telenor et gebyr på 1,2 milliarder kroner. ESA mener Telenor i 2008–2012 misbrukte sin dominerende stilling ved å prise tjenester slik at utfordrere ville tape penger på å selge mobilt bredbånd til nettbrett og bærbare PC-er.

– Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen ESA har av hvordan vi opererer. De startet ut med en bred undersøkelse i 2012, og har nå jobbet åtte år med dette der de over tid har lagt bort de fleste sakene. Telenor har bragt saken inn for EFTA-domstolen for overprøving, der vi ber om at vedtaket oppheves, sier Lunde. 

Telenor Norge
esa
konkurransetilsynet
gulating lagmannsrett
konkurranseklagenemnda
tele 2
telia
network norway
caroline lunde
Nyheter
Telekom
Jus