Borgestad saksøkes for 10 millioner

To konsulenter venter fortsatt på å få utbetalt et prosjekthonorar etter åpningen av Borgestads kjøpesenter Agora Bytom i Polen i 2008. 

STRIDENS KJERNE: Kjøpesenteret Agora Bytom i Polen, som eies av det børsnoterte selskapet Borgestad.  Foto: Dreamstime
Jus

Børsnoterte Borgestad, som eier det polske kjøpesenteret Agora Bytom på 52.000 kvadratmeter, kreves for 4 millioner polske zloty, rundt 9-10 millioner kroner, i prosjekthonorar av de tidligere samarbeidspartnerne Jan Olav Braaten og Finn Ebbe Jakobsen.

Onsdag starter saken i Oslo tingrett.

– Det er nødvendig med en dom for at pengene skal utbetales, sier Haavind-partner Rasmus Asbjørnsen, som representerer Braaten og Jakobsen.

Eide kjøpesenteret sammen

De to saksøkerne var tidligere medeiere av kjøpesenteret sammen med Borgestad, og konsulenter under byggingen i 2007.

Representerer saksøkerne: Partner Rasmus Asbjørnsen i Haavind. Foto: Hoan Ngoc Nguyen/Haavind

Ifølge Asbjørnsen ble prosjekthonoraret fra konsulentjobben opptjent allerede fra 2007, men på grunn av behovet for likviditet under finanskrisen ble det ikke utbetalt umiddelbart. I stedet ble det bestemt at honoraret skulle «fryses inn» i det polske selskapet Agora Bytom, som eide kjøpesenteret. Jakobsen og Braatens ønske var å selge kjøpesenteret innen kort tid, og det ble avtalefestet at honoraret skulle utbetales i forbindelse med salget.

Kjøpesenteret ble imidlertid ikke solgt, og i en forliksavtale i 2012 fikk Braaten og Jakobsen gehør for at honoraret ville bli utbetalt dersom utleiegraden i kjøpesenteret oversteg visse terskelverdier. Samtidig fikk Borgestad en opsjon på å kjøpe alle aksjene i Agora Bytom, og året etter var Braaten og Jakobsen ikke lenger på eiersiden.

– Underlagt polsk rett

Braaten og Jakobsen har bare hatt delvis innsyn i kjøpesenterets månedsrapporter siden 2013 ifølge Asbjørnsen, og tok ut stevning i 2018 med påstand om at vilkårene for utbetaling av honoraret på 4 millioner zloty var oppfylt.

– Det har vært en diskusjon veldig lenge om beregningen av utleiegradene. Det var først i mars 2020 at Borgestad erkjente at terskelverdiene var oppfylt, sier Asbjørnsen.

Borgestad nekter derimot å betale ut prosjekthonoraret.

Selskapets advokat, Henrik Møinichen i Thommessen, sier de ikke ønsker å kommentere saken til Finansavisen, men i sluttinnlegget han har levert inn til tingretten, påpekes det at det er avtalen fra 2008 som gjelder, og at det derfor er polske Agora Bytom som eventuelt er forpliktet til å utbetale hele eller deler av beløpet. Avtalen er underlagt polsk rett og voldgift, ifølge Borgestad. 

«Borgestad har aldri overtatt ansvaret for betaling av prosjekthonoraret eller garantert for utbetalingen av det», skriver Møinichen. 

Borgestad

Investeringsselskap med eiendomsutvikling og produksjon av ildfaste produkter.

Grunnlagt i 1904 av statsminister og industrieier Gunnar Knudsen.

Fikk nåværende selskapsform etter salg av konsernets rederivirksomhet i 2006.

Største aksjonær er Christen Knudsen gjennom Mentone. Knudsen er også styreleder.

– Har etterkommet alt 

Møinichen skriver også det er feil at at konsulente ikke har motatt noe informasjon om utleiegrad siden 2013.  Tvert imot har selskapet ifølge advokaten etterkommet alle forespørsler fra saksøkersiden om oversendelse av månedsrapporter.

«Saksøkerne har i det hele tatt ikke utvist noen (synbar) aktivitet etter oktober 2013 for å klargjøre eventuelle spørsmål de måtte ha hatt om utleiegraden i Agora Bytom», skriver han. 

Det er satt av tre dager i Oslo tingrett til å behandle tvisten.