140 riggarbeidere krever bonus fra Songa

Songa reduserte bonusutbetalingene til sine riggarbeidere i fire år. Nå saksøkes selskapet for flere titalls millioner kroner. 

I RETTSSAK MED ANSATTE: Det norske riggselskapet Songa, som tidligere eide den halvt nedsenkbare boreriggen Songa Mercur, ble kjøpt opp av Transocean i 2018. Nå må selskapene svare på anklager fra tidligere ansatte.  Foto: Songa Offshore
Jus

Med fagforeninger i ryggen har 130-140 tidligere Songa-ansatte gått til søksmål mot riggselskapet.

Også Transocean er saksøkt, ettersom riggkjempen kjøpte opp Songa i 2018.

Riggarbeiderne var alle i høyere stillinger med bonusordninger som en del av arbeidsavtalen. De mener bonusene ble uberettiget redusert i fire år i strekk, fra 2015 til 2018. For ett av årene bortfalt bonusen fullstendig.

– Bundet mot resultater

Gjennomsnittskravet fra hver enkelt arbeider ligger på rundt 500.000 kroner. Dermed er det totale kravet mot arbeidsgiveren på opp mot 70 millioner kroner pr. dags dato.

– Vi mener at hver enkelt arbeidskontrakt er laget på en slik måte at den i stor grad er bindende opp mot resultater. Man kan ikke nedjustere bonusen slik selskapet har gjort, sier advokat Anders Hansson i Sørlandsadvokatene.

Han representerer totalt 52 saksøkere som er medlemmer i DSO – en sammenslutning av Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. Resten av saksøkerne er medlemmer i Industri Energi og Safe.

Songa og Transoceans advokat, Schjødt-partner Halvard Gilje Aarseth, har følgende kommentar til saken: 

– Transoceans syn er at Songa allerede har betalt all bonus som de ansatte har vært berettiget til. Vi ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer nå idet dette er en pågående rettssak.

Fikk ikke gruppesøksmål

Rettssaken skal i utgangspunktet opp i Stavanger tingrett i starten av mars, men allerede har det vært flere rettsavgjørelser i saken.

Saksøkerne ba opprinnelig i 2019 om å fremme saken som et gruppesøksmål, men etter nei i Stavanger tingrett ble anken forkastet – først i Gulating lagmannsrett og deretter i Høyesteretts ankeutvalg.

En drøy måned etter Høyesteretts avgjørelse, den 14. mai i fjor, tok riggarbeiderne ut stevning med samme krav som var fremmet i gruppesøksmålet.

Denne gangen har riggarbeiderne delt seg i to. Den første stevningen gjelder kun 12 ansatte, mens resten av sakene er satt på vent frem til det foreligger en rettskraftig avgjørelse i den første saken.

Krangler om foreldelse

I tillegg pågår en tvist om foreldelse. Transocean og Songa mener bonuskravene for årene 2015 og 2016 er foreldet.

Selskapene har vist til at det gikk mer enn tre år fra kravene forfalt da stevning ble tatt ut i mai i fjor, og at en tilleggsfrist på én måned som saksøkerne hadde fått etter kjennelsen i Høyesterett, også var utløpt da stevningen ble tatt ut.

Transocean og Songa fikk medhold for dette synet i Stavanger tingrett i oktober i fjor. Riggarbeiderne har anket dommen til lagmannsretten, men saken er foreløpig ikke berammet. 

Det er satt av åtte dager til hovedforhandlingen. Blir ikke foreldelsesspørsmålet avgjort innen mars, kan saken bli utsatt.