GDPR-bøter for tre milliarder kroner

Europeiske tilsynsmyndigheter har skrevet ut bøter for 272,5 millioner euro for brudd på personvernforordningen GDPR siden den ble innført i 2018.

Jus

Den samlede bøtesummen er nesten to og en halv gang så høy som for ett år siden, viser en oversikt fra advokatfirmaet DLA Piper.

Oversikten dekker 281.000 brudd på reglene om sikring av personopplysninger i EU-landene, samt Norge, Island og Liechtenstein. Noen av de største landene – Tyskland, Nederland og Storbritannia – står for flest brudd. Norge havner på tiende plass, med 4.898 rapporterte brudd, opplyser DLA Piper i en pressemelding.

Danmark har flest brudd per innbygger. 156 rapporterte brudd per 100.000 innbyggere er over fire ganger så høyt som det norske tallet, som er 38. Vi er dermed best i Norden.

Frankrike har utestedt den største boten, som er på 50 millioner euro og gikk til Google. I Norge har Datatilsynet utstedt GDPR-gebyrer for rundt 8,5 millioner kroner.