Slapp unna millionkrav fra klient

En konkurs på Sunnmøre endte med millionkrav mot rådgiverne i DLA Piper. Men Borgarting lagmannsrett mener at det ikke er noen grunn til å skyte på advokatene. De avfeier kravet.

FORNØYD: Advokat og ledende partner Egil Hatling i DLA Piper. Foto: Eivind Yggeseth
Jus

Erstatningssaken fra Sunnmøre er nå avgjort i Borgarting lagmannsrett.

Den gjelder to søsterselskaper i Aurstad-konsernet i Ørsta og noen transaksjoner som skapte bråk i etterkant. Aurstad mente det var snakk om uaktsomme råd fra advokatene, noe lagmannsretten nå har avvist.

Krevende tider

Aurstad-konsernet bygger infrastruktur som vei, tunell, flyplasser og kraftanlegg. DLA Piper er på sin side et globalt advokatfirma med kontorer i mer enn 40 land, blant annet på Aker Brygge i Oslo.

DLA Piper bisto alle selskapene i Aurstad-konsernet i til dels krevende transaksjoner, men så gikk det galt.

Saken endte i retten, og Oslo tingrett mente klienten hadde krav på 8,6 millioner i erstatning fra DLA Piper.

Men i lagmannsretten snudde det. Dommerne slår nå fast at rådene fra advokatene ikke var uaktsomme.

De avviser dermed millionkravet.

Krevende tider

Bråket var knyttet til en omorganisering av virksomheten i Aurstad‐konsernet, og det var Rett24 som omtalte dommen fra lagmannsretten først.

Problemene gjaldt maskiner som ble solgt fra ett firma i Aurstad-konsernet til et annet, på et tidspunkt da det selgende firmaet hadde store økonomiske problemer.

Etter salget gikk selskapet konkurs.

Boet med den erfarne bostyreren Håvard Wiker, besluttet å ta beslag i de solgte maskinene, ettersom de på det tidspunktet ikke var fysisk forflyttet fra det ene selskapet til det andre.

Et sentralt tema i saken var om den reelle overleveringen av maskinene var en betingelse for at salget skulle ha såkalt rettsvern (beskyttelse).

Tingretten mente det var «høyst usikkert om det ble oppnådd rettsvern ved salget av maskinparken». På grunn av denne usikkerheten, mente retten at det var uaktsomt av DLA at ikke spørsmålet om rettsvern ble fremhevet og belyst for klientene:

«En mulig beslagsrett for et konkursbo representerte en særskilt risiko ved transaksjonen», understreket de.

Aurstad Maskinutleie inngikk etter hvert et forlik med boet, slik at beslaget ble opphevet for noen av maskinene. Men fortsatt fikk de ikke alt de ønsket.

Fikk vern

Borgarting legger på sin side vekt på at det kjøpende selskapet faktisk fikk rettsvern for maskinene, slik at boet ikke hadde rett til å ta beslag.

Lagmannsretten mener derfor at DLA Piper ikke kan lastes for at klienten deres inngikk et forlik de ikke hadde trengt å inngå, for å få maskinene.

Eller for å si det på en annen måte:

Borgarting mener at DLA ikke kan pålegges et erstatningsansvar for at de ikke opplyste til Aurstad Maskinutleie at det var en risiko for at konkursboet – ved en eventuell konkurs – ville gjøre et beslag det ikke var rettslig grunnlag for.

Etter DLA Pipers syn var Aurstad Maskinutleie reell eier av maskinparken, i og med at kjøpesummen var betalt og eiendomsretten hadde gått over til ny eier.

Lettet

Egil Hatling som er country managing partner i DLA Piper, sier det slik:

– En avklaring rundt rettspraksis og den faglige oppfølgingen fra våre advokater har vært det viktigste for oss. Vi er glade for at lagmannsretten har samme oppfatning av saken som det vi har hatt i vår rådgivning.

Hatling mener firmaets råd om fremgangsmåte for klienten i praksis var det eneste reelle alternativet.

Tre millioner

Lagmannsretten tilkjenner DLA Piper og forsikringsselskapet nesten 3 millioner kroner i sakskostnader for to instanser.

Det var advokatene Camilla Gjørtz og Johannes Arve Aspehaug som hadde saken for Aurstad. På den andre siden av bordet var advokat Sven Eriksrud og Andreas Finstad Busch for DLA Piper. I tillegg kommer John Gjermund Flatabø for Zürich.