Kvinne bak pokerklubb må betale millioner

En kvinne drev en ulovlig pokerklubb i Oslo sentrum. Nå inndrar staten 2 millioner kroner.

DYR FORNØYELSE: Å drive en ulovlig pokerklubb ble kostbart for kvinnen. Hun drev i konflikt med lotteriloven. Illustrasjonsfoto: NTB
Jus

Det var i Dronningens gate i Oslo at kvinnen drev en ulovlig pokerklubb. Så ble hun tatt. Rettssaken i Høyesterett gjaldt inndragning av utbytte. Spørsmålet var hvor stort beløp som skulle inndras. 

Det endte med en regning på 2 millioner kroner av en omsetning på i alt 8 millioner.

Dermed doblet Høyesterett beløpet som skulle kreves inn i forhold til hva lagmannsretten kom frem til.


– Profesjonelt preg

Det er mange kjente personer som spiller poker, som skistjernen Petter Northug og glamourmodellen Aylar Lie. Det samme gjør sjakkesset Magnus Carlsen, som deltok i poker NM online.

Poker er ikke galt i seg selv, men det gikk veldig galt for kvinnen, som startet pokerklubben i Oslo.

Hun åpnet pokerklubben i desember 2015 i et leid lokale i Oslo sentrum, uten tillatelse fra Lotteritilsynet. Driften hadde et profesjonelt preg, med syv spillebord, utarbeidet reklamemateriell og egne internettsider. Klubben holdt åpent seks dager i uken fra klokken 18 til det ikke lenger pågikk spill, og rundt 30 personer var engasjert i ulike stillinger.

Det ble blant annet servert alkohol uten skjenkebevilling. Men driften opphørte først da politiet og Lotteritilsynet aksjonerte mot flere pokerklubber i Oslo i mars 2018.

– Ønsket profitt

Dommen fra Høyesterett legger vekt på at virksomheten har vært motivert av et ønske om profitt: «Videre må det være klart at det dreier seg om alvorlig kriminalitet. Driften av pokerklubben har bidratt til å motarbeide formålet med lotteriloven». Ved sin virksomhet har kvinnen utsatt en rekke personer for risiko for økonomisk tap og ødeleggende spillavhengighet, heter det.

Dommerne i Høyesterett var blant annet Bergljot Webster og Arne Ringnes. Spørsmålet var hvor stort beløp som skulle inndras i etterkant.

For å komme frem til utbyttet som skulle inndras etter straffeloven, skal det i utgangspunktet «ikke gjøres fradrag for eventuelle utgifter den domfelte har hatt». 

Det er altså i prinsippet bruttoverdien av utbyttet som skal inndras, det vil si 8 millioner kroner. 

Men det ble ansett som klart urimelig av dommerne.

Med utgangspunkt i lempningsregelen kom Høyesterett til at inndragningskravet skulle settes til 2 millioner kroner. Da ble det blant annet lagt vekt på utgiftene til husleie.

DOMMER. Arne Ringnes var en av de fem dommerne i saken i Høyesterett. Foto: Iván Kverme

Høyesterett understreker at lempning bare bør skje der utbyttet er forbrukt og domfelte har dårlig økonomi. 

I dette tilfelle mente retten at kvinnen hadde svak økonomi, og viste blant annet til en kredittkortgjeld på én million kroner.

I fengsel

Kvinnen har også fått fengselsstraff.

Den ble stående fra lagmannsretten, etter at kvinnen trakk anken på dette punktet. Her ble fasiten fengsel i seks måneder, der 120 dager av straffen utsettes med en prøvetid på to år.

Advokatene i saken var statsadvokat Stein Vale, mens Marius Oscar Dietrichson hadde saken for kvinnen.