Svindeloffer må betale erstatning til kortselskapet

En mann i 40-årene må betale nær 90.000 kroner til Entercard etter at samboeren misbrukte hans BankID og passord for å ta opp forbrukslån og kredittkort i mannens navn.

VANT FREM: Etter å ha tapt i tingretten, vant Entracard BankID-saken i Borgarting lagmannsrett.  Foto: Trond Reidar Teigen
Jus

Nylig ble en mann i 40-årene dømt til å betale nesten 90.000 kroner i erstatning til Entercard, pluss saksomkostninger på cirka 175.000 kroner, i Borgarting lagmannsrett, etter at hans personlige passord og BankID ble misbrukt til å ta opp forbrukslån og kredittkort.

Fra høsten 2017 til våren 2018 søkte mannens daværende samboer om forbrukslån og kredittkort i hans navn. Entercard var et av selskapene som ble svindlet, da det i desember 2017 innvilget et kredittkort på 50.000 kroner til mannen. Disse pengene ble, likhet med øvrige lån og kredittkort, brukt av samboeren.

– Vår klient tar denne dommen svært tungt, og forstår ikke resultatet. Etter vår vurdering er dommen enda mer uforståelig med tanke på at alle andre kreditorer har frafalt sine krav underveis, skriver mannens advokat Hanna Norum Motzfeldt i en SMS til Finansavisen.

Sjekket ikke e-post

Ifølge lagmannsretten har mannen «utvist ansvarsbetingende uaktsomhet». Han mener han ikke har oppgitt hverken BankID-kode eller passord til sin tidligere samboer, men har forklart at hun ofte hjalp ham med å betale regninger. I tillegg hadde han for 10–14 år siden gitt henne en annen kode, som kan ha lignet på bankkodene.

«Kun ved at begge personene i et parforhold holder sitt personlige passord skjult for den annen, vil man kunne forhindre den annens misbruk. Opptrer man slik at den andre kan få kjennskap til passordet, aksepterer man den risiko dette innebærer, og man må i utgangspunktet bære ansvaret for konsekvensene», heter det i dommen.

Videre påpeker lagmannsretten at partene vil ha sammenfallende interesser i å forklare at offeret var uten skyld dersom misbruk blir avdekket.

Samtidig får også Entercard kritikk fordi selskapet ikke reagerte på at det var kvinnens epostadresse og telefonnummer som ble oppgitt i kredittkortsøknaden.

«Ved ikke å foreta enkle, raske og billige kontrolltiltak som situasjonen kalte på, har Entercard valgt en handlemåte som innebar en risiko for tap. Det at kort og kode sendes i posten, gir en viss, men begrenset beskyttelse mot svindel. Tilhører svindleren husstanden, vil vedkommende ofte ha mulighet for å hindre at offeret får hånd om disse forsendelsene», skriver lagmannsretten.

15 ulike krav

I Kongsberg og Eiker tingrett var dog konklusjonen motsatt. Der ble mannen frikjent i februar i fjor. Samtidig ble Entercard og fem andre banker som samboeren hadde tatt opp lån og kredittkort gjennom dømt til å betale nær 430.000 kroner til sammen i erstatning til mannen.

Bare Entercard anket dommen videre til lagmannsretten, to av de øvrige bankene inngikk forlik med mannen i januar i år. Ett år tidligere ble han imidlertid dømt til å betale over 100.000 kroner til Bank Norwegian for samboerens misbruk av et kredittkort.

– Sakskomplekset er på over 15 separate krav som han har hatt mot seg som følge av at tidligere samboer har misbrukt hans BankID. Resultatet etter alle disse sakene er likevel bra, da han kun har endt med å måtte betale dette ene kravet fra Entercard, skriver Motzfeldt, som regner med at dommen ankes.

I fjor høst avsa Høyesterett en dom i en sak om svindel med BankID, der et ektepar tok opp forbrukslån i Easybank ved hjelp av en annen manns ID-brikke. I denne saken vant offeret frem, ettersom Høyesterett mente mannen høyst sannsynlig ikke hadde opptrådt uaktsomt.

Entercards advokat Fredrik Andersen har ikke besvart Finansavisens henvendelse tirsdag.