Lastebilprodusenter må utlevere hemmelige dokumenter

Posten, som krever erstatning for over 100 millioner kroner av en rekke lastebilprodusenter, får tilgang til bevis tilknyttet etterforskningen av lastebilkartellet.

SAKSØKER LASTEBILPRODUSENTER: Posten mener selskapet punget ut altfor mye for lastebilene de kjøpte før priskartellet ble avslørt i 2010.  Illustrasjonsfoto: Håvard Jørstad/Posten Norge
Jus

Etter at kartellet mellom en rekke europeiske lastebilprodusenter ble kjent i 2011, har Posten gått til søksmål med krav om erstatning i hundremillionersklassen. 

Posten og en rekke datterselskaper kjøpte mer enn 2.000 lastebiler i Norge, Sverige og Slovakia i perioden 1997 til 2011, og mener de har betalt overpris. 

Stevningen mot Volvo/Renault, Man, Daf, Daimler og Iveco ble sendt til domstolen allerede for fire år siden, men under saksforberedelsen har det dukket opp flere uenigheter. 

2,1 millioner i saksomkostninger 

Den seneste krangelen handler om fremleggelse av bevis.  Posten vil ha tilgang til  EU-kommisjonens varsel om vedtak fra 2016, et såkalt statement of objections

– Dette er et slags anklageskrift etter at kommisjonen har gjennomført en full etterforskning. For Posten er det viktig å se hva kommisjonen sier om enkelthetene i saken, uttalte Postens advokat, Rasmus Asbjørnsen i Haavind, til Finansavisen tidligere i år. 

Dokumentet kom før selve vedtaket der produsentene erkjente å ha drevet med et ulovlig prissamarbeid i over 14 år.

For erkjennelsen fikk produsentene reduserte bøter gjennom konkurranselovens lempingsordning, mens Man fikk full immunitet for å ha avslørt kartellet (se bakgrunn). 

REPRESENTERER POSTEN: Advokat Rasmus Asbjørnsen i Haavind. Foto: Hoan Ngoc Nguyen/Haavind

Oslo tingrett kom frem til at produsentene må gi fra seg dokumentet til Posten i juli fjor. I en ny kjennelse har Borgarting lagmannsrett konkludert med det samme. 

Lastebilprodusentene er også dømt til å betale Posten og datterselskapenes saksomkostninger på totalt 900.000 i tingretten og 1,2 millioner kroner i lagmannsretten.

Mener bevisverdien er begrenset

Lastebilprodusentene mener slike varsel ikke kan benyttes som bevis i et erstatningssøksmål, og viste i retten til at varselet er basert på lempingssøknadene og inneholder konfidensiell og sensitiv informasjon. Produsentene argumenterte for at en tilgang kan være negativt for EU-kommisjonens og ESAs håndhevelse av konkurransereglene. 

Produsentene påpeker også at dokumentet er foreløpig, og at bevisverdien er begrenset sammenlignet med selve vedtaket. 

Dette avvises fra Borgarting lagmannsrett.

Bakgrunn 

  • Det var i 2010 den tyske lastebilprodusenten Man fikk kalde føtter og la kortene bordet til konkurransemyndighetene. Selskapet hadde i hemmelighet delt prislister og annen forretningssensitiv informasjon med konkurrentene siden 1997.
  • Etter flere års etterforskning inngikk de fleste produsentene forlik med EU- kommisjonen. Resultatet ble ilagte bøter på 2,9 milliarder euro for Volvo/Renault, Man, Daf, Daimler og Iveco, mens Man fikk full immunitet for å ha avslørt kartellet.
  • Dette er den høyeste kartellboten noensinne, til tross for at den ble kuttet 10 prosent gjennom forliket.
  • Den sjette produsenten, Scania, har nektet å ha noe med kartellet å gjøre, og er ilagt en bot på rundt 8,2 milliarder kroner.

«Postens konkrete behov for tilgang til faktiske opplysninger i saken for å underbygge erstatningssøksmålet, og den betydning dette har for effektiviteten av konkurransereglene, veier tyngre enn den mer usikre risikoen for at fremleggelse vil påvirke effektiviteten av lempingsinstituttet», heter det i kjennelsen.  

Bestrider søksmålet 

Ankefristen er satt til 6. mai, og det er derfor ennå uklart om kjennelsen vil ankes til Høyesterett. Advokat Kaare Andreas Shetelig i Wikborg Rein som representerer Volvo/Renault, uttalte til Finansavisen i februar at lastebilprodusentene bestrider erstatningssøksmålet.  

– Volvo/Renault er uenig i at de handlinger som er beskrevet i Kommisjonens avgjørelse om lastebilmarkedet har ført til tap for noen av kundene. Kommisjonen har ikke funnet at de handlinger som dannet grunnlaget for Kommisjonens avgjørelse, hadde noen virkninger på prisene som ble betalt av Volvo/Renaults kunder. Volvo/Renault bestrider derfor erstatningskrav som er reist med basis i Kommisjonens avgjørelse.