Vil ha med seg 400-500 i søksmål mot Lyoness

Oslo tingrett har gitt klarsignal til at Nico Fürst kan gå til erstatningssøksmål mot det pyramidelignende selskapet Lyoness. Nå håper han å få med seg flere hundre forsmådde medlemmer. 

VIL HA PENGENE SINE TILBAKE: Nico Fürst (t.v.) har planlagt søksmål mot nettverksselskapet Lyoness siden 2019. Her med partner Audun Kleppestø og advokatfullmektig Hedda Sofie Taxerås i advokatfirmaet Brækhus.  Foto: Iván Kverme
Jus

Nico Fürst fikk aldri den sikre og solide avkastningen han var lovet etter å ha investert i overkant 300.000 kroner i nettverksselskapet Lyoness' produkter.

I 2018 konkluderte Lotteritilsynet med at selskapet drev et ulovlig pyramidelignende system, og dette vedtaket ble senere stadfestet av Lotteriklagenemnda i januar 2019. Totalt 16 000 medlemmer kan ha tapt penger, ifølge tilsynet.

– Ingenting av det Lyoness lovet slo til. Det er tull og løgn alt sammen, sier Fürst.

Etter at tilsynsvedtaket ble kjent har han gått i bresjen for et massesøksmål mot selskapet, og stevningen ble levert Oslo tingrett i desember 2019.

Kjennelse i mai 

Saksforberedelsen tar tid. Før selve erstatningssaken kan komme opp, har retten måttet ta stilling til en rekke prosessuelle spørsmål.

I slutten av mai kom den første kjennelsen som ga flere viktige avklaringer:

  • Oslo tingrett er rett verneting: Det vil si at norske Lyoness-medlemmer kan gå til rettssak mot Lyoness i Norge.
  • Saken kan ikke gå som et gruppesøksmål: Dommeren har slått fast at sakskomplekset ikke passer som gruppesøksmål, men mener det hensiktsmessig å starte med enkeltsaker, og deretter vurdere om det vil være muligheter for forlik i de øvrige.

Bakgrunn 

  • Lyoness er et internasjonalt omsetningssystem, som tilbyr forbrukerne og næringsdrivende å delta i et shoppingnettverk.
  • Selskapet ble grunnlagt i 2003 i Sveits. På verdensbasis opererer selskapet i mer enn 40 land.
  • Systemet skal ha hatt mer enn 170.000 deltagere i Norge, men flertallet skal bare ha hatt fordelskortet Cashback World.  Flere tusen har kjøpt seg inn som markedsfører, investeringer som skal generere inntekter på bakgrunn av andres deltagelse i nettverket.
  • Lotteritilsynet har i vedtak av 31. mai 2018 fastslått at Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem.

Fürst bistås av advokat Audun Kleppestø og advokatfullmektig Hedda Sofie Taxerås i Brækhus Advokatfirma. De er godt fornøyd med kjennelsen.

– Det viktigste for oss var å få bekreftet verneting i Norge. Lyoness ville at saken skulle føres i Sveits, fordi det står i avtalen med medlemmene. Vi mente denne avtalen ikke kunne legges til grunn i en erstatningssak, der grunnlaget for saken er at virksomheten og avtaleverket er ulovlig fundert. Vi mente også at saken måtte gå i Oslo fordi saksøkerne er norske. Vi fikk medhold i begge deler, sier Kleppestø.

– At saken ikke kan gå som gruppesøksmål er ikke det viktigste for oss. Vi kan få til det samme i praksis ved å la den gå som en vanlig sak, men slik at søksmålene fra flere saksøkere forenes til felles behandling, eller kumulasjon, som det heter på fagspråket.

Håp om 400-500

Nå starter arbeidet med å få med flere medlemmer i erstatningssøksmålet. 

Allerede har advokatfirmaet en liste på rundt 130 personer som mener de har tapt til sammen 6,4 millioner kroner. Kleppestø forteller at personene har tapt alt fra noen titusener til millionbeløp.

Fürst sier han også har kontakt med rundt 90 Lyoness-medlemmer som er interessert i å være med.

Totalt har de håp om en påmelding på 400–500 medlemmer.

– Vi ønsker å ha med så mange som mulig, men på grunn av foreldelsesfrister må interessenter melde seg innen slutten av juli. Vi er i derfor gang med å sende ut brev til alle som har vært i kontakt med oss og håper også at jungeltelegrafen vil gjøre sitt. Får vi ballen til å rulle kan det bli mange, sier Kleppestø.

Nettverkseffekt 

Lyoness-systemet består av flere deler. I Cashback World har medlemmene et Cashback-kort, som kan brukes når man kjøper varer hos butikker som også har registrert seg i Cashba­ck World. Ved bruk av kortet i disse butikkene, opparbeides shoppingpoeng som kan gi avslag på varer.

En annen del av Lyoness-systemet er Lyconet. Virksomheten her går ut på å øke antallet medlemmer og bedrifter i Cashback World og rekruttere andre til å markedsføre systemet. Man kan også kjøpe rabattkuponger og andeler i kundeskyer. Skyene består av alle som har Cashback-kortet i et gitt område. Dersom man kjøper en andel i en sky, skal man få rett til en andel av alle shopping­poengene som genereres av de andre Cashback-medlemmene.

Jo flere som blir med i Cashba­ck og Lyconet, jo mer penger skal  de som allerede er med i systemet kunne skaffe seg.

Ifølge Lotteritilsynet omsatte Lyoness for 263 millioner kroner i Norge i 2016, hvorav den lovlige delen kun utgjorde 19 millioner kroner.

Fikk tilbake halve skyinvesteringen

Fürst ble rekruttert av to bekjente i 2017. Han forteller til Finansavisen at han investerte rundt 300.000 kroner, men var det de kaller en white label i systemet – en rent passiv investor.

 – Jeg sa til dem at jeg ikke ville løfte finger, og de svarte at jeg kunne investere passivt og likevel få en god avkastning. Var jeg derimot aktiv og vervet andre kunne jeg få enda større avkastning, opp mot tigangeren, sier han. 

Han endte opp med å kjøpe såkalte skyandeler for områdene Polen, Norden, Sør-Europa og Italia til totalt 250.000 kroner, rabattkupongen Norwegian Booking til 46.400 kroner og en spareordning der innskuddet var 1.200 kroner i måneden.

– Sparingen skulle ta tre-fire år og man kunne lett gjøre firegangeren. Hvis man også kjøpte Norwegian Booking for totalt 46.4000 kroner var det kontraktsfestet at man skulle få utbetalt 767.360 kroner, sier han.

– På toppen av det hele måtte man betale påmeldingsavgift på 19.000 kroner for å lov til å kjøpe andeler og være med på spareordningen.

Skyene skulle bygges opp over tre år, så skulle de løses opp og man skulle få innskuddene tilbake. De neste tre årene skulle man få utbytte av handlene og Fürst sier han ble lovet tigangen av det han hadde investert.

– Men da Polen-skyen ble oppløst i 2019 fikk jeg bare tilbake 46 prosent av investert beløp. Etter det stoppet alle utbetalingene, forteller han.

– Skylder på hverandre 

Etter hvert fikk han tilbud om å konvertere skyeandelene sine inn i en verdenssky. 

– Igjen lovte de gull og grønne skoger. Mange valgte å konvertere, men jeg gjorde ikke det. Ingenting skjedde.

Ifølge ham har også Lyoness-ledelsen vært vanskelig å kommunisere med. 

–  Hvis jeg tok kontakt med hovedkontoret i Østerrike, fikk jeg beskjed om at jeg måtte ta kontakt med servicekontoret på Lysaker. Men da jeg tok det opp med med dem, fikk jeg beskjed om at å ta kontakt med Østerrike igjen. De nekter å svare og skylder på hverandre. 

REPRESENTERER LYONESS: Max Henrik Jespersen, advokat og partner i Elden Advokatfirma. Foto: Moment studio

– Økt prosessrisiko 

Lyoness advokater, Max Henrik Jespersen og Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma, er blitt forelagt kritikken fra Fürst, men har kun kommentarer til kjennelsen fra Oslo tingrett. 

– Vi registrerer at tingretten i tråd med vår påstand ikke tok til følge begjæringen fra Fürst og Advokatfirmaet Brækhus om åpning av gruppesøksmål. Det innebærer at saksøkerne som fortsatt ønsker å forfølge dette, må fremme sine krav individuelt for retten og med den økte prosessrisikoen og prosesskostnad for hver og en som ligger i en individuell behandling av kravene, skriver Jespersen i en e-post til Finansavisen.