Unge ledere slakter næringslivets likestillingspraksis

Bare 11,4 prosent av unge kvinnelige ledere mener det er likestilling i det norske næringslivet.

HERSKETEKNIKKER: – Jeg har ved flere anledninger opplevd hersketeknikker, sier Petter Trobe, daglig leder i  Superblaise.  Foto: Superblaise
Karriere

Konsulentselskapet Assessit, som blant annet har satset på lederutvelgelse, rekruttering og lederutvikling, gjennomfører hvert år konkurransen Årets unge ledere, med over 100 kandidater. Nå har en stor andel av tidligere års kandidater deltatt i en spørreundersøkelse, som danner grunnlaget for Assessits Tendensrapport. I den ferske utgaven av rapporten slaktes likestillingssituasjonen.

Ikke likestilling

Bare 11,4 prosent av de kvinnelige unge lederne som har deltatt i undersøkelsen svarer at det er likestilling mellom kvinner og menn i norsk næringsliv. 38,9 prosent av de mannlige lederne mener det samme. 

– Noen referer til fakta om fordelingen av kvinner og menn i toppen i næringslivet, mens andre har svart på bakgrunn av egne erfaringer og oppfatning av den reelle situasjonen i næringslivet, sier Anne Mørup-Andersen, kommunikasjonsansvarlig hos Assessit.

IKKE RETT: – De opplever at balansen ikke er som den bør være, sier Kaja Eikeland i Assessit. Foto: Assessit

– I begge tilfeller opplever de at balansen ikke er som den burde være, sier Kaja Eidet Eikeland, konstituert daglig leder i Assessit.

– At menn og kvinner har de samme mulighetene i næringslivet er et samfunnsansvar, og det gir en økonomisk gevinst for de bedriftene som klarer det. 

Ulike muligheter

Når lederne hevder at det ikke er likestilling, legger de blant annet vekt på forskjell i lønn mellom menn og kvinner. Men også andre elementer trekkes frem.

– Flere nevner at menn både får flere muligheter, mens andre reflekterer rundt at kvinner har flere hindringer i form av tilfelle av miljø og systemer som ikke støtter opp under kvinner for at de skal komme frem og opp i rekkene, sier Anne Mørup-Andersen.

Utløser konflikter

I undersøkelsen kan lederne komme med skriftlige kommentarer. Her skriver en kvinne:

«Jeg har opplevd at jeg må bevise mer enn mine mannlige kolleger, og at vi ikke har samme lønn til tross for likt ansvar».

«Unge kvinner som utøver lederskap og utfordrer personer, utløser ofte konflikter fordi det bryter med forventningene mange har om at kvinner skal være mindre tøffe og mer omsorgsfulle. Karakteristikker som kald og kynisk blir brukt, og det ville ikke skjedd med menn», skriver en annen.

ØK BEVISSTHETEN: – Det er viktig å øke bevisstheten om egen bias, fordommer og implisitte assosiasjoner, sier Anne Mørup-Andersen i Assessit. Foto: Assessit

– Andre nevner at det i dag er få kvinner i toppen i næringslivet, og at det ikke inspirerer andre kvinner til å ta veien selv, sier Mørup-Andersen.

Forskjellsbehandling

Undersøkelsen viser at 42 prosent av kvinnene har opplevd forskjellsbehandling eller sett andre kvinner bli forskjellsbehandlet på en negativ måte i forhold til mannlige kolleger. Blant mennene er det 14 prosent som svarer at de har opplevd at kvinner er blitt forskjellsbehandlet på en negativ måte i forhold til mannlige kolleger. 

En av dem er Petter Trobe. Han skiftet jobb tidligere i år, og er i dag daglig leder i kommunikasjonsselskapet Superblaise. Tidligere har han blant annet ledet et designbyrå som jobbet mye med 3D-grafikk og spillgrafikk.

Dette svarer unge ledere i Tendensundersøkelsen: 


MennKvinner
Det er likestilling mellom kvinner og menn i næringslivet38,9 %11,4 %
Jeg har ambisjon om en topplederstilling56,3 %46,7 %
Godt arbeidsmiljø og arbeidsglede er viktigst i et ansettelsesforhold45,8 %57,8 %
Gjennomsnittlig årslønn1.082k880k
Antall års utdanning (etter videregående skole)5,2 år5,7 år
Antall års erfaring som leder6,8 år7,1 år
Kilde: Assessits Tendensrapport 2019

– Når det gjelder likestilling av kjønn har jeg dessverre jevnlig vært vitne til nedsettende kommentarer om kvinner i både lederstillinger og praktikantstillinger og opplevd at kjønn blir brukt som argument for at noe ikke har gått som det skal, sier Trobe.

Aldersdiskriminering

– I sammenhenger med høyt press opplever jeg for eksempel at det ikke er uvanlig at menn snakker til kvinner på nedsettende måter, gjennom for eksempel å bruke uttrykk som «kjære deg» eller «søte, snille deg». Og når det skjer såpass ofte som jeg opplever, mener jeg det er bevis på at det er en generell holdning.

Selv har han følt seg diskriminert på grunn av alder. Han var 22 år da han fikk stillingen som daglig leder første gang.

– Jeg har ved flere anledninger opplevd hersketeknikker i forbindelse med alderen min, sier han.

Han tror det henger sammen med at noen følte sin posisjon truet.

– Jeg tror mange automatisk liker de som ligner seg selv, og at i større grad kan føle seg truet av noen fra en annen gruppe, enten de er unge eller av et annet kjønn, sier han.

I sin rolle som daglig leder har han forsøkt å jobbe bevisst for å skape en kjønnsbalanse.

– Men da jeg jobbet med 3D-design var det ikke lett, det er utrolig få kvinner som utdanner seg i den retningen, sier Trobe.

– Og når jeg, som mann, kommer inn som daglig leder i en liten bedrift, og styreleder er en mann, er allerede kjønnsbalansen skjev.

Bedre arbeidsmiljø

Likevel mener han å ha sett stor effekt av å få inn flere kvinner.

– En bedre kjønnsbalanse førte både til et mer balansert arbeidsmiljø og til bedre resultater.

– I undersøkelsen er det også noen som svarer at det nå er blitt vanskeligere for menn, fordi kvinner blir foretrukket for å få rett kjønnsbalanse. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det er en liten pris å betale i den store sammenhengen, selv om det kanskje ikke oppleves slik for den mannen det går utover, sier han.

Han understreker at det ikke er snakk om å ansette kvinner som ikke er dyktige nok bare på bakgrunn av at de er kvinner.

– Selv om det optimalt sett skal være en kjønnsfordeling, vil alltid faglig kompetanse være en viktigere faktor. 

– Til syvende å sist så må man tenke på bunnlinjen, men det er ingen grunn til å tro at det ikke finnes like mange, om ikke flere, kvinner som er faglig dyktige nok for å styrke nettopp bunnlinjen.

Bevissthet

Mørup-Andersen i Assessit mener det er viktig med økt bevissthet.

– Det er viktig å øke bevisstheten om egen bias, fordommer og implisitte assosiasjoner. Vi har alle forutinntatte holdninger, utfordringene oppstår når vi slutter å ta inn informasjon, og være åpne for ny informasjon om menneskene vi møter, men holder fast på holdningene og handler på autopilot.

– Å ha fokus på likestilling og diversitet er et samfunnsansvar og et smart valg for virksomheters bunnlinje, sier Kaja Eidet Eikeland.