Norske ledere er misfornøyde med styrenes støtte og kunnskap om digitalisering

– Mange daglige ledere er frustrerte, sier Haakon Gellein i EGN. En undersøkelse viser at lederne i liten grad får støtte av styrene i digitaliseringsprosessen. 

Haakon Gellein i EGN Ingvild Huseby Foto: Silje Sundt Kvadsheim
Karriere

AI, digitalisering, disrupsjon. Disse ordene skal endre mye for norske bedrifter i årene som kommer, men i mulighetens time sitter mange daglige ledere frustrerte tilbake. For hva bør bedriften egentlig gjøre? Daglig leder har selv kanskje ikke så mye kompetanse på området. Og hvis man søker mot styret for å få hjelp og støtte, er det lite hjelp å få. 

Slik er situasjonen i svært mange bedrifter, viser en kartlegging nettverksselskapet EGN og Ingvild Huseby har gjennomført i et samarbeid.

Frustrerte ledere

Undersøkelsen de har gjennomført blant små og store bedrifter avslører at bedriftslederne etterlyser et styre med kompetanse blant annet innenfor strategi og digitalisering. I virkeligheten opplever de bare i middels grad at styret er motiverende støttespillere og aktive pådrivere i denne prosessen. 

 – Norske konsernsjefer får ikke det de trenger fra sitt styre, sier Haakon Gellein i EGN. 

– Mange daglige ledere er frustrerte. De vet at de er inne i en ny digital sfære, og at det er mange valg man som daglig leder må ta i den forbindelse, men det er få å støtte seg på, sier Gellein.

Men mens de daglige lederne bare er middels fornøyd med sine styrer og styreledere, er styrene selv langt mer fornøyde med egen innsats. De mener de både har spisskompetanse, er en motiverende støttespiller, og har fokus på risiko og muligheter innen digitalisering og kunstig intelligens.

Tør ikke satse

– I en slik situasjon er det mange daglige ledere som ikke tør satse, fordi de ikke får noen støtte, og ikke vet hva de skal gjøre. Dermed velger de å fortsette som før, med det resultat at bedriften fort vil se fallende marginer, sier Huseby.

Ingvild Huseby har selv 20 års ledererfaring fra telekom og IT. Hun har i løpet av de 16 seneste årene sittet i en rekke styrer, og hatt fokus på endrede forretningsmodeller, digitalisering og vekst.

– Hvordan bør styrene være, for å gi daglig leder tilstrekkelig støtte?

– Det viktigste er styresammensetningen, hvordan styret jobber, og hvor tett styret jobber med daglig leder, sier hun.

Helhetlig

Men selv om hun etterlyser mer digital kompetanse i styrene, har hun ikke tro på å få inn unge digital-eksperter. 

– Det er viktig i et styre med en helhetlig forståelse for forretningen. Det er et bredt spekter av problemstillinger som styret må håndtere.

– Derfor må styrene først og fremst ha folk med relevant erfaring og utdannelse til å forstå betydningen av hvordan digitalisering og kunstig intelligens vil endre forretningsmodeller fremover. Det er nødvendig for å forstå hvordan de teknologiske endringene vil påvirke hver enkelt industri og på tvers av bransjer. Dessuten vil det være en fordel med god data- og AI-kompetanse.

– Men er det nok styrekandidater med AI-kompetanse der ute?

– Nei, det er vel neppe det. Spesielt ettersom styrene ikke bare trenger noen som kan snakke om AI, men også forstår hva det gir av muligheter og inntekter. Dessuten må dette kunne formidles og oversettes til resten av styret.

Må utfordre

– Jeg tror det blir viktigere enn noen gang å tilegne seg digital kompetanse og AI-kompetanse og innsikt i andre industrier, sier Gellein.

Han mener at daglig leder må tørre å utfordre sitt eget styre, dersom daglig leder ikke opplever nødvendig støtte. 

Huseby påpeker at det går andre veien også.

– Som styre har du ansvar for å sørge for at du har den rette daglige lederen på plass, eller sørge for å gro ham eller henne, sier Huseby.

– Du kan jo ikke skifte ut daglig leder hele tiden, ettersom situasjonen krever ny kompetanse. I stedet er det om å gjøre å jakte den personlighetstypen som er sulten kan utvikle og drive frem endringene, og forstå hvordan det vil påvirke forretningsmulighetene.

Om daglig leder eller styret mangler nødvendig digital kompetanse, synes Huseby det likevel er en dårlig idé å leie inn konsulenter som er eksperter på området.

Hun tror i stedet at mange bedrifter har mye å lære fra industrier som har implementert digitale endringer.

– Industri og olje burde se mer til telekom og bank. Det fins også mye relevant forretningskompetanse fra IT sektoren.

styrearbeid
styreleder
digitalisering
lederstillinger
Nyheter
Arbeidsliv
Karriere