Konsulentene i A.T. Kearney anbefaler ledere å satse på arbeidsglede

Bedriftsledere bør la seg inspirere av gaming, mener sjefen i A.T. Kearney. 

MYKE RÅD: – Mestringsglede gir gode prestasjoner, som igjen gir gode resultater for bedriften, sier Geir Olsen, sjef i A.T. Kearney. Foto: Silje Sundt Kvadsheim

Konsulenter fra A.T. Kearney forbindes gjerne med strategi, tunge analyser, dress og skjorte. Men et av konsulentselskapets fokusområder for tiden er arbeidsglede.

Det er ikke uten grunn:

A.T. Kearneys erfaring er nemlig at bedrifter der de ansatte har arbeidsglede, presterer langt bedre enn bedrifter der de ansatte ikke føler de får utnyttet sitt potensial.

– God gammeldags arbeidsglede glemmes altfor ofte, ikke minst i alt fokuset på digitalisering av virksomhetene. Mange bedrifter utnytter derfor ikke det viktigste de har; de ansatte, sier Geir Olsen. Han er partner og leder for A.T. Kearneys 1.100 ansatte fordelt på 21 kontorer i Europa.

God gammeldags arbeidsglede glemmes altfor ofte
Geir Olsen, A.T. Kearney

– Mestringsglede gir gode prestasjoner, som igjen gir gode resultater for bedriften, sier han.

Olsen er ikke alene om budskapet, også A.T. Kearneys globale leder, Alex Liu, har skrevet en artikkel om temaet som nylig ble trykket i Harvard Business Review, og har lagt frem budskapet i Davos i forbindelse med siste års World Economic Forum.

Se til idretten

Olsen viser til flere internasjonale studier som alle bekrefter selskapets opplevelser. 

– Vi ser at de sammenhengene mellom glede og suksess som vi ofte ser i idretten er de samme i næringslivet. Når et lag presterer på sitt ypperste, og overvinner sine begrensninger og utfordringer, opplever utøverne en gjensidig nærmest ekstatisk glede. Denne hever laget ytterligere på en selvforsterkende måte: Suksess avler mestringsglede, og mestringsglede avler mer suksess, sier han. 

En undersøkelse viser blant annet at 74 prosent av medarbeiderne som opplever mye glede på jobben forstår sin og andres rolle i teamet, mens bare 48 prosent av dem som opplever lite glede gjør det samme. Olsen illustrerer ved å trekke frem gamere.

Dopaminrush

– Gamerne får et dopaminrush når de får bekreftelse på at de er en viktig brikke i et lag. Det er fascinerende å observere deres kreativitet og hengivenhet i spill som «World of Warcraft». Deres unike bidrag til progresjon for teamet skaper mestringsglede og regenererer energi til å fortsette å bidra. De bruker time på time på det vi i arbeidslivet ville betegne som forbedringsprosesser. Samtidig opplever de at det er meningsfylt, sier han.

– Dette burde være en inspirasjon til alle ledere. Når de ansatte ser hvordan deres bidrag er verdifullt for andre, forsterkes energien og hengivenheten til å løse utfordringene som en funksjon av større arbeidsglede, sier Olsen.

– Men hvis du som leder kutter åren med dopamin i organisasjonen, så oppnår du ikke de resultatene du vil ha og det potensialet som er der, sier han.

Mindre kontroll

– Men hvordan skaper man så denne arbeidsgleden?

– Arbeidsgleden blomstrer når de ansatte tør å være seg selv, komme med forslag, og føle seg som en viktig brikke i et team. I motsatt tilfelle, i bedrifter der kontroll er avgjørende, og de ansatte kun gjør det de får beskjed om, er det en høy andel av de ansatte som føler de ikke får utnyttet sitt potensial, og de opplever lite glede på jobb.

– Men det er også avgjørende at de ansatte føler seg trygge for at det skal fungere, ellers tør de ikke komme med forslag eller gi av seg selv. 

– Faktisk opplever vi at mange homogene team presterer bedre enn hetrogene team, rett og slett fordi deltagerne i homogene team er tryggere på hverandre fordi de kjenner seg mer hjemme blant mennesker som ligner dem selv, og derfor tør å gi mer av seg selv, sier han. Poenget er ikke at løsningen er homogene team, hetrogene team har mye støtte potensial. Men for at hetrogene team skal fungere, er det avgjørende at de ansatte føler seg trygge og at de tør å eksponere det som kan være et unikt bidrag til teamets funksjonsevne.

– Hva sier bedriftene når dere kommer med slike råd?

– Når jeg er rundt i verden, og snakker med ledere om dette er det jo egentlig ikke noe nytt for dem. De forstår det instinktivt. Men på en eller annen måte har de problemer med å gjøre noe med det, i forhold til hvordan de leder og hvordan de driver organisasjonen. Det kan handle om at det er så mye annet å tenke på, at fokuset på resultater er så stort.

– Når klientene henter inn et konsulentselskap som dere er det kanskje ikke slike råd de forventer?

– Som konsulenter må vi gjøre analysene, forstå de harde tallene og kartlegge gapet mellom nå-situasjonen og det som er mulig. Samtidig er det vår jobb å gi dem et veikart til hvordan de kan komme dit, og hjelpe dem å omstille. Å forstå barrierene som står vi veien for at de ansatte kan prestere bedre er viktig, sier han.

Læringskurve

Olsen forsøker selv å lede etter de samme prinsippene.

– Hvis jeg spør våre konsulenter om hvorfor de er her, er svaret jeg får at de er her mest for sin egen del. Her kan de jobbe i en av verdens mest sexy bransjer, for å få en unik læringskurve, og de kan oppleve mer på fem år her enn de kan oppleve i et helt liv i andre deler av næringslivet. Og samtidig kan de få relativt godt betalt.

Her kan de jobbe i en av verdens mest sexy bransjer
Geir Olsen, A.T. Kearney

– For oss som arbeidsgiver er det avgjørende å være klar over dette. For den dagen vi ikke leverer på læringskurven, og de ansatte ikke lenger opplever variasjon og spennende arbeidsoppgaver, vil de ikke lenger føle at det er verdt å være her. Da vil de forlate selskapet, sier han.

Utfordringer

– Når jeg selv leder et av våre klientteam, forsøker jeg som partner å la de ansatte få nok utfordringer. Det innebærer for eksempel å la dem finne ut av ting selv, til tross for at jeg vet hvordan jeg ville løst oppgaven. Alle må ut av komfortsonen, prøve å løse ting de ikke har forsøkt før. Og så er det avgjørende at vi som ledere tilrettelegger sosiale aktiviteter for teamet slik at de kan lære hverandre å kjenne som mennesker uten at prestasjonspress er involvert, men sist og kanskje viktigst at vi å feirer suksess sammen, ofte, sier Geir Olsen.