Få binder studielånsrenten til tross for historiske renter

Forskjellen mellom den flytende renten og fastrentene i Lånekassen har aldri vært mindre. Dette får likevel ikke mange til å binde renten på studielån.

FÅ BINDER: Onsdag morgen har knappe 380 Lånekassekunder valgt å søke om fastrente til tilbudet som gjelder fra 1. november. Foto: Iván Kverme

Forrige uke skrev Finansavisen at rentene i Lånekassen fra 1. november blir historiske: Aldri før har differansen mellom flytende rente og de tre fastrentene vært så liten. Dette gjør likevel ikke at Lånekassens tilbakebetalere binder renten i stor skala.

Onsdag morgen har knappe 380 Lånekassekunder valgt å søke om fastrente til tilbudet som gjelder fra 1. november.

De fleste av disse har søkt om ti års fastrente. Fristen for å binde går ut natt til fredag denne uken.

Minimal differanse

– Det er elleve år siden vi innførte fire rentealternativer for studielån i Lånekassen. Dette er det jevneste nivået mellom flytende rente og fastrentene vi har sett så langt, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen, ifølge en pressemelding.

Fastrentene som gjelder fra 1. november er 2,482 prosent for tre års bindingstid, 2,579 prosent for fem år og 2,570 prosent for ti år. Flytende studielånsrente er 2,472 fra 1. november.

Lite skiller de ulike rentene.

Frem til sommeren 1999 var det kun mulig å ha flytende rente på studielånet. Fra juli 1999 kunne kundene binde renten for tre år.

Fra juli 2002 ble dette utvidet slik at kundene også kunne velge å binde renten for fem år, og fra januar 2008 ble det mulig å velge ti års fastrente i Lånekassen.

Forskjellen mellom flytende rente og fastrentene med tre, fem og ti års bindingstid blir nå på henholdsvis 0,010, 0,107 og 0,098 prosentpoeng.

Alle fastrentene synker

Årsaken til utjevningen er at alle fastrentene synker, mens flytende rente går noe opp. Tre, fem og ti års fastrente går ned med henholdsvis 0,039, 0,117 og 0,419 prosentpoeng sammenliknet med i dag.

– Det er verdt å merke seg at tiårsrenten blir lavere enn femårsrenten, som er første gang det skjer. I tillegg går tiårsrenten ned med over 0,4 prosentpoeng – det er lenge siden vi har hatt en så stor nedgang på tiårsrenten, sier Funnemark.