Lønnshopp for nyutdannede ingeniører: 521.207 kroner i begynnerlønn

Nyutdannede ingeniører i privat sektor fikk i fjor 50.000 mer i begynnerlønn enn nyutdannede økonomer. 2019-kullet fikk 4 prosent høyere lønn enn 2018-kullet.

STILLE ETTER STORMEN: Oppgang i oljesektoren har gitt høyere ingeniørlønninger.  FOTO: HARALD PETTERSEN/EQUINOR

Det er gode tider for nyutdannede ingeniører med mastergrad, viser lønnsstatistikken fra fagorganisasjonen Nito.

– Etterspørselen øker, og arbeidsgivere sier at det er litt vanskeligere å få tak i ingeniører nå enn det var for bare ett år siden, sier Trond Markussen, president i Nito.

– Og arbeidsgiverne tror det i løpet av de neste tre årene blir enda vanskeligere å finne riktig ingeniørkompetanse.

Begynnerlønnen for nyutdannede Nito-medlemmer med mastergrad som har startet jobb i privat sektor, er 521.207 kroner. Det er en økning på hele 4 prosent fra året før.

Dermed får de nyutdannede ingeniørene i gjennomsnitt nesten 50.000 kroner mer i begynnerlønn enn de nyutdannede økonomene.

Statistikk som fagforeningen Econa offentliggjorde i høst, viser nemlig at nyutdannede økonomer med mastergrad i privat sektor har en gjennomsnittslønn på rundt 472.000 kroner. Deres lønnsvekst fra året før var på beskjedne 8.000 kroner.

Oljefall

Ingeniørenes lønnshopp kommer etter flere år med en laber lønnsutvikling i kjølvannet av fallet i oljeprisen i 2014 og nedgangen i oljenæringen.

Blant alle Nito-medlemmene som har svart på undersøkelsen, var den gjennomsnittlige lønnen 715.315 kroner. Det innebærer en økning på 2,6 prosent i lønn fra året før.

For identiske personer viser statistikken derimot en lønnsøkning på hele 5 prosent fra 2018 til 2019. Den store forskjellen mellom identiske personer og hele medlemsmassen skyldes at det for 2019 er veldig mange med null års ansiennitet som har oppgitt lønn, mens mange med lang ansiennitet har gått ut av statistikken.

Ingeniørene som skiftet jobb i fjor, opplevde et langt større lønnshopp enn dem som valgte å bli værende i sin stilling. For denne gruppen økte lønnen med 7 prosent i gjennomsnitt.

Her blir de imidlertid grundig slått av økonomene; Econas lønnsstatistikk viser at gjennomsnittlig lønnsvekst for dem som har skiftet stilling, var på hele 12,3 prosent.