Skal bygge opp London-kontor for Arkwright

John Fredriksens mangeårige nære medarbeider Harald Thorstein blir boende i London etter at han sluttet i Fredriksen-gruppen.

SLUTTET ETTER NI ÅR: Harald Thorsten var i ni år en av John Fredriksens mest sentrale medarbeidere. Her sammen med Cecilie og Kathrine Astrup Fredriksen. Foto: Kolonihaven/CF-Wesenberg
Karriere

Thorstein skal bygge opp en egen avdeling i London for konsulentselskapet Arkwright, som fra før av er representert i Oslo, Stockholm og Hamburg.

– Jeg starter for meg selv, men under Arkwrights paraply. Det er mye flinke folk i dette systemet, og vi kan jobbe sammen om større prosjekter. Jeg kan trekke veksler på dem, og de kan involvere meg der jeg har noe å tilføre, sier Thorstein, som arbeidet for Arkwright i Norge fra 2004 til 2008 før han begynte i corporate-avdelingen til DNB Markets og deretter gikk til Fredriksens Seatankers for ni år siden.

Han sier at planen er å rekruttere flere folk til kontoret i London etterhvert som oppdragsmengden vokser.

Starter umiddelbart

I Fredriksen-gruppen arbeidet NTNU-utdannede Thorstein mye med de industrielle og strategiske investeringene og hadde styreplasser i flere av de børsnoterte selskapene i gruppen, deriblant Axactor og Seadrill. Nå vil han bruke erfaringen til rådgivning og bistå i strategiske prosesser og snuoperasjoner i store selskaper og bedrifter.

– Coronapandemien og oljeprisfallet sørger vel for at det er nok av kunder?

– Det er nok mange som har fått en ny virkelighet å skulle forholde seg til. Den kan skape utfordringer både med tanke på balansen og forholdet til bankene, og i slike prosesser kan det ofte være greit å ha en utenforstående rådgiver og diskusjonspartner, sier Thorstein.

Thorstein meldte sin avgang fra Seatankers i fjor høst og var ansatt ut april. Oppbyggingen av Arkwrights London-kontor starter umiddelbart. 

Arkwright ble etablert i 1987 av blant andre den norske private equity-toppen Frode Strand-Nielsen, som senere grunnla oppkjøpsfondet FSN Capital.

Konsulentselskapet er med sine rundt 100 medarbeidere spesialister på strategisk rådgivning innen alt fra energi og private equity til finansielle tjenester og media.

Arkwrights 73 ansatte i Norge omsatte for 128,8 millioner kroner i fjor.