Studenter frykter dobbel konkurranse om jobbene

– Vi frykter det skal bli dobbel konkurranse på jobbene som legges ut neste år når både årets studenter og neste års avgangsstudenter vil søke, sier Kristin Dahle Laugerud.

1.100 SØKERE: Thea Sanner (nr. to fra venstre), Kristin Dahle Laugerud og Oscar Zimmermann er tre av de 30 som fikk slippe til på summer internship hos Statsbygg og adm. direktør Harald V. Nikolaisen. Foto: Kaare Martin Granerud
Karriere

– Jeg ble litt overrasket. Det er stas å sitte her, sier Thea Sanner.

Hun er én av 30 utvalgte Summer Internships-deltagere hos Statsbygg. Vanligvis får det statlige eiendomsselskapet mellom 700 og 900 søkere, i år vokste søknadsbunken til 1.100.

– De som er her nå, er glade vi får gjennomført i år også. Vi må passe på smittevernet, og i år jobbes det litt mer casebasert i mindre grupper, sier adm. direktør i Statsbygg, Harald V. Nikolaisen.

NTNU og NMBU dominerer

Han forteller at hovedbolken av de som er tatt inn, kommer fra NTNU og NMBU, men det er også tatt inn studenter fra NHH, Universitetet i Agder, Universitet i Oslo og andre steder.

Jeg har en del venner som sa at nå har de fått jobb, så skjer det ikke likevel. Det er synd på dem som er ferdige med studiene i sommer
Thea Sanner

– Vi har blant annet jurister, medievitere, økonomer, arkitekter og samfunnsvitere. Det tydeligste studentene har sagt, er at de er glade for å få jobbe tverrfaglig i grupper, for mange er det første gang, sier han.

Sanner har ett år igjen av sitt masterstudium i by- og regionplanlegging på NMBU, og skal bruke sommeren på å analysere risiko og sårbarhet i norske fengsler.

Kristin Dahle Laugerud tar en master i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, og startet sitt internship forrige mandag. Hun skal jobbe med kommunikasjon, blant annet med sosiale medier, og ikke minst skriver rekrutteringsmaterialet til neste års internship-utlysninger.

Spente på høsten

Dahle Laugerud forteller at studentene er svært opptatt av hva som skjer med summer internships-programmene i sommer, og ikke minst hva de nyutdannedes situasjon blir til høsten. Flere store arbeidsgivere har ansatt nyutdannede for så å trekke kontrakten eller utsette ansettelsen frem til jul.

– Vi frykter det skal bli dobbel konkurranse på jobbene som legges ut neste år når både årets studenter og neste års avgangsstudenter vil søke, sier hun.

– Innen vår for utdannelse er det mange offentlige jobber. Her vil det nok fortsatt være en del å søke på fremover, det er trolig litt vanskeligere i privat sektor. Jeg har en del venner som sa at nå har de fått jobb, så skjer det ikke likevel. Det er synd på dem som er ferdige med studiene i sommer, sier Sanner.

– Jeg har også ett år igjen, så man kan håpe at situasjonen blir litt bedre, sier Oscar Zimmermann. 

Benyttet evnetest

Også han studerer på NMBU og tar en master i eiendom. I sommer skal han jobbe i avdelingen med FDV-systemer (forvaltning, drift og vedlikehold).

Han forteller at i tillegg til karakterkortet, CV og søknad, ble det blant annet benyttet digitalt jobbintervju og en evnetest da Statsbygg skulle plukke ut hvem som kom med.

– Etter det valgte de ulike avdelingene ut kandidatene, sier han.

– Statsbygg ga oss tidlig beskjed om at programmet ville bli gjennomført, men vi visste ikke i hvilken form, sier Zimmermann.

Mye kutt i internships-programmene

Da Finansavisen i begynnelsen av mai snakket med et knippe bedrifter om deres summer internship-program, kom det frem at noen har avlyst, mens andre har kuttet i lengde eller antall deltagere som tas inn.

Storebrand og Statkraft er blant dem som har opprettholdt programmene sine omtrent som tidligere. DNB har bare internship i DNB Markets i år, mens de andre internship-stillingene er avlyst, eller for noen gjort om til tradisjonelle sommerjobber.

KPMG avlyser helt

De fire store revisjons- og konsulentselskapene har alle kuttet i sine programmer. 

KPMG har avlyst sommerprogrammet fullstendig, mens EY kun har avlyst internship-programmene som skulle gått i april. Hos Deloitte er arbeidsperioden for studentene redusert fra syv til fem uker, mens programmet hos PwC går som planlagt med ni studenter.

statsbygg
internship
nmbu
ntnu
studenter
Nyheter
Karriere