Færre doktorgrader i første halvår

Det ble avlagt færre doktorgrader ved norske læresteder i første halvår av 2020, men antallet doktorgrader innen medisin og helsefag økte.

MANGE PÅ NTNU: 202 doktorgrader ble avlagt ved NTNU i første halvdel av 2020.  Foto: NTB
Karriere

Hele 37 prosent av dem som avla en doktorgrad ved et et norsk lærested i første halvdel av 2020, gjorde det innenfor medisin og helsefag. Samfunnsvitenskap og matematikk/naturvitenskap er de to andre områdene der det ble avlagt flest doktorgrader. 

Totalt ble det avlagt 848 doktorgrader i første halvår av 2020, en nedgang på 29 fra året før. Universitetet i Oslo hadde flest, med 264, mens NTNU hadde 202. Universitetet i Bergen hadde 134. 

På engelsk

En stadig større del av avhandlinger levert ved norske læresteder blir skrevet på engelsk. I perioden 2015 til 2019 var 8 prosent av doktorgradsavhandlingene på norsk, mens andelen ved inngangen til 2000-tallet var på 15 prosent. En årsak til det er også at andelen nordmenn som tar doktorgrad i Norge faller. Bare 12 prosent av dem som tok doktorgrad i Norge i perioden 2015 til 2019 var norske. 

Omtrent like mange kvinner som menn tar nå doktorgrad i Norge. 

doktorgrad
ntnu
universitetet i oslo
Nyheter
Utdannelse
Arbeidsliv
Karriere