Sterk dollar øker gjelden

DOLLARGJELD: Det er dyrt nå. Foto: NTB Scanpix

Dollaren styrker seg ufortrødent videre, ikke minst mot råvarevalutaer og valutaer i fremvoksende markeder. For eksempel steg den med 30 øre til 10,85 kroner onsdag ettermiddag. Men euroen steg nesten like mye, til 11,85. 

En hodepine for verdensøkonomien er at over halvparten av all gjeld er utstedt i dollar. Dermed øker den netto gjeldsbelastningen når dollaren styrker seg, selv om det samtidig kommer nominelle lettelser fra sentralbankene. 

En forvalter kommenterer forholdene i det norske pengemarkedet slik, ifølge en markedsoppdatering fra Grieg Investor:

«Tiltakene fra myndighetene hjelper ikke ennå, vi tror bankene ønsker seg lengre F-lån, 6 måneder istedenfor dagens 3 måneder. Inntil bankene er sikre på at de får nok likviditet, vil de være tilbakeholdne med å bruke penger og heller bygge opp likviditetsbuffere».

En gang var handelskrig var det mest skremmende som kunne ramme porteføljen. Onsdag økte USA tollen på europeiske Airbus-fly fra 10 til 15 prosent.

Dette vil sannsynligvis ikke utløse noen motreaksjon, tror Eurasia Group, til det tar coronaviruset for mye tid. Eurasia Group anser det som «70 prosent sannsynlig» at det ikke kommer noen amerikansk biltoll før etter valget i november.