Erfaringene fra 1957-pandemien

Kanskje er lærdommen fra pandemien i 1957 først og fremst at ettertiden ikke bryr seg.

MIDT UNDER BØRSNEDTUREN: President Dwight Eisenhower slapper av ved 18. hull i Newport 10. september 1957. Foto: NTB Scanpix

Den amerikanske børsindeksen S&P 500 brukte 33 kalenderdager på å falle 33,9 prosent fra toppen 19. februar til – den foreløpige? – bunnen 23. mars, før den episke oppturen tirsdag 24. mars.

Fallet til bunnen er det femte kraftigste etter andre verdenskrig, viser en oversikt fra Danske Bank Wealth Management. Fra før har børsen falt over 20 prosent, den normale forutsetningen for et bear-marked, 11 ganger etter 1945. Ta med de tilfellene der børsen nesten har falt 20 prosent, og antallet stiger til 16.

Fallet fra topp til bunn har denne gangen vært usedvanlig bratt, det raskeste som har vært registrert (fallet på én dag var likevel større i 1987). Risikoen er da at den endelige bunnen blir mye dypere. Men motsatt er håpet at bunnen allerede er bak oss, eller i det minste at det meste av fallet er over.

Gjennomsnittlig fall i de 11 bear-markedene har vært 33,5 prosent, og gjennomsnittlig lengde fra topp til bunn et drøyt år. Så har det i snitt tatt knappe to år før den gamle børstoppen er hentet inn igjen (siden S&P 500-indeksen ikke tar hensyn til utbytte, har gjeninnhentingsperioden i praksis vært litt kortere – utbytte er også avkastning).

Det har vært en del sammenligninger med bear-markedet i 2008 (forrige dype krise, utstrakte tiltak fra myndighetene) og børskrakket i 1987 (brutalt fall, rask innhenting). Her er enda en sammenligning som halter: bear-markedet i 1957.

Den nedturen kom i forkant av det som blir kalt for Eisenhower-resesjonen. I fjerde kvartal 1957 var årstakten i USAs BNP minus 4 prosent, i første kvartal 1958 var den minus 10 prosent. Det er inntil nå det største BNP-fallet i USA etter krigen, også kraftigere enn nedturen i 2008. Men nå ligger anslagene for veksttakten i USA på mellom minus 10 og minus 30 prosent.

1957 var også året for Asia-syken, den ifølge Britannica nest alvorligste influensaepidemien i det 20. århundre: Etter spanskesyken i 1918–1919, men foran Hong Kong-influensaen i 1968. Den ble først registrert i Kina (jada), nådde USA sommeren 1957 og fikk et oppsving i november 1957. Antallet døde i USA som følge av sykdommen anslås til 70.000, og i verden til mellom én million og fire millioner.

«Her er det som er interessant. Mange kilder nevner ikke engang pandemien blant årsakene til resesjonen», skriver Alex Tabarrok på bloggen Marginal Revolution (han nevner Wikipedia som et hederlig unntak), selv om resesjonen var global.

«Pandemien ble faktisk fort glemt. James Pattersons 'Grand Expectations: The United States, 1945–1974' nevner hverken pandemien eller resesjonen, bare boomen på 1950-tallet».

Bear-markedet i 1957 var beskjedent, et fall på 20,7 prosent på 99 dager fra topp til bunn. Alt var hentet inn på mindre enn ett år. Men en mulig relevant, optimistisk, lærdom er at børsen faktisk har falt når BNP-smellen kommer. En annen mulig lærdom er at ettertiden vil gi blaffen, om den virkelig hadde sjansen, men det er uklart om det er optimistisk eller pessimistisk å anta det.

Nedturer i S&P 500 siden 1945

BørstoppBørsbunnKursfallAntall dagerAntall break even-årBreak even-avkastning
Inneværende bear-marked*:
Feb. 2020Mar. 2020−33,9 %33?51,3 %
Tidligere nedturer etter andre verdenskrig:
Mai 1946Okt. 1946−26,6 %1333,036,3 %
Jun. 1948Jun. 1949−20,6 %3630,525,9 %
Jul. 1957Okt. 1957−20,7 %990,826,0 %
Des.1961Jun. 1962−28,0 %1960,938,8 %
Feb. 1966Okt. 1966−22,2 %2400,528,5 %
Nov. 1968Mai 1970−36,1 %5431,756,4 %
Jan. 1973Okt. 1974−48,2 %6303,893,1 %
Sep. 1976Mar. 1978−19,4 %5311,124,1 %
Nov. 1980Aug. 1982−27,1 %6220,337,2 %
Aug. 1987Des. 1987−33,5 %1011,450,4 %
Jul. 1990Okt. 1990−19,9 %870,324,9 %
Jul. 1998Aug. 1998−19,3 %450,224,0 %
Mar. 2000Okt. 2002−49,1 %9294,096,6 %
Okt. 2007Mar. 2009−56,8 %5173,1131,3 %
Apr. 2011Okt. 2011−19,4 %1570,324,1 %
Sep. 2018Des. 2018−19,8 %950,324,7 %
Gjennomsnitt (alle 16 tidligere)
−29,2 %330,51,446,4 %
Gjennomsnitt etter tidligere fall over 20 % (11 stk.)
−33,5 %397,61,8
56,4 %
S&P 500-indeksen tar ikke høyde for utbytte.

* Vi vet ennå ikke om bunnen 23. mars vil være den endelige bunnen i dette bear-markedet.

Kilde: Danske Bank Wealth Management, Finansavisen