Tenk på et (elendig) tall

Se opp for torsdagens innkjøpssjefsindekser for april, måneden da alt raknet.

APRIL: Da alt sto stille. Foto: Bloomberg
Kommentar

April is the cruellest month

T.S. Elliot, «The Waste Land» (1922)

Vem vet, inte du / Vem vet, inte jag

Lisa Ekdahl, «Vem vet» (1994)

Løpende tall over registrerte arbeidsledige og permitterte er kanskje aller først i løypa. Men ellers er torsdagens flash-PMI-er (innkjøpssjefsindekser) fra diverse vestlige land blant de første nøkkeltallene fra kvartalet som så langt tegner til å bli det aller, aller verste under coronakrisen. 

Men hvem vet om det aller verste er nå. Usikkerheten er ekstremt høy.

PMI-ene er populære indikatorer fordi de raskt sammenfatter stemningen blant bedriftenes innkjøpssjefer. Det er folk som har fingeren på pulsen, øret på bakken, blikket på vindmåleren og lommeboken på vekten. Sammenhengen mellom innkjøpssjefsindeksene og den faktiske aktiviteten i økonomien er likevel ikke alltid så pålitelig: Dette er diffusjonsindekser der de spurte oppgir om aktiviteten øker eller faller, men ikke hvor mye den øker eller faller med.

Som sådan sier de noe om bredden, men teknisk sett ikke noe om styrken, i oppgang eller nedgang. Fra tid til annen oppstår det derfor avvik mellom de myke PMI-ene og den harde statistikken over hvor mye som faktisk lages.

I normale tider er denne sammenhengen likevel nokså god. Men på ekstreme nivåer, som nå,  er den ekstra usikker.

En annen forskjell fra normalen er at tjeneste-PMI nå sier mer om utviklingen i økonomien enn industri-PMI, som normalt får størst oppmerksomhet. I Kina viste forløpet gjennom første kvartal at industriproduksjonen krasjet i februar, men også hentet igjen mye i mars. Detaljhandelen falt ikke fullt så mye på det verste, men viser heller ikke tegn til gjeninnhenting ennå.

J.P. Morgan anslår en global BNP-vekst på minus 13,8 prosent i første kvartal og minus 22 prosent i andre kvartal (årsrate). Omgjort til månedsvekst ser bankens økonomer for seg at BNP falt i februar, falt enda mer i mars, og et enda større fall – på 7 prosent fra måneden før – i april.

Olya Borichevska i J.P. Morgans modell tilsier at globalt BNP faller til historisk svake 12 i april. Til sammenligning er 50 nivået som markerer skillet mellom andelen som øker aktiviteten og andelen som reduserer aktiviteten, på en skala fra null til hundre. I normale tider er 58 sprekt og 46 dårlig. Under finanskrisen bunnet industri-PMI bunnet ut ved 30, og tjeneste-PMI rundt 40.

Prognosen tilsier et fall på drøye 25 poeng fra rundt 40 i mars. Men usikkerheten er enorm, og bankens regionale økonomer venter «bare» et fall på rundt 10 poeng.

Borichevska tror rekylen opp kommer i juli, med en innkjøpssjefsindeks på over 80.

Et økning fra 12 til 80 på få måneder er ekstrem, men også basert på at det faktisk kommer et reelt oppsving i økonomien om ikke så lenge. Men hvor kraftig oppsvinget blir, er naturligvis høyst usikkert. 

Basert på en lineær regresjon mellom BNP og PMI-er skulle PMI-en egentlig ha gått fra minus 28 i april til over 100 i slutten av andre kvartal og inn i tredje kvartal, ifølge J.P. Morgan.

Det er åpenbart ikke mulig. Det er ikke noen oljepris vi snakker om her.

j.p. morgan
coronavirus
pmi
olya borichevska
resesjon