Equinor taper over 200 millioner om dagen

Equinors kontantstrøm kan bli på minus 60 milliarder kroner i årets tre siste kvartaler hvis dagens lave oljepriser vedvarer. Det beløper seg til et tap på 220 millioner pr. dag.

STYGGE TALL: De ekstremt lave oljeprisene gjør at kontantstrømmen i Equinor trolig er blodrød. Her ved konsernsjef Eldar Sætre. Foto: Equinor
Kommentar

Vi har fått analytiker Christian Yggeseth i Danske Bank til å gjøre en liten øvelse for oss. Plotter han inn en Brent-oljepris på 20 dollar fatet ut året i Excel-arket sitt, viser arket at Equinor vil få en negativ kontantstrøm på 5,7 milliarder dollar i årets tre siste kvartaler, tilsvarende rundt 61 milliarder kroner.

For å sette 61 milliarder kroner i et perspektiv, tilsvarer det ganske nøyaktig Norges forsvarsbudsjett i 2020.   

Dette er kontantstrømmen etter utbytte og investeringer, og er hensyntatt denne ukens utbyttekutt fra selskapet. Da har analytikeren lagt til grunn forwardkurven på gassprisene, men altså helt flate oljepriser. Hvis du lurer på hvordan forwardkurven på Brent-oljen ser ut, så peker nå mot 34 dollar ved årsslutt.

61 milliarder kroner delt over antall dager i tre kvartaler beløper seg til rundt 220 millioner kroner i negativ kontantstrøm om dagen.

Selv er han selvfølgelig ikke så negativ og estimerer selv 30 dollar fatet ut 2020. Med dét estimatet lander han på en negativ kontantstrøm i årets tre siste kvartaler (etter utbytte og investeringer) på minus 4,7 milliarder dollar, tilsvarende 50 milliarder kroner. Dette beløper seg til et tap på 182 millioner kroner om dagen. Huff, det var jo ganske dystert det også.

Det daglige tapet blir enda verre hvis man kun ser på andre kvartal, som blir det siste kvartalet med store utbyttebetalinger til aksjonærene. Ifølge analytiker Teodor Sveen Nilsen i SpareBank 1 Markets vil kontantstrømmen (etter utbytte og investeringer) bli på minus 2,7 milliarder dollar i kvartalet, hvis han legger til grunn 20 dollar fatet gjennom hele kvartalet. Det tilsvarer et tap på over 300 millioner kroner om dagen. 

Så er det slik at vi nå ikke helt vet hva slags pris Equinor og de andre oljeselskapene får for oljen. Regnestykkene er basert på en «Dated Brent»-pris, som er den prisen Equinor oppgir som referansepris. Denne ligger nå på rundt 18 dollar. Men analytikerne spør seg nå om de realiserte prisene i dag er under «Dated Brent»-prisen.

Fokuset nå i Equinor er å spare inn der man kan. Problemet er bare at Equinor allerede har brukt fem år på kostnadsbesparende tiltak og investeringene er lave fra før. Det kan bli litt vel mye sparetiltak, selv for en sunnmøring som Eldar Sætre. Men han finner nok på noe ettersom selskapet nylig kunngjorde å ha satt av tre milliarder dollar til en ny slik plan. 

Torsdag i neste uke legger Sætre frem tallene for første kvartal. Andre kvartal blir åpenbart verre, men den rapporterte bunnlinjen i første kvartal kan likevel bli årets verste. Det kommer an på om Sætre og finansdirektør Lars Christian Bacher gjør noe med de langsiktige oljeprisforutsetningene, som av mange er blitt ansett som litt vel optimistiske fra før. Dette danner grunnlaget for verdsettelsen av oljeselskapets eiendeler.

Å prise eiendelene med en oljepris på 77 og 80 dollar fatet (i henholdsvis 2025 og 2030) er nå helt virkelighetsfjernt. Med en oljepris på rundt 20 dollar i dag, og en forwardkurve som viser 34 dollar ved årsslutt og som topper ut på 53 dollar i 2027, er det mildt sagt på tide med en nedjustering. Nedskrivningene til neste uke kan derfor bli enorme. De bør i hvert fall bli det.

equinor
oljeprisen