Venter nullrente

Torsdag kommer det ny rentebeslutningen fra Norges Bank. Handelsbanken er sikker på at renten skal lenger ned.

MENER SENTRALBANKEN IKKE UTELUKKER NULLRENTE: Siden nedturen bare har fortsatt siden siste rentebeslutning, tror Handelsbanken at sentralbanken ikke vil vegre seg fra å kutte renten til null. Foto: Dreamstime
Kommentar

«Data har malt et stadig mørkere bilde av norsk økonomi.»

Slik starter Handelsbankens rapport om Norges Banks rentemøte som skal avholdes på onsdag. Rentebeslutningen kommer torsdag.

Handelsbanken er sikker i sin sak om at renten skal på null, og at den vil holdes der i overskuelig fremtid.

Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til 1,0 prosent dagen coronakrisen inntraff landet for fullt. Én uke etterpå ble styringsrenten videre redusert til 0,25 prosent, altså det laveste nivået noensinne.

«I pressemeldingen som fulgte med den siste styringsrenten 20. mars, sa Norges Bank at den ikke ville utelukke å kutte styringsrenten ytterligere. Og siden har data malt et stadig mørkere bilde av norsk økonomi. Vi tror derfor Norges Bank vil redusere styringsrenten til null og la den ligge der i overskuelig fremtid», står det i rapporten.

Utdaterte forutsetninger

I rapporten fra 13.mars forventet Norges Bank en BNP-vekst på 0,4 prosent for året, og antok at registrert arbeidsledighet ville i gjennomsnitt ligge på 2,5 prosent i år. Disse forutsetningene er imidlertid allerede utdaterte, mener Handelsbanken og peker på statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

«BNP falt 1,9 prosent i første kvartal alene, og fallet forventes å bli enda verre for andre kvartal ettersom de første tiltakene ble gjennomført sent i første kvartal».

«Ifølge Statistisk sentralbyrå falt BNP med hele 14 prosent i mars måned.»

Registrert arbeidsledighet er for tiden 9,6 prosent, og når man også teller de delvis ledige er den 15 prosent i henhold til den siste oppdateringen fra NAV. Oljeprisen har også falt ytterligere siden Norges Banks siste rapport, og Nordsjøolje handler for tiden for bare 25 dollar per fat.

DNB Markets uenig

– Vårt syn er at renten ikke vil senkes ytterligere nå. Norges Bank har allerede gjort mye på rentekutt-siden for å dempe den økonomiske nedturen. Nå er det opp til finanspolitikken, sier Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets til E24.

Likevel hevder serieøkonomen at Olsen har gitt klare signaler om at renten blir liggende lavt en god stund fremover.