Sentralbankene gir og gir

Sentralbankene er igjen ved grensen for normale stimulanser, men kommer til å gjøre mer. 

FØR DEN SOSIALE DISTANSERINGEN: ESB-sjef Christine Lagarde og Jerome Powell i Federal Reserve i oktober 2019. Foto: NTB Scanpix
Kommentar

Rentemøtet i Den europeiske sentralbanken (ESB) torsdag denne uken finner sted samtidig med det vekstmessig verste kvartalet for verdensøkonomien i manns minne, men også samtidig med at økonomiene er i ferd med å summe seg og reise seg opp i knestående. 

ESB-sjef Christine Lagarde venter en vekst i eurosonen på mellom minus 8 prosent og minus 12 prosent i år. Verdens sentralbanker og finansdepartementer har gjort mye på kort tid, men er ikke ferdige.

Citi oppsummerer de pengepolitiske utsiktene slik: 

  • Federal Reserve i USA er i rute til å innføre forward-guiding med kontroll over den korte enden av rentekurven i september. 
  • ESB vil utvide og forlenge sitt program for kjøp av obligasjoner som følge av pandemikrisen (PEPP) og bekrefte avvik fra ESBs kapitalnøkkel, tross kritiske toner fra den tyske forfatningsdomstolen. PEPP-programmet er i dag på 750 milliarder euro. ABN Amro og Citi venter begge at det blir doblet, og Citi venter også en dobling av dets minimumslevetid til september 2021.
  • Bank of England vil før eller siden senke styringsrenten til negativt territorium.  
  • Folkets sentralbank i Kina vil stimulere mer, og blir også oppmuntret av politikerne til å eksperimentere med innovative policy-verktøy. 

Bare fantasien setter grenser. Eller kanskje gjør ESBs kapitalnøkkel det, dvs. hvor stor andel av den felles sentralbanken som er finansiert av hvert land i eurosonen. Den nøkkelen innebærer i utgangspunktet at ESB kjøper ganske mye tyske statsobligasjoner, og ikke så mye greske, selv når det er Hellas som har mest behov for kjøpere.

Den tyske forfatningsdomstolen sier at ESB innen august må begrunne sine kjøp, eller fortsette uten å kjøpe tyske statsobligasjoner. Ifølge Reuters har ESB begynt å lage reserveplaner for det siste tilfellet. 

ESB sier at den har stor fleksibilitet i kjøp av obligasjoner. Men Nordea-økonom Jan von Gerich spør om ESB bløffer: Den største overraskelsen da ESB nylig offentliggjorde detaljer om sine PEPP-kjøp første gang var at fordelingen av obligasjoner mellom land i eurosonen var omtrent som i ESBs tidligere kjøp, fleksibilitet eller ei.

Det var to unntak, som imidlertid ikke imponerer von Gerich: ESB kjøpte noe mer italienske obligasjoner (21,6 prosent) enn hva kapitalnøkkelen sier (17 prosent), og noe mindre av den franske stat. Statsobligasjoner (PSPP-programmet) utgjorde nær 80 prosent av PEPP-kjøpene, og foretaksobligasjoner- og sertifikater resten, inkludert 1 prosent i obligasjoner med fortrinnsrett.

ESBs sjeføkonom Philip Lane skrev på sin blogg 1. mai at målet for sentralbankens kjøp både er å kontrollere nivået på den risikofrie rentekurven og å motvirke den destabiliserende effekten av volatilitet i rentespreader mellom land som ikke er basert på fundamentale forhold. 

Men det er ikke mulig å kontrollere rentespreader hvis det er begrensninger i omfanget på kjøp og salg av obligasjoner på begge sider av spreadene, påpeker Citis økonomer. De venter derfor at ESB vil eksplisitt si at obligasjonskjøpene kan avvike fra kapitalnøkkelen, og at de kan gjøre det lenge.

Hvordan få obligasjonsbeholdningen tilbake til kapitalnøkkelen etter hvert? Ved å reinvestere i tråd med kapitalnøkkelen når de kjøpte obligasjonene en gang forfaller, fastslår Citi.

De fransk-tyske planene om et 500 milliarder euros felles vekstfond kan etter hvert løse noen av de tekniske flokene for ESB, som da kan kjøpe euroobligasjoner i stedet for en kurv av nasjonale euroobligasjoner. 

Men det vil ta litt tid før det eventuelt vedtas, og det er ikke sikkert slike obligasjoner først og fremst vil gjenspeile den solide tyske kredittverdigheten, for å si det sånn.

citi
esb
christine lagarde
jerome powell
nordea markets
jan von gerich
federal reserve
bank of england
peoples bank of china
rentemøte
statsobligasjoner
philip lane
Nyheter
Kommentar