Oljefondet: Finansmarkedets Seinfeld

Børsene krasjet, og børsene hadde tidenes comeback. Det stoiske Oljefondet har uansett ligget tilsynelatende stille på 10.000–11.000 milliarder kroner.

VALUTAEFFEKTEN: Kronestørrelsen på Oljefondet, her ved påtroppende NBIM-sjef Nicolai Tangen (t.v.) og sentralbanksjef Øystein Olsen, er fortsatt viktig for finanspolitikken. Foto: NTB Scanpix
Kommentar

Jerry can only marvel at how things always even out for him: first, Elaine was up and George was down; now, George is up and Elaine is down, but Jerry's life is exactly the same.

Seinfeld-episoden «The Opposite», (Wikipedia).

Hvis verden er tv-serien Seinfeld, er Oljefondet Jerry Seinfeld selv: Helt upåvirket av hva som skjer. I alle fall tilsynelatende.

Coronakrisen og nedstengningen av økonomien fikk børsene til å falle over 30 prosent fra februar til midten av mars. Men siden er mye hentet inn igjen. S&P 500-indeksen i USA endte tirsdag bare 5 prosent fra all-time high i februar. Nasdaq-indeksen har allerede gått til ny historisk topp.

Oljefondet gikk inn i 2020 med en verdi på 10.088 milliarder kroner og har i bunn og grunn ligget der siden, tilsynelatende uanfektet av både episk lockdown i økonomien og smellen på børsene, og den voldsomme innhentingen nå som økonomiene er i ferd med å åpne igjen.

Den stoiske roen er dessverre for godt til å være sann. Seinfeld-analogien halter. De voldsomme svingningene i Oljefondets børsverdi målt i kroner er maskert av at verdien av kronen selv har falt og steget med børsene. 10.000 milliarder kroner er i realiteten mye mer verdt nå enn i mars, fordi kronen er mye sterkere enn i mars, men fortsatt mindre verdt enn 10.000 milliarder ved nyttår. 

Sånn sett har oppsettet for Oljefondet virket etter hensikten. Også i 2008, det verste året under finanskrisen, sank verdien av kronen kraftig. Det var sammen med nye påfyll av inntekter fra salg av olje nok til at Oljefondet steg i verdi målt i kroner, til tross for at verdien da falt med en fjerdedel målt i utenlandsk valuta.

Kronen har vært den perfekte stabilisator av Oljefondet og gjort det lettere å holde bruken av oljepenger oppe og til og med øke den under perioder med børsuro og behov for stimulanser. Men det er ingen automatisk mekanikk her. Skulle kronen styrke seg neste gang børsene krasjer, kan det forsterke problemene i stedet for å dempe dem.

Samtidig har også svakere krone en bismak.

«Kronesvekkelsen de siste årene har bidratt til at oljefondet har vokst kraftig målt i norske kroner. Det har økt statens kjøpekraft her hjemme,» sa sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale i februar.

«Men som nasjon blir vi ikke rikere av at valutaen vår faller i verdi.»

Fondet var tre ganger større mot slutten av 2019 enn ved årsslutt 2009, takket være verdistigning. Men en fjerdedel kunne tilskrives svekkelsen av kronen, ifølge Norges Bank, som er bekymret for at staten fortrenger konkurranseutsatt virksomhet.

«Staten bør derfor være særlig varsom med å øke offentlig pengebruk med utgangspunkt i en kronedrevet oppgang i fondsverdien,» sa Olsen i årstalen.

Hvor lang tid vil det ta før dette er offisiell handlingsregelpolitikk? Olsen foreslo å redusere oljepengebruken fra 4 prosent til 3 prosent i årstalen i 2012. Ideen ble raskt skutt ned av statsminister Jens Stoltenberg, men vedtatt av Solberg-regjeringen fem år senere, i 2017. 

Finansminister Jan Tore Sanner ble i slutten av mai konfrontert med at oljepengebruken i år, etter flere krisepakker (men før behovet for støtte til bedriftene ser ut til å ha sunket noe), lå an til å ligge på 4,2 prosent av Oljefondet og dermed ikke mer enn på linje med den gamle handlingsregelen. Da påpekte han nettopp at svak krone var noe av grunnen til at Oljefondet ikke hadde falt mer.

Erkjennelsen kan tyde på at det tar kortere tid før Olsen får gjennomslag for offisiell handlingsregelreform denne gangen. Skal vi tippe at det skjer senest i 2024? Men som Jerry Seinfeld sa: «People don’t turn down money! It’s what separates us from the animals.»

jan tore sanner
øystein olsen
oljepenger
nbim
oljefondet
seinfeld
nicolai tangen
Nyheter
Kommentar