50 Shades of QE: Selvskryt fra sentralbankene

Sentralbankøkonomer er mer imponerte av sentralbankenes egen politikk enn hva akademikere er, viser en gjennomgang av 54 studier.

«KJEMPEJOBB!»: Federal Reserve-sjef Jerome Powell hilser på nåværende ESB-sjef Christine Lagarde under et IMF-møte for et par år siden. Foto: NTB
Kommentar

It's a good thing – inflation – you know. (...) One year I remember I had three jumps in salary.

Chief Inspector Morse i Colin Dexters «Death Is Now My Neighbour» (1996).

QE står for kvantitative lettelser, det vil si kjøpene av særlig obligasjoner i store mengder som flere sentralbanker har holdt på med siden finanskrisen. Forkortelsen brukes også som en uformell samlebetegnelse på alle ukonvensjonelle tiltak.

Hvor godt har de egentlig virket? Sentralbankøkonomer finner større effekter på inflasjon og produksjon av QE enn hva økonomer fra akademia gjør, fastslår fire økonomer (Brian Fabo et. al.) fra den slovakiske sentralbanken, ESB og University of Chicago i NBER-notatet «Fifty Shades of QE».

Grunnlaget er 54 ulike studier av effekten av Federal Reserves, ESBs og Bank of Englands QE. Sentralbankøkonomer er mer troende til å finne signifikante effekter på produksjon, og til å bruke flere positive adjektiver og færre negative adjektiver i sammendragene. Sentralbankøkonomer som rapporterer om større QE-effekter på produksjon opplever større fremgang i karrieren. Og ja: Studien omfatter også en rundspørring blant sentralbankene som viser betydelig involvering fra bankens ledelse i produksjonen av forskning.

Alle kan ha insentiver som påvirker utvalg, metoder, presentasjon og konklusjoner i sitt arbeid. Fabo & Co. viser for eksempel til at pressedekning kan være farget av ønsket om å generere annonseinntekter, fremme politiske interesser, eller tilpasse seg lesernes og seernes forventninger. Utgangspunktet til Fabo & Co. er at også sentralbankens forskere har insentiver, og at det har fått lite oppmerksomhet.

En sentralbankøkonom kan være like bekymret for karriereutsiktene og for ikke å få sitt arbeid offentliggjort som andre. Sentralbankøkonomen kan også være tilbøyelig til å anta at politikken er effektiv og lete etter data som bekrefter det, eller av hensyn til bankens renommé tone ned uheldige konklusjoner. Og er det snakk om en sentralbankøkonom på toppnivå, kan det til og med være eget, personlig renommé som står på spill.

«Mens medisinforskere i akademia bare er sponset av bransjen, er sentralbankøkonomer direkte ansatt av sentralbankene. Sentralbanker som evaluerer egen politikk er ikke ulike farmasiselskaper som evaluerer sin egen medisin,» skriver Fabo & Co.

Effekten av en QE som tilsvarer 1 prosent av BNP er en økning i produksjonen på 0,24 prosent i gjennomsnitt, ifølge «Fifty Shades of QE». Dette er vel å merke den gjennomsnittlige makseffekten. Effekten over tid er å øke produksjonen i økonomien med 0,14 prosent, ifølge gjennomsnittet av studiene som er undersøkt.

Slike studier skrives som regel av to eller flere forfattere. Hvis andelen forfatteren som er fra sentralbanker øker fra 0 prosent til 100 prosent, øker anslaget for makseffekten med 0,15 prosentpoeng i snitt.

Snittet av effekten på inflasjon i alle studier ligger på 0,1-0,2 prosentpoeng, mens studier skrevet av kun sentralbankøkonomer finner en effekt som er 0,2 prosentpoeng høyere enn studier skrevet av kun akademikere.

Forfatterene bak «Fifty Shades of QE» understreker at de ikke vil avvise forskning fra sentralbankene eller stille spørsmål ved deres kredibilitet. Men de håper sentralbankene tenker gjennom betydningen av potensielle interessekonflikter. Det skal bli spennende å følge karrieren til særlig én av forfatterne, ESB-økonom Martina Jancokova.

Effekten av QE på produksjon og inflasjon

GjennomsnittstallAlle 54 studierNår andelen sentralbankforfattere økes fra 0 % til 100 %
Makseffekt på produksjon (standardisert)0,24 %+0,152 %-poeng
Akkumulert effekt på produksjon (standardisert)0,14 %+0,122 %-poeng
Makseffekt på inflasjon (standardisert)0,19 %+0,201 %-poeng
Akkumulert effekt på inflasjon (standardisert)0,12 %+0,190 %-poeng
Beregningene gjengitt her er basert på en QE som tilsvarer 1 prosent av landets BNP før QE.
Jo større andel sentralbankøkonomer blant en studies forfattere, jo større effekter.
Kilde: «50 Shades of QE: Conflicts of Interest in Economic Research». NBER-studie av Brian Fabo, Martina Kancokova, Elisabeth Kempf, Lubos Pastor
esb
federal reserve
bank of england
kvantitative lettelser
nber
brian fabo
martina jancokova
elisabeth kempf
lubos pastor
Nyheter
Kommentar