De «smarte» investorene selger seg ned i aksjemarkedet

En indeks som er basert på en teori om at dumme penger handler når børsen åpner, og de smarte handler litt senere, sier at de smarte nå selger seg ned i aksjemarkedet.

SELGER: Smarte penger vekter seg ned mens aksjemarkedene stiger. Foto: Dreamstime
Kommentar

Smart Money Flow-indeksen følger Dow Jones-indeksen, men velger å se bort i fra de første 30 minuttene av børshandelen. 

Ifølge Bloombergs beskrivelse av indeksen representerer de første 30 minuttene «emosjonell handel drevet av grådighet og frykt fra (saue)flokken, mens smarte penger typisk venter med handelen mot slutten av dagen».

Men om det faktisk er slik, finnes det ikke empiri på som Finansavisen kjenner til. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets mener det er en «viss logikk» i teorien ved at Margin Calls gjerne skjer ved åpning og at de store institusjonelle investorene ofte handler senere på dagen.

I år har denne indeksen tidvis fungert som en god indikator på om man burde vekte seg opp eller ned i aksjemarkedet. Ved begynnelsen av året var indeksen i en fallende trend, mens aksjemarkedet var friskt. Smart Money-indeksen bunnet så ut i slutten av februar, som var tidlig i børskrakket. Deretter var den i en stigende trend frem til midten av april, som også var en svært god periode i aksjemarkedet. Men den bommet på markedet da den falt fra begynnelsen av juni til slutten av juli, men så traff den igjen på slutten av sommeren.

Siden august har den derimot vært i en sterkt fallende trend, mens aksjemarkedet har holdt seg oppe. Både Dow Jones-indeksen og S&P 500-indeksen er på samme nivå nå som 31. august.  Oslo Børs er litt lavere. 

Denne indikatoren er selvfølgelig langt ifra vanntett, men noen investorer synes indeksen er interessant å følge med på. For eksempel: I månedene før børskorreksjonen høsten 2018 hadde Smart Money-indeksen vært i en fallende trend helt siden starten av året. I hele 2019, som var et godt børsår, var den i en oppadgående trend. 

Indeksen forteller oss at børsene har hatt en tendens til å falle mot slutten av dagen målt fra 30 minutter etter børsåpning. Har det skjedd på Dow Jones-indeksen, sier det seg selv at det også gjelder for S&P 500-indeksen og de andre amerikanske børsindeksene. 

Ifølge Bloombergs beskrivelse er «frykt og grådighet basert på gode og dårlige nyheter» det som preger børsåpningen og handelen rett etter åpningen. 

«Smarte penger venter til slutten av dagen (...). Disse store spillerne har best mulig informasjon tilgjengelig og de har dermed en fordel sammenlignet med de andre markedsaktørene».  

Bloomberg avslutter med at hvis ikke en oppgang i Dow Jones-indeksen sammenfaller med en oppgang i Smart Money-indeksen, er det «trøbbel i sikte».

Utviklingen i Smart Money-indeksen strider med hva fondsforvaltere gjør om dagen. Ifølge den månedlige fondsforvalter-undersøkelsen til Bank of America Merrill Lynch, steg andelen forvaltere som har overvekt i aksjemarkedet til 27 prosent i oktober – som var det høyeste siden februar. 

En skulle jo tro at disse forvalterne var en viktig komponent i utviklingen i Smart Money-indeksen, hvis det er noe hold i teorien om småsparere vs. de proffe. På en annen side, det kan jo også bety at de store private investorene virkelig er i salgsmodus om dagen.

aksjemarkedet
børs
Nyheter
Kommentar