Prisen er laber avkastning i lang tid

Prisen for å håndtere pandemien på kort sikt er laber avkastning i tradisjonelle aksjer og obligasjoner på lang sikt, spår J.P. Morgan.

STIMULERER OG STIMULERER: Christine Lagarde og Jerome Powell, sentralbanksjefene i eurosonen og USA, deler en pre-covid-klem. Foto: NTB
Kommentar

Aldri har en resesjon vært så brå som i vår. Aldri har gjeninnhentingen kommet så raskt. Aldri har avviket mellom løpende vekstrater og børsoppgangen vært så markert. Aldri før har Viking kunnet kalle seg for regjerende norgesmester i fotball i (minst) ett ekstra år på grunn av avlyst cup.

2020 (og 2021?) har vært kaotisk med store skift i BNP-vekst fra kvartal til kvartal i takt med endringer i smittebølger og restriksjoner. Men én ting er at økonomi og markeder spretter opp fra avgrunnen i takt med lettelser og vaksinehåp. Noe ganske annet er hvor sterk økonomi og hvor sterke markeder det er snakk om på lang sikt, sammenlignet med utsiktene før coronaviruset. 

Hvert år legger J.P. Morgan Asset Management frem sine langsiktige forutsetninger for finansmarkedene de neste 10–15 årene (Long Term Capital Market Assumptions, eller LTCMA).  I lys av coronakrisen skulle en kanskje tro at vekst- og inflasjonsanslagene er kraftig nedjustert, men de er knapt endret. Årlig global inflasjon anslås til 2,2 prosent, som før. Årlig BNP-vekst anslås til 2,4 prosent, og det er faktisk en oppjustering fra 2,3 prosent sammenlignet med LTCMA for ett år siden, drevet av en «syklisk bonus» i form av gjeninnhentingen fra bunnen i vinter.

Verden neste 10-15 år sett fra J.P. Morgan


2021-antagelser2020-antagelser
* Makroantagelser
Vekst, rike land1,6 %1,5 %
Vekst, vekstmarkeder3,9 %3,9 %
Inflasjon, rike land1,6 %1,6 %
Inflasjon, vekstmarkeder3,3 %3,3 %
* Avkastningsantagelser (p.a.)
Investment grade, USA2,5 %3,4 %
High yield, USA4,8 %5,2 %
Investment grade, Europa1,4 %1,8 %
High yield, Europa3,6 %3,6 %
Private equity, USA7,8 %8,8 %
Unotert eiendom, USA5,9 %5,8 %
Unotert eiendom, Europa5,0 %5,0 %
Global infrastruktur (USD)6,1 %6,0 %
Kilde: J.P. Morgan Asset Management

Oppjusteringen av vekstanslaget er litt illusorisk. J.P. Morgan tar i utsiktene med seg effekten av vekstrekylen fra bunnen, men ikke selve hullet i BNP sist vinter, siden det ligger bak oss.

Denne tilsynelatende stabiliteten kommer uansett ikke av selv, understreker J.P. Morgan-analytikerne, som trekker paralleller til en svane som glir fredfylt på overflaten. Regjeringer og sentralbanker er med sine store stimulanser svaneføttene som jobber frenetisk i det skjulte.

Men effektene av nettopp disse stimulansene slår hardt inn i finansmarkedene. J.P. Morgan venter negativ realavkastning i nær samtlige statsobligasjoner de neste 10–15 årene, med Kina, Mexico og Sør-Korea som eneste unntak. I eurosonen, Storbritannia og Sveits vil selv nominelle renter være negative i den lange enden, lyder spådommen.

En normalisering av sentralbankenes egne renter begynner tidligst i 2024, antar J.P. Morgan, men da kan normaliseringen komme ganske raskt. Det tyder i så fall på tre distinkte faser for statsobligasjoner: Først lave renter og lav avkastning. Så stigende renter og negativ avkastning, før endelig positiv realavkastning. Summen blir negativ realavkastning i perioden sett under ett.

J.P. Morgan har tatt ned avkastningsanslaget for amerikanske investment grade-obligasjoner med 0,90 prosentpoeng til 2,50 prosent, og i high yield med 0,40 poeng til 4,80 prosent. Europeisk investment grade tas ned 40 basispunkter til 1,40 prosent, mens avkastningsanslaget for europeisk high yield er uendret på 3,60 prosent.

I aksjer er verdsettelsen ved startpunktet for denne syklusen uvanlig. Aksjene ble nok mye billigere, eller i alle fall mye lavere verdsatt, i februar og mars, men det viste seg å være ganske kortvarig. Normalt er aksjer mye lavere verdsatt enn nå ved starten på en ny syklus. Men aksjer er i alle fall billige i forhold til obligasjoner.

Alternative aktiva, som infrastruktur og unotert eiendom, har høyere forventet avkastning nå enn for ett år siden, ifølge J.P. Morgan, og mener disse må få større plass i porteføljene til langsiktige investorer. 

Spørsmålet er bare om disse alternative investeringene holder avkastningen oppe fordi den gjerne måles ut fra for eksempel cash flow, og ikke løpende markedsvurderinger som de mer likvide aktivaene er utsatte for. 

j.p. morgan
coronavirus
Nyheter
Kommentar