Nå eier vi trolig mer kryptovaluta enn Kongens mynt

Det er rundt 4 milliarder med mynt i omløp i Norge. Nordmenns kryptoformue er nok en del høyere.

KRAFTIG KURSOPPGANG: Bitcoin-kursen har steget til 23.000 dollar, eller rundt 200.000 kroner. Foto: Bloomberg/FA
Kommentar

Nå som Bitcoin-kursen når stadig nye høyder og euforien fra høsten 2017 er tilbake, la oss se litt på verdiene og sammenligne det med den norske pengemengden. 

Det er 18,6 millioner Bitcoins der ute, og én Bitcoin er nå verdt 200.000 kroner. Det gir en total markedsverdi på 3.720 milliarder kroner. 

Det er faktisk 43 prosent mer enn hele den norske pengemengden på 2.600 milliarder kroner. 

De 2.600 milliardene kan deles opp i tre typer penger: Bankinnskudd, kontanter og (elektroniske) sentralbankreserver. I oktober 2020 var det ca. 2.500 milliarder i bankinnskudd, 38 milliarder i kontanter og resten var sentralbankreserver. 

38 milliarder høres mye ut, men er altså svært lite relativt. Kontantene utgjør en svært liten del av pengemengden, og hvert år blir den bare enda mer marginal.

I 2019 var fordelingen slik: 11 prosent mynter og 89 prosent sedler. Kjører vi samme fordeling på dagens pengemengde, betyr det at det er mynter for 4,1 milliarder kroner i omløp nå.  

Hvor mye Bitcoins det finnes her i landet, er det ingen som helt vet. For at verdien av våre Bitcoins skal matche de 4,1 milliardene i mynt, må vi eie 0,11 prosent av verdens 18,6 millioner Bitcoins, altså 20.500 Bitcoins. 

Det vi vet er at Skatteetaten nylig har «identifisert» 60.000 til 70.000 personer i Norge som har en beholdning med kryptovaluta, selv om kun 4.740 personer rapporterte inn kryptoformuene sine i årets skattemelding. 

Det vi også vet, er at sist gang Bitcoin-prisen var nesten like høy som i dag, altså høsten 2017, ble det rapportert inn kryptoverdier for 5,0 milliarder kroner til Skatteetaten. Den gang var det 8.000 personer som meldte seg. 

Hvis vi antar at det er like mange norske eiere av kryptovaluta i dag som høsten 2017, bør dagens kryptoverdier være over 7 milliarder kroner ettersom Bitcoin-kursen er 50 prosent høyere nå enn ved utgangen av 2017 (selv om andre kryptovalutaer fortsatt er under 2017-rekordene).

La oss si at 2/3 av disse kryptoverdiene er i Bitcoins og 1/3 er i andre kryptovalutaer (slik de totale markedsverdiene tilsier). I så fall eier nordmenn Bitcoins for 4,7 milliarder kroner.

4,7 milliarder kroner er altså mer enn de 4,1 milliardene av mynter i omløp i dette landet. Og da har vi bare gjort et anslag basert på de som faktisk rapporterte inn kryptoverdiene sine til Skatteetaten sist gang Bitcoin-feberen herjet. 

Skatteetaten har som nevnt identifisert 60.000 til 70.000 personer som eier kryptovaluta. Selv om det store flertallet av disse eier veldig mye mindre enn de som rapporterte inn kryptoformuen sin i 2017, er det ganske sannsynlig at nordmenn i dag har større verdier i kryptovaluta enn i Kongens mynt.