Norges Bank: Hauk med sløve klør

Nå regnes Norges Bank som hauk igjen, og kronen spås et godt 2021. Men kronen styrker seg neppe mye.

FØRST BLANT LIKEMENN: Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen kan bli de første til å heve renten etter pandemien. Foto: Ivan Kverme
Kommentar

Den ventede kronestyrkingen må ses i sammenheng med utsikter til en økning i rentedifferansen mot handelspartnerne i årene fremover.

Norges Bank, Pengepolitisk rapport, desember 2020

I de blindes land er den enøyde konge. Blant sentralbanker med evig nullrente anses Norges Bank som en blodtørstig hauk.

«The hawk wakes up,» skrev den britiske banken HSBC da Norges Bank la frem ny pengepolitisk rapport en uke før julaften, med en rentebane der første heving var fremskyndet til første kvartal 2022.

I rapporten viser sentralbanken til den markerte oppgangen i boligprisene siden i vår og til at risikoen for at en lang periode med lave renter gjør at det bygger seg opp finansielle ubalanser.

«Av den grunn, og koblet med et robust oppsving i midten av 2021, venter vi at Norges Bank vil være en av de første sentralbankene i verden til å heve sin styringsrente i de kommende årene,» skriver HSBC.

Bankens økonomer peker ikke på noen heving før i første kvartal 2022, tidspunktet Norges Bank selv peker på som det mest sannsynlige. Men risikoen er at første heving kommer senere, mener HSBC. Og ingen andre sentralbanker innenfor G10-området (de tradisjonelt rike landene) vil vel å merke heve renten tidligere enn Øystein Olsen & co.

Euroen var høsten 2019 i ferd med å bryte over 10 kroner, nivåer som vi tidligere bare hadde sett helt forbigående. Etter coronaen er kurser på både 10 og 11 kroner for en euro svært så normalt. Men kronen er valutaen innenfor G10-området som er ventet å styrke seg mest i 2021, ifølge Bloomberg.

Det er det nok noen grunner til.

«Valutamarkeder som ser etter normalisering og løpende avkastning vil kaste seg over alle tegn til en mer hawkish divergens i pengepolitikken,» skriver HSBC.

Akkurat som kronen ble hardt rammet av pandemien, kan den styrke seg ytterligere jo mer verdensøkonomien henter seg inn, særlig hvis oljeprisen er med på leken.

Prognosemakerne ser ikke for seg noen voldsom kronestyrking. Mediananslaget til Bloomberg tilsier 4 prosent opp mot dollar, til 8,32 kroner. Samtidig ventes dollaren å svekke seg på bred fjøl, så kronestyrkingen mot euro ventes å bli rundt 3 prosent.

Ødelegger det for haukens rentehevinger? Ikke i seg selv, kronestyrking er ikke bare en ventet effekt av renteheving, men en del av mekanismen som rentehevingene virker gjennom.

Norges Bank spår selv at kronen styrker styrker seg fra 115 mot importveid kroneindeks (I-44) i 2020 til 111,8 neste år. Men dette er snittnivåer for året. I-44 er allerede på 111,50, så ytterligere styrking kommer på toppen av Norges Banks anslag.

Det er ikke lenger realistisk med voldsom kronestyrking. Da kronen før finanskrisen siden styrket seg til under 7,50 kroner mot euro, var det på bakgrunn av en solid bedring av Norges byttebalanse. Vi solgte dyr olje og kjøpte billige varer fra Kina. Den tiden er over.

Bedring av verdensøkonomien og mer normale renter fra Norges Bank bør til en viss grad hjelpe på kronekursen. Men noe må vel valutamarkedene huske fra mars i år, da kronemarkedet sluttet å fungere og en euro på det verste kostet over 13 kroner. Det kan rett og slett være farlig å kjøpe kroner. Kronen er ikke like giftig under normale forhold, men positiv rentedifferanse innebærer ikke penger på gaten.

Og skulle kronen likevel ta helt av, kan Norges Bank alltid utsette rentehevingene.

Venter styrking mot amerikanske dollar i 2021

Norske kroner4 %
Newzealandske dollar4 %
Britiske pund2 %
Svenske kroner2 %
Australske dollar2 %
Canadiske dollar1 %
Euro1 %
Yen1 %
Danske kroner0 %
Sveitserfranc0 %
Basert på medianestimater innhentet av Bloomberg pr. 21. desember. Avrundet til hele prosenter.

Kilde: Bloomberg

hsbc
øystein olsen
norges bank
kronen
Nyheter
Kommentar