Splittet USA en større risiko enn covid-19

Demokratene ligger an til å vinne full kontroll over Kongressen også. Men splittelsen i USA er største geopolitiske risiko i 2021, mener Eurasia Group.

STØRRE RISIKO ENN FORTSATT COVID-19: Ian Bremmer i Eurasia Group anser USA-splittelsen som største geopolitiske risiko. Foto: Iván Kverme
Kommentar

Demokratene kan få til mye med kontroll over både Det hvite hus og Kongressens to kamre.

Gitt at demokratene vinner begge setene i hengevalget i Georgia, blir fordelingen i Senatet 50–50, men da vipper visepresident Kamala Harris' stemme flertallet i demokratenes favør.

En demokratisk «clean sweep», den blå bølgen mange analytikere snakket om før valget, åpner dørene for denne smørbrødlisten, oppsummerer Danske Bank Markets:

  • Chuck Sumer blir flertallsleder i Senatet, og vil avgjøre hvilke saker som blir tatt opp til votering. 
  • Det blir lettere for Joe Biden å få godkjent sine statsråder, også de mest radikale. Til det trengs kun simpelt flertall i Senatet.
  • Det blir også lettere å få gjennom andre utnevnelser, for eksempel dommere og medlemmer av hovedstyret i Federal Reserve.
  • For økonomien og finansmarkedene er det av særlig interesse at det blir lettere for demokratene å få gjennom større finanspolitiske lettelser, for eksempel en sjekk på 2.000 dollar til alle amerikanere, mot de 600 dollarene som ble vedtatt forrige måned. Den midlertidig høyere ledighetstrygden kan også bli forlenget i mars. Men når det trengs ny lovgivning, må det et kvalifisert flertall til, dvs. over 60.
  • På lengre sikt blir det lettere å få gjennom skattelettelser og grønne investeringer gjennom den ordinære budsjettmekanismen, som bare krever simpelt flertall. Men i og med at flertallet i Senatet er hårfint, regner Danske Bank Markets med at de faktiske endringene vil bli vannet ut, i og med uenighet innad blant demokratene.
  • Ved behov kan demokratene til og med fjerne den såkalte filibusterordningen som hindrer at lovgivning kan vedtas med simpelt flertall i Senatet, men det har så langt ikke Joe Biden gitt støtte til.

Slik stemningen er nå er dette ganske markedsvennlig, ifølge Danske Bank Markets: Stimulanser til økonomien, men begrenset hvor mye skattene kan heves på grunn av det knappe flertallet. Så har den tiårige statsrenten i USA igjen steget til over 1 prosent.

Da kan roen senke seg? Nei. Splittelsen i USA er så dyp at den kan bli definerende for de neste fire årene. 

«En supermakt revet opp langs midten kan ikke vende tilbake til business as usual. Og når det mektigste landet er så splittet, har alle et problem,» skriver Ian Bremmer og Cliff Kupchan i analyseselskapet Eurasia Group.

Til tross for et økonomisk oppsving vil den «geopolitiske resesjonen» bare bli mer intens, mener de. For mens USA er splittet, er nærmeste konkurrent Kina et autoritært, statskapitalistisk tekno-overvåknings-regime som mistros stadig mer av de andre G20-landene.

Donald Trump vil bli tvunget til å forlate Det hvite hus, men vil kaste lange skygger. Millioner av amerikanere anerkjenner ikke Joe Biden som president, og det svekker hans mandat. 

Et splittet USA er største geopolitiske risiko i 2021, ifølge Eurasia Group, foran risikoen for at vaksinene ikke tar knekken på coronaviruset og følgeskadene. 

Splittelsen gir størst risiko for USA selv. Men USAs allierte må ta høyde for at størrelsen på Trumps grunnfjell og økt tilslutning fra nye velgere under 2020-valget gir muligheter for at en ny America First-president om fire år trekker tilbake forpliktelser inngått av Biden-administrasjonen, påpeker Eurasia Group. Og hvem vet hvem som stiller som presidentkandidat for demokratene i 2024.

danske bank markets
joe biden
kamala harris
ian bremmer
eurasia group
coronaviruset
usa-valg
Nyheter
Kommentar