Nominelle renter stiger, realrenter faller. Hva skal en vanlig aksjeinvestor gjøre?

Hint: Ikke selg aksjene dine (og du kan også beholde vekstaksjene).

VANSKELIGE GREIER: Bjørn Maaseide, Arne Fredly og Morten Astrup har sikkert full kontroll på dette uansett.  Foto: Iván Kverme
Kommentar

I høst har vi sett at rentene på amerikanske statsobligasjoner har kommet seg opp fra bunnivåene i sommer. «Verdens viktigste rente», den amerikanske tiårsrenten, har siden august steget fra rundt 0,55 prosent til 1,05 prosent i dag.

Den norske tiårsrenten bunnet ut på 0,32 prosent i mai, men er nå kommet opp i 0,90 prosent.

Gode nyheter, ikke sant? Normalitet er vel det alle ønsker nå. Rentene er fortsatt lave, men pilene peker i hvert fall oppover.

Men så kan man jo argumentere for at høyere renter ikke er bra for aksjemarkedet – eller andre aktivaklasser for den saks skyld. Vi har da lagt bak oss mange, mange år nå med fallende renter, som vi alle vet øker nåverdien av fremtidig kontantstrøm. Alt er rekordhøyt priset, alt virker så dyrt. Men så var det ikke så dyrt likevel når vi tar hensyn til de lave rentene.

Med høyere renter skal i teorien denne TINA-effekten (There is no alternative) avta. Multippelekspansjonen skal gå i revers. Med høyere renter kan man også forvente at lavt prisede selskaper med liten vekst blir attraktive igjen, relativt til stivt prisede vekstselskaper. 

Men i høst har vi vært vitne til noe man sjeldent ser. Nominelle renter har steget. Men siden inflasjonsforventningene har steget enda mer, har realrentene falt.

Inflasjonsforventninger leser ut fra rentemarkedet. Dette har vi dessverre ikke datagrunnlag for å lese i det norske markedet. Men i USA har vi det. Faktisk viser det seg at man nå venter en årlig inflasjon på litt over 2,00 prosent i USA de neste ti årene. Dette er høyeste nivået siden 2018, pussig nok. Corona var en deflatorisk hendelse, men tiltakene fra sentralbankene og Kongressen har åpenbart trumfet dette.

Tar vi de nominelle rentene og justerer for inflasjonsforventningene, får man realrentene. Realrentene har falt uansett hvilke rentedurasjoner man ser på. Mens den nominelle tiårsrenten har steget i høst, har den tiårige realrenten dukket stadig dypere i negativt terreng og er nå på minus 1,04 prosent. 

Ser vi på den femårige realrenten, er den faktisk nå hele 1,60 prosent i minus. 

Og det er realrentene som de viktigste rentene å følge med på for deg som investor. Så, det er ingen grunn (isolert sett) til å redusere eksponeringen mot aksjemarkedet bare fordi de nominelle rentene er på vei oppover nå. Det er også heller ingen grunn (isolert sett) til å bytte ut vekstaksjer som Kahoot, Scatec, Adevinta, Crayon og Tomra, med verdiaksjer som Equinor, Hydro, Telenor og Aker. 

Denne rotasjonen fra vekst til verdi, som mange snakker om nå, er bare fornuftig hvis realrentene stiger. Først da skal man passe seg for vekstaksjene. Det kan godt hende det vil skje snart, men enn så lenge har realrentene bare falt og falt. Derfor sprekker ikke vekstboblene i aksjemarkedet. Og derfor (det finnes også andre grunner) durer bare aksjemarkedene videre til nye høyder. 

renter
kommentar
makro
børs
aksjer
aksjemarkedet
Nyheter
Kommentar