KjøpLogg inn
Publisert 28. feb. 2021 kl. 09.53
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 489 ord
SEKTORROTASJON: Henrik Sommerfelt i CMC Markets skriver at investorene flykter fra vekst- til verdiaksjer. Foto: CMC Markets

Stigende renter er vekstaksjenes kryptonitt

Torsdag bikket den amerikanske tiårige statsobligasjonsrenten 1,5 prosent. Det får investorene til å bytte fra vekst til verdi.

På de fleste økonomiutdannelser får førsteårsstudentene typiske en variant av følgende spørsmål av foreleseren:

«Hvis du kan velge mellom 1 million kroner i dag eller 1 million kroner om ti år, hva bør du da velge?»

Det finnes alltid en rakettforsker i klasserommet som mener det er bedre med penger i fremtiden fordi man da slipper å bruke dem opp på tull i dag. Riktig svar er likevel at det er bedre med penger i dag enn i fremtiden. Dette forutsetter imidlertid én viktig ting: at realrenten er positiv.

Realrente er definert som rente fratrukket inflasjon. Så lenge renten er større enn inflasjonen vil det lønne seg å putte penger i banken/kjøpe statsobligasjoner over tid. Med en innskuddsrente på 3 prosent og en inflasjon på 1,5 prosent vil man for eksempel tjene 1,5 prosent hvert år på å ha pengene i banken. Over ti år gir det en realavkastning på 16 prosent. I dette eksempelet kan man si at 1 million kroner i dag er 160.000 kroner bedre enn 1 million om ti år. Alternativt sier man at nåverdien av 1 160 000 kroner om ti år er 1 million i dag.

Et skifte

I august 2020 lå den amerikanske tiårige statsobligasjonsrenten (tiåringen) på 0,5 prosent. Det er denne man gjerne sammenligner med når man ser på investeringer og den blir derfor ofte omtalt som verdens viktigste nøkkeltall. I samme periode lå inflasjonen i USA på ca. 1,5 prosent. Det vil si at realrenten i USA var negativ. Konklusjonen om at penger i dag er bedre enn i fremtiden var dermed ikke gjeldende, faktisk var det i dette øyeblikket motsatt.

Som et resultat vokste interessen for såkalte vekstselskaper betraktelig. Dette er selskaper som lover en betydelig kontantstrøm i fremtiden, for eksempel Tesla, Kahoot! og Aker Horizon-selskapene. Når realrenten er null eller negativ gjør det ikke noe at disse selskapene først blir lønnsomme i fremtiden.

I løpet av de siste ukene har det imidlertid skjedd et skifte. Optimismen om en snarlig gjenåpning av verden er stigende og som en konsekvens stiger også de lange rentene. Torsdag denne uken bikket den amerikanske tiåringen 1,5 prosent og mange mener den vil fortsette å stige. Med dette som utgangspunkt blir det igjen mer attraktivt med penger (kontantstrøm) i dag enn penger i fremtiden, og mange flykter fra vekstaksjer til verdiaksjer.

Flykter

Siden verdsettelsen av et selskap i teorien er lik den neddiskonterte verdien av alle fremtidige kontantstrømmer har stigende renter (neddiskonteringssats) negativ effekt på aksjemarkedet. Effekten er imidlertid størst for vekstaksjene, som har en større andel av sine inntekter i fremtiden. Resultatet er at investorene flykter fra vekstaksjene og kjøper verdiaksjer isteden.

Eksempler på dette ser vi av følgende aksjekursbevegelser den siste uken:

Kursbevegelser

VekstaksjerVerdiaksjer
Tesla (-8,5%)RCL (+15%)
Kahoot (-5,5%)SalMar (+3,6%)
Aker Carbon Capture (-14,5%)

Storebrand (+5,8%)

Selv om stigende renter på kort sikt kan være negativt for aksjemarkedet er det viktig å huske på hvorfor rentene stiger. Stigende renter er i utgangspunktet et uttrykk for en sunn utvikling i økonomien, hvilket igjen er bra for selskapene på lang sikt.