Bare 10% sjanse for høy inflasjon?

De som driver med slikt på heltid, tror ikke ting går av skaftet, skriver Thomas Eitzen, sjef for kredittanalyse i SEB.

VEKKET AKSJEMARKEDET: Fed og Jerome Powell har fått aksjemarkedets interesse, men opsjonsmarkedet er frykten for høyere renter fortsatt lav, påpeker Thomas Eitzen. Foto: BLOOMBERG
Kommentar

Til vanlig er det lite ståhei når det månedlige inflasjonstallet dukker opp på skjermene. Kanskje er det litt sporadisk aktivitet hos de som handler korte renter, før man glemmer hele greia. Derfor er det sjelden et godt tegn når aksjefolk begynner å henge rundt rentedesken og spørre om lange amerikanske renter og konsumprisindekser.

ARTIKKELFORFATTER: Thomas Eitzen, SEB.

Folk har fått med seg at alle andre prater om at inflasjonen kan bli veldig høy. Og hvis inflasjonen blir høy, pleier man å heve rentene – som igjen betyr at aksjeanalytikerens regnestykker ser dårligere ut fordi verdien av det selskapet skal tjene i fremtiden faller.

At renten settes opp må ikke bety at aksjer faller. Renten skal settes opp hvis det er press i økonomien. Og her må man skille mellom to ulike typer press. I det ene tilfellet er det faktisk slik at det går så det suser, som betyr at selskapene tjener mer penger. Og nettoen i analytikerens regnestykke kan bli positivt; det økte overskuddet er godt nok til å veie opp for den høyere renten. I det andre tilfellet går det middels, men vi får likevel høy inflasjon. Og den negative effekten av renteøkningen blir høyere enn eventuelt økt overskudd.

Det viktige her er altså om økonomien bare blir middels, samtidig som vi faktisk får veldig høy inflasjon, og om Fed svarer på dette med å med å heve rentene.

Fed har i praksis har sagt det skal se bort ifra halvhøy inflasjon. Så med mindre man tror at inflasjonen blir «veldig høy» (og man ikke tror Fed lyver) burde det være greit? Da koker det ned til hva sannsynligheten for at inflasjonen blir så høy at Fed ikke lenger kan ignorere den. Kommer Fed til å reagere hvis inflasjonen blir over 3 prosent? Kanskje ikke. Hvis den blir over 4 prosent? Jeg tipper det.

Som i de fleste «alle-prater-om-det»-situasjoner har man en tendens til å overdrive sannsynligheten for ting som sitter langt frem i pannebrasken. Jo mer folk prater om en ting, jo mer sannsynlig tror man at det er. I snitt tror panelet i min uformelle spørreundersøkelse at det er 80 prosent sannsynlighet for amerikansk inflasjon over 3,0 prosent de neste årene. Og over 40 prosent sannsynlighet for en inflasjon på 4,0 prosent. Og da forventer man at aksjemarkedet skal falle et sted mellom 15 og 25 prosent. Altså svært stor sannsynlighet for et ganske stort fall. Da er det lett å skjønne den voldsomme interessen for det normalt sett ganske sære temaet inflasjon!

Heldigvis finnes det faktisk et marked som priser sannsynligheten for høyere inflasjon – markedet for inflasjonsopsjoner. Og der er de ganske avslappet for scenariene over. Faktisk impliserer opsjonsmarkedet ikke mer enn snaue 25 prosent sannsynlighet for 3 prosent inflasjon i 2022 og 2023. Og drøye 10 prosent sannsynlighet for at inflasjonen blir over 4 prosent. Altså mener panelet mitt at sannsynligheten for høy inflasjon er tre–fire ganger så stor som aktørene som faktisk handler disse posisjonene. Opsjonsmarkedet mener faktisk at sannsynligheten for 4 prosent inflasjon ikke er særlig høyere i dag enn i 2018.

Spørsmålet er hvem som har rett? De som regner på inflasjonsrisiko hver dag, eller alle andre? Normalt sett ville jeg satt pengene mine på de førstnevnte, men er svært usikker. Mine enkle estimater viser at verdensøkonomien har voldsomt mye mer penger i omløp enn vi egentlig trenger – selv med dagens eleverte risikonivå. Og hvis risikobildet bedrer seg har vi alt, alt for mye. Som kan bety enda høyere priser på både realinvesteringer og økt inflasjon.

Thomas Eitzen

Sjef for kredittanalyse, SEB