KjøpLogg inn
Publisert 16. mai 2021 kl. 10.07
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 664 ord
INFLASJONSFRYKT: Frykt for at stigende inflasjon vil fortsette å påvirke aksjemarkedet negativt gjør at mange nå leter etter alternative steder å plassere pengene sine, skriver Henrik Sommerfelt, Head of Scandinavia i CMC Markets. Foto: CMC Markets

På tide med tørt krutt og trygge havner?

Etter en turbulent uke i aksjemarkedet, drevet av rekordhøy inflasjon i USA, spør mange tradere seg nå om det er på tide å søke tryggere havner.

Det har vært en krevende uke å være investor, spesielt for de som sitter på vekstaksjer. Fjorårets vinnere er blitt årets tapere.

For noen måneder siden trengte et selskap nærmest kun å nevne ordene «grønn», «hydrogen» eller «tech» for å oppnå en hinsides prising. Det nøt forretningsfolk som Haudemann-Andersen, Røkke, Elon Musk og Cathie Wood godt av. Nå har fløyten fått en annen lyd.

Siden toppen ble nådd i januar har Haudemann-Andersens største aksjepost Kahoot! falt fra 132 til 60, en nedgang på 55 prosent. Røkkes nyetablerte grønne selskap Aker Horizons med eierskap i blant annet Aker Carbon Capture, Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen har falt med over 50 prosent siden februar, mens Tesla og innovasjonsfondet ARK i samme periode har falt med 36 prosent.         ACH

Bakgrunnen for fallet er at inflasjonsspøkelset i manges øyne truer det amerikanske markedet. Denne uken slapp det amerikanske arbeidsdepartementet tall som viste en økning i konsumprisindeksen på 0,8 prosent sammenlignet med måneden før. Økningen fra april 2020 var på 4,2 prosent, mens kjerneinflasjonen (pris på energi og mat utelatt) var på tre prosent. Dette er den høyeste inflasjonen målt i USA siden 2008.

Dette kan være et attraktivt tidspunkt å kjøpe det edle metallet

Årsaken til at inflasjonstallene truer aksjemarkedet er at mange frykter den amerikanske sentralbanken vil måtte øke rentene tidligere enn ventet. Når renten stiger og penger blir dyrere, blir investorer mer selektive på hva de bruker penger på og aksjer faller i verdi, spesielt vekstaksjer.

Siden mange frykter at stigende inflasjon vil fortsette å påvirke aksjemarkedet negativt leter mange nå etter alternative steder å plassere pengene sine. Ett alternativ er å sitte på cash. Fordelen med å sitte på cash er at man da slipper nedgangen i aksjemarkedet og har likvide midler, tørt krutt, til å kjøpe aksjer når markedet ser ut til å ha nådd en bunn. Ulempen med å sitte på cash når inflasjonen er høyere enn innskuddsrenten er at pengene taper seg i realverdi. Dessuten er det vanskelig å time markedet.

Et vanlig alternativ for å unngå at pengene taper seg er å kjøpe gull. Når inflasjonen er stigende øker også prisen på råvarer som gull. Gull er derfor ofte sett på som en inflasjonshedge eller trygg havn når markedet faller. Gullprisen står nå i cirka 1.835 dollar pr. unse. Oppgangen har vært på litt over 5 prosent den siste måneden, men gullprisen er fortsatt 12 prosent lavere enn toppnivået i august i fjor. Dette kan altså være et attraktivt tidspunkt å kjøpe det edle metallet.

Fraværet av denne korrelasjonen så man veldig tydelig

Et tredje alternativ som er blitt stadig mer populært å kjøpe, er kryptovaluta. Valutaer som Bitcoin, Ethereum, XRP og Dogecoin har hatt en vekst uten sidestykke det siste året. En vanlig forklaring på denne oppgangen er at kryptovaluta er i ferd med å ta over tronen som inflasjonshedge fra gull. Mange tradere peker på at markedsverdien av Bitcoin fortsatt kun er en brøkdel av gull og at det derfor fortsatt er betydelig oppsidepotensial.

Bitcoin og gull har det til felles at det finnes en endelig mengde av det i verden og at myndighetene ikke i like stor grad kan påvirke prisen, slik de kan med fiat-valuta gjennom for eksempel pengetrykking. Mange kritikere peker imidlertid på at det på ingen måte er positiv korrelasjon mellom kursen på kryptovaluta og inflasjon, slik det er for gull.

Fraværet av denne korrelasjonen så man veldig tydelig i kjølvannet av inflasjonstallene som ble sluppet på onsdag. Mens gull holdt seg stabilt gjennom uken og steg på torsdag og fredag, falt de største kryptovalutaene mellom 10 og 20 prosent på torsdag. Det skal imidlertid nevnes at dette fallet også har sammenheng med at Elon Musk snudde 180 grader angående muligheten for å kjøpe Tesla med Bitcoin på grunn av miljøutslippene som følger av mining og transaksjoner. Musks favoritt, Dogecoin, bruker kun en brøkdel av denne energien og er i dag verdens fjerde største kryptovaluta.