– Vil bli et yndet investeringsobjekt for tradere

Turtallet stiger og farten øker kraftig i verdensøkonomien. Samtidig løftes oljeprisen til sitt høyeste nivå på over to år. Nå er spørsmålet om OPEC+ fortsetter å trykke på gassen eller om det er på tide på bremse. 

Henrik Sommerfelt, Head of Norway i CMC Markets. Foto: CMC Markets
Kommentar

I Norge er vi vant til at økonomien er positivt korrelert med oljeprisen. Det skyldes at vi er nettoeksportør av olje og at en stor andel av selskapene på Oslo Børs er oljedrevet. Den positive korrelasjonen har vært spesielt tydelig det siste året.

Siden oljeprisen bunnet ut på rundt 20 dollar fatet under pandemien i april i fjor, har den steget med over 250 prosent. Fredag ettermiddag var prisen 71 dollar per fat, det høyeste nivået på over to år, og dermed høyere enn før pandemien slo ut.

Som et resultat har selskaper som Equinor og Aker BP mer enn doblet seg i verdi det siste året, og Oslo Børs hovedindeks er på all time high.

Opp eller ned?

Men ikke alle selskaper tjener på en skyhøy oljepris. Olje er den viktigste innsatsfaktoren i store deler av verdensøkonomien og mange land er netto importør av olje. Om oljeprisen blir for høy, risikerer vi at aktivitetsnivået går ned. Transportsektoren må for eksempel ta høyere rater for å frakte mennesker og varer, og de som selger varer må dermed ta høyere priser for varene sine, og etterspørselen går ned.

Om verdensøkonomien er en racerbil, styrer OPEC+ i stor grad bensintilgangen, og dermed farten.

Under kartellmøtet tidligere denne uken besluttet OPEC+ landene å følge planen om å øke produksjonen rolig i juni og juli, og ble i tillegg enige om å øke kompensasjonsordningen for overprodusert volum fra enkelte av medlemslandene til slutten av september.

Selv om økt oljeproduksjon fra OPEC+ isolert sett skal føre til lavere oljepris, er økningen marginal sammenlignet med den ventede etterspørselsøkningen. Anslagene til grupperingene venter en økning i etterspørselen på 6,6 millioner fat per dag og til over 99 millioner fat per dag. Dette tilsvarer nivåene før pandemien. 

Om OPEC+ opprettholder et produksjonskutt som er høyere enn før pandemien etter at etterspørselen er tilbake på et normalnivå, er det naturlig at prisen fortsetter å stige. Dette kan bli en demper på aktivitetsnivået i verden.

Iran og skifer taler imot

Selv om det er lett å tenke at OPEC+-landene nå vil mele sin egen kake er det ikke gitt at høyere pris på sikt er det mest lønnsomme. 

  • For det første innebærer vedvarende produksjonskutt at kartellet selger mindre olje enn de kunne gjort. For enkelte av landene, deriblant Russland, har ikke det vært en ønsket strategi. 
  • For det andre er høye oljepriser en håndsrekning til den amerikanske skiferoljeproduksjonen. Med oljepris over 70 dollar fatet er det grunn til å vente at flere skiferaktører vil gjenoppta sin produksjon og balansere markedet. Biden har riktig nok gått langt i å antyde at han vil sette betydelige restriksjoner på fracking, men det er ikke sikkert Opec+ våger å satse på det.

En atomavtale mellom USA og Iran vil også kunne bidra til at USA letter sanksjonene mot en av verdens største oljeprodusenter og at vi får betydelig mer Iran-olje i markedet. Dette vil også kunne dempe oljeprisoppgangen. Mange frykter imidlertid en eventuell avtale vil skli ut i tid eller potensielt ikke bli noe av.

Summen av signaler medfører et marked som er noe usikker på den videre utviklingen av oljeprisen. Uansett om prisen skal opp eller ned: Olje vil bli et yndet investeringsobjekt for tradere fremover.

Henrik Sommerfelt
CMC Markets