Advokat Einar Brask kan få minst 20 millioner etter at Høyesterett forkastet Transocean-anke

Høyesterett forkastet fredag statens Transocean-anke. Advokat Einar Brask har nå dermed krav på en langt større erstatning enn han tidligere har blitt tilbudt.

VANT: Einar Brask (t.v.) og John Christian Elden tilbake da Brasks sak mot staten gikk i Oslo Tingrett. Foto: Iván Kverme Foto: Ivan Kverme
Krim

Advokat og tidligere partner i Ernst & Young (EY), Einar Brask, ble tilbake i januar 2016 frifunnet for brudd på ligningsloven i Transocean-saken. 11 år etter at han først ble siktet.

Brask fremmet etter dette et krav om å få erstattet sin faktisk tapte overskuddsandel i EY IS, og ble ifølge rett24.no tilbudt inntil 12 G, tilsvarende en drøy million kroner.

Ifølge nettstedet har imidlertid Brasks prosessfullmektig, John Christian Elden, tidligere estimert dette tapet til omlag 20 millioner kroner.

Saken har nå gått gjennnom tre rettsinnstanser, som alle har gitt Brask medhold i at han har krav på langt mer enn det han først ble tilbudt. Fredag denne uken forkastet Høyesterett statens anke.

«Gjennom perioden fra Brask ble siktet til han gikk av, nedla han en betydelig arbeidsinnsats for å forsvare seg mot anklagene. Dette medførte redusert arbeidsinnsats for og inntjening til EY», skriver Høyesterett i en melding.

«Brask fremmet krav om å få erstattet sin faktisk tapte overskuddsandel i EY IS. Kravet var ikke basert på et mulig inntektsbortfall for EY, men på at han var påført et tap som følge av redusert overskuddsandel i selskapet. Selskapet hadde i medhold av partneravtalen og selskapsavtalen kunnet redusere hans overskuddsandel basert på at hans arbeidsinnsats for og inntjening til EY var tilsvarende redusert i den aktuelle perioden. Brask hadde dermed lidt et tap som var uavhengig av om EY var påført skade», heter det videre.

Brask har dermed nå krav på betydelig mer i erstatning fra staten. Nøyaktig hvor stor denne vil bli er imidlertid uvisst, da saken ifølge rett24.no er delt opp og den formelle erstatningsutmålingen ikke er gjort. Dommen som nå er avsagt gjelder kun spørsmålet om hvilke poster staten plikter å erstatte.

Ifølge nettstedet kan Transocean-dommen i Høyesterett også få betydning for Sverre Koch, den andre av de ex-tiltalte advokatene.

transocean
einar brask
john christian elden
Nyheter
Krim