En student prøvde å lure Lånekassen – fikk til slutt betinget fengsel

Noen jukser på eksamen. Andre prøver å lure Lånekassen. En student risikerte å havne i fengsel etter å ha jukset om fremdriften på studiet, men slapp til slutt billigere unna.

ALVORLIG: De som jukser med fremdriften på studiet, risikerer fengsel. Men i denne saken tok det over ett år fra politiet fikk anmeldelsen, til de gjorde noe. Det ga strafferabatt. Her er adm. direktør Nina Schanke Funnemark i Lånekassen. Foto: Lånekassen

Det gikk ikke etter planen for den mannlige studenten som hadde kommet inn på universitetet i London. Han klarte ikke å gjennomføre studiet i det tempoet han skulle, ifølge Lånekassen.

De mente at han derfor måtte betale tilbake pengene for hele studieåret, og det dreide seg om over 200.000 kroner.

For å slippe å betale, leverte studenten inn et falsk skjema om fremdriften på studiet og betalte skolepenger.

Men Lånekassen avslørte det hele og anmeldte studenten til politiet.

Kan få ubetinget fengsel

Oslo tingrett gjør det nå klart at man i slike tilfeller risikerer ubetinget fengsel.

Årsaken er enkel mener de: «I slike saker gjør allmennpreventive hensyn seg sterkt gjeldene, og det skal noe særskilt til for å idømme en mildere reaksjon».

Allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldene, og det skal noe særskilt til for å idømme en mildere reaksjon
Oslo tingrett

Det var to årsaker til at dommen fra tingretten likevel ble mildere, det vil si femten dager betinget fengsel.

Det ene var at studenten kom med en uforbeholden tilståelse. Det ga ham en strafferabatt på tre dager betinget fengsel.

Men det viktigste i saken var at det tok rundt ett år fra politiet fikk anmeldelsen fra Lånekassen til de gjorde noe med saken.

Oslo tingrett omtaler det som: «Total inaktivitet» fra politiet i mer enn ett år. De understreker også at det medførte brudd på reglene om «Rettergang innen rimelig tid».

Da skulle studenten ha en kompensasjon, og i dette tilfellet ble hele straffen gjort betinget.

Alt i alt endte han dermed opp med 15 dager betinget fengsel.

SAKEN ENDTE HER: Oslo tingrett avgjorde saken med 15 dager betinget fengsel etter at studenten hadde kommet med en full tilståelse. Foto: Bendik Haug Aurdal

Juks på eksamen

En ting er å jukse med fremdriften på studiet. En annen ting er å jukse på eksamen. En ny studie har vist at én av seks studenter jukser på eksamen.

Flere advokatfirmaer tilbyr assistanse hvis det er snakk om påstander om juks:

«Osloadvokatene hjelper deg om du har blitt utestengt på grunn av juks på eksamen», står det et sted på nettet. Et annet sted: «Beskyldt for juks på eksamen? Da får du fri rettshjelp‎.»

De som jukser på eksamen, risikerer tre nivåer av straff: Den mildeste formen er at eksamen blir annullert.

– I verste fall kan du bli utestengt i ett år, sa eksamensansvarlig ved BI tidligere i år.

Tre nivåer

Universitetet i Stavanger inndeler straffen slik:

Studenter som har opptrådt grovt uaktsomt, utestenges i ett semester.

Har studenten opptrådt med forsett, er normalt reaksjonen to semestre.

Har personen brukt et ulovlig hjelpemiddel som ikke ga studenten en fordel, kan kandidaten enten bli frikjent eller få eksamenen annullert.

Dette opplyste juridisk rådgiver ved UiS, Ingrid Stokkeland til Byas, som er et nettsted for Stavanger og Sandnes.