Bilglassenter fikk utbetalt millioner fra forsikringsselskaper for fiktive glasskader

To menn skal ha finansiert bilreparasjoner ved å sende hundrevis av fiktive forsikringskrav for bytte av frontruter og steinsprutskader, i uvitende kunders navn.

KOSTBART: I fjor betalte norske forsikringsselskap ut nesten 1,6 milliarder kroner i erstatninger for skader på bilglass.  Foto: DREAMSTIME

Det var et tips fra en forsikringskunde hos If, som stusset over fremgangsmåten for å få dekket kostander knyttet til en bilreparasjon, som førte til avsløringen av nesten 800 fiktive bilglasskademeldinger.

Nå er to personer tiltalt for medvirkning til forsikringsbedrageri av 4,7 millioner kroner.

Nekter straffskyld

En av de tiltalte, en 55 år gammel mann, eide og drev et bilglassenter på Økern i Oslo, mens den andre, en 34-åring, var ansatt i firmaet en periode mens påstått bedrageriene pågikk.

– Min klient nekter straffskyld. Bedrageriene pågikk i lang tid før han jobbet for den andre tiltalte, og det pågikk også etter at han sluttet hos ham, sier advokat Vidar Lind Iversen, som forsvarer 34-åringen.

55-åringens forsvarer ønsker ikke å kommentere tiltalen.

Dekket bilreparasjoner

En utreder i forsikringsselskapet If så nærmere på tipset som kom inn. En forsikringselger i et forsikringsagentselskap If samarbeider med, skal ha fortalt kunder at de kunne få dekket deler av kostnadene med å reparere bilen sin om man henvendte seg til et bestemt verksted.

De ville melde inn en skade på bilruten til kunden, som ville føre til en utbetaling til verkstedet for skifte av rute. 

Men i stedet for å kjøpe inn en ny frontrute, ble pengene brukt på å dekke reparasjonen.

Bruker man forsikringsselskapenes glasskadeforsikringer, påføres man ikke bonustap og egenandelene er gjennomgående svært lave.

Uvitende forsikringskunder

Da If gikk dypere inn i saken oppdaget de også at noen kunder hadde skiftet glassrute mange ganger ved det aktuelle verkstedet.

– Men når våre folk oppsøkte kjøretøyene på ulike adresser, så de at originalrutene fra fabrikken fortsatt var montert på bilene, sier leder for utredningsavdelingen i If, Petter Domaas.

SLO ALARM: Ledere for utredningsavdelingen i If, Petter Domaas. Foto: If

If kontaktet også mange kunder som, ifølge forsikringsdokumenter, hadde fått ny rute montert eller steinsprutskader fikset ved verkstedet.

– Mange av dem fortalte oss at de ikke hadde skiftet eller reparert bilruten, og flere kjente ikke engang til det aktuelle verkstedet, sier Domaas.

Etter hva Finansavisen forstår skal etterforskningen også ha avdekket at noen forsikringskunder har mottatt penger mot at det kunne meldes inn en fiktiv bilruteskade på deres forsikring. 

Ingen av disse kundene er tiltalt, men politiet har gitt påtaleunnlatelse til flere.

Krever millionerstatning

Etter en møysommelig etterforskning kunne If fastslå at 789 fiktive forsikringsskader var meldt inn fra bilglassverkstedet i løpet av en periode på tre og et halvt år.

– Vi valgte å gå tilbake til januar 2013 når vi undersøkte forsikringssaker som var meldt inn til forsikringsselskapene, sier Domaas.

Etter hva Finansavisen er kjent med, har man også funnet spor av fiktive meldinger før 2013, men disse sakene er ikke tatt med i tiltalen.

Firmaet fikk utbetalt til sammen 4,7 millioner kroner fra forsikringsselskapene i løpet av den perioden som er undersøkt. Men det betyr ikke at de tiltalte har puttet beløpet rett i egen lomme. Bilverkstedet har også hatt utgifter til reparasjoner for kunder, som ikke ville blitt dekket av bilforsikringen deres.

Men forsikringsselskapenes tap er på 4,7 millioner kroner, fordi dette er penger de mener de urettmessige har utbetalt og blitt bedratt for. I retten vil det derfor bli lagt ned påstand om erstatning til de rammede forsikringsselskapene i saken.

250.000 skader årlig

Nesten 1,6 milliarder kroner betalte forsikringsselskapene for reparasjon eller skifte av bilruter i Norge i fjor. 

Omtrent en kvart million kunder meldte fra om glasskader. Utbetalingene har økt kraftig de siste årene, men prognosene for 2019 viser en liten nedgang, ifølge statistikk utarbeidet av Finans Norge.

Bruker man bilruteforsikringen, så unngår man bonustap og egenandelen er lav. 

Forsikringsselskapene er tjent med at kunder fikser små steinsprutskader og forlenger bilrutenes levetid. Skal man skifte hele frontruten er det nemlig mye dyrere.

Etterforsker videre

Opprinnelig ble tre personer anmeldt i saken. To var knyttet til verkstedet som nå er tiltalt for medvirkning til grovt forsikringsbedrageri, og en person var forsikringselger gjennom et frittstående forsikringsagentselskap.

AKTOR: Politiadvokat Christian Stenberg skal føre saken mot de to mennene som er tiltalt for medvirkning til grovt forsikringsbedrageri for 4,7 millioner kroner. Foto: NTB SCANPIX

– Hva er status til den tredje personen som ble anmeldt?

– Deler av saken er fortsatt under etterforskning. Det er ting vi ikke har kommet helt til bunns i, sier politiadvokat Christian Stenberg.

34-åringens forsvarer, Vidar Lind Iversen, mener også at forsikringselgerens rolle i straffesaken burde vies mer oppmerksomhet.

– Det er ikke tatt ut tiltale mot andre personer som virker vesentlig mer involvert i den andre tiltaltes virksomhet enn min klient, sier Iversen.

If opplyser at de har endret sine kontrollrutiner knyttet til bruk av bilglassforsikring etter at denne saken kom for dagen.