Hjernekirurg får ikke fremmet erstatningssak for Høyesterett

Høyesterett har avslått å behandle anken fra hjernekirurg Per Kristian Eide i erstatningssaken han har ført mot TV 2.

Hjernekirurg Per Kristian Eide fotografert da søksmålet han anla mot TV 2 gikk i Oslo tingrett i april 2017. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det er Dagens Næringsliv som har fått innsyn i konklusjonen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Etter at TV 2 først i tingretten ble dømt for ærekrenkelser mot hjernekirurg Per Kristian Eide, ble kanalen i november i fjor frifunnet i lagmannsretten, selv om frifinnelsen skjedde med flere kritiske kommentarer fra domstolen.

Eide anket saken videre til Høyesterett, men der ble altså saken ikke henvist til videre behandling av ankeutvalget. Dermed blir frifinnelsen av TV 2 fra Borgarting lagmannsrett stående.

Eide har vært representert av advokat Per Danielsen fram til saken var behandlet i lagmannsretten. Advokat Carl Bore har representert Eide i anken inn for Høyesterett. Til DN skriver Bore at det nå er feil dom fra lagmannsretten som blir stående. Han omtaler avslaget i Høyesterett som en enorm skuffelse og at utfallet er uventet.

Tar saken videre

Advokaten sier Eide vil ta saken videre inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

– Lagmannsretten, som idømte legen over 6 millioner i sakskostnader, bryter menneskerettighetene, og Ankeutvalgets ankenekt får voldsomme personlige og økonomiske konsekvenser for vår klient og hans familie. Han kommer derfor til å gå videre med saken og møte Den norske stat i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Saken er ikke over, skriver Bore.

I alt omtalte TV 2 forskningsprosjektet til Eide i 32 TV-innslag og 17 artikler på nett, har NTB tidligere omtalt.

– En anerkjennelse

– Vi ser på det som en anerkjennelse av at man fortsatt kan drive journalistikk på fagområder som er vanskelig tilgjengelige, sier administrerende direktør i TV 2, Olav T. Sandnes, til DN.

I 2015 ble saken klaget inn for Pressens Faglige Utvalg, PFU. Eide fikk delvis medhold, og PFU konkluderte med at TV 2, NTB og Aftenposten alle hadde brutt god presseskikk i forbindelse med dekningen av saken.

Lagmannsretten konkluderte nylig med at Eides krav mot Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) og to av ANBs redaktører er foreldet, slik også tingretten kom til.

Også Aftenposten og NTB ble saksøkt. Aftenposten har inngått forlik med kirurgen, mens saken mot NTB ennå ikke er behandlet i rettssystemet.

(©NTB)