Trippelt nederlag for Økokrim om markedsmanipulasjon

Først tingretten, så lagmannsretten og nå Høyesteretts ankeutvalg. Alle sa nei til Økokrims anklager om at en megler og en fondsforvalter var skyldig i kursmanipulasjon.

BROSVEET - ØKOKRIM 3-0: I oktober 2018 startet saken i tingretten. Politiadvokat Lars-Kaspar Andersen (t.v.) hilste på forsvarer Anders Brosveet, mens statsadvokat  Inge Svae-Grotli fulgte med i bakgrunnen. Pål Sverre Hernæs var den andre tiltaltes forsvarer.  Foto: Iván Kverme
Krim

Økokrim aksepterte verken tingrettens, og i mars, lagmannsretten blanke frifinnelse av en 44 år gammel megler i Arctic Securities og en tidligere Triton-forvalter som var tiltalt for markedsmanipulasjon og misbruk av innsideinformasjon.

Sammen var de to anklaget for å manipulert kursene for en obligasjon utstedt av Beerengberg. 

Triton-forvalteren ønsket å kjøpe aksjer, men ikke for mer enn 80 prosent av pålydende.

Solgte før kjøp

Økokrim mener de to villedet markedet da Trinton-forvalteren solgte noen obligasjoner fondet satt på til kurs 77 fredag 19. august 2016. Noe tidligere samme dag hadde en annen selger indikert at de ønsket 82, men det var også indikasjoner på handler på ulike lavere kurser. 

Så over helgen fikk Triton-forvalteren kjøpt obligasjoner for kurs 80. En aktør i markedet reagerte på det som skjedde og varslet myndighetene.

Manøveren fra Triton-forvalteren som handlet ved hjelp av en megler i Arctic Securities, mente Økokrim var å anse som manipulasjon. Ved å handle utnyttet de innsideinformasjon, mente politiet.

Forskutterte seier

Forsvarer for den 44 år gamle Triton-forvalteren var advokat Anders Brosveet. Allerede i april 2018 sa han til Finansavisen at Økokrim ikke burde tatt ut tiltale. 

Han påsto de to tiltalte ikke ville bli dømt, og han forskutterte seier over påtalemyndigheten før saken i det hele tatt var behandlet i retten.

Og Brosveet, som jobber i Advokatfirmaet Elden, fikk rett.

De to ble frifunnet to ganger. 

Trodde på anke

Men Økokrim anket til Høyesterett, hvor man angrep lovanvendelsen til de to tidligere rettsinstansene.

Men noen triumfferd gjennom landets øverste domstol ble det ikke for Økokrim. Faktisk fikk de ikke saken engang inn for retten. Den ble avvist i døren av Høyesteretts ankeutvalg.

Utvalget kan slippe anker til Høyesterett dersom det gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken prøvd.

Noe slikt fant ikke ankeutvalget.

«Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at anken blir fremmet for Høyesterett», konkluderer dommerne Wilhelm Eger Matheson, Erik Thyness og Henrik Bull.

Endelig over

Advokat Brosveet og hans medforsvarer Rasmus Dannevigf Woxholt er nå glade for at ankeutvalget landet på den konklusjonen de gjorde.

– Nå er min klient og hans medtiltalte endelig frikjent. Dommen fra lagmannsretten er rettskraftig, sier Brosveet.

Arctic-megleren ble forsvart av advokatene Mikkel Toft Gimse og Pål Sverre Hernæs hos Hjort.

– Etter to klare frifinnelser er vår klient nå endelig frifunnet og vi har fått rett i at det aldri har vært grunnlag for anklagene, sier Hernæs.

Han er lite imponert over Økokrims iretteføring av saken og synes de har utvist manglende objektivitet i etterforskningen.

– De har også hatt manglende forståelse for markedet og lovverket, sier Hernæs.

anders brosveet
økokrim
markedsmanipulasjon
innsidehandel
økonomisk kriminalitet
advokatfirmaet elden
hjort
pål sverre hernæs
inge svae-grotli