Ti Dannevig-kontrollerte firmaer kollapset på ett år

Selskapene forretningsmannen Stener Dannevig (42) har vært involvert i, har gått konkurs eller blitt tvangsoppløst. Politiet etterforsker nå seks anmeldelser mot ham.

MYE Å SVARE FOR: Forretningsmannen Stener Dannevig etterforskes av politiet i Oslo etter at ti selskaper han har vært involvert i enten har gått konkurs eller blitt tvangsoppløst på ett år. Foto: Iván Kverme
Krim

Produksjon og salg av skuddsikre vester og stikksikre hansker for vaktpersonell i Sør-Afrika, eiendoms- og havneutvikling på Hankø, ventureinvesteringer i gründerselskaper i Storbritannia og Norge, teknologiutvikling for nettbutikker og konsulentvirksomhet.

Spennvidden er stor i de mange prosjektene forretningsmannen Stener Dannevig (42) har involvert seg i de siste årene. Han var investor, daglig leder og styreleder i en rekke av selskapene.

Titalls millioner er tapt

Men ting gikk ikke som planlagt, og fra april i fjor til mai i år har ti selskaper 42-åringen har vært involvert i, gått dukken.

Ni selskaper gikk konkurs, og til slutt ble det overordnede selskapet Pecs Holding tvangsoppløst.

Så langt er samlede krav mot selskapene kommet opp i 49 millioner kroner, men disse beløpene kan komme til å øke.

Uprioriterte krav fra private kreditorer utgjør størstedelen av summene. Det er liten sjanse for at de vil få noe særlig igjen, om noe i det hele tatt.

Skulle noen kreditorer forfølge Dannevig privat, er det også lite å hente. 7,5 millioner i pant på boliglån til Storebrand, men også mange utlegg på enda flere millioner kroner i privatboligen, overstiger eiendommens markedsverdi. Dannevigs arvede hytte på Hankø er på tvangssalg.

Sviktende forretningsdrift

Fire ulike bostyrere er oppnevnt for å granske konkursene, og etter at de alle leverte sine første midlertidige innberetninger til domstolene i Oslo og Drammen, er det mange kritiske merknader til Dannevigs forretningsdrift å spore.

Manglende dokumentasjon i form av bilag, fravær av bokføring og innlevering av  regnskap, er også en gjenganger i innberetningene. 

I selskaper det har vært ansatte, er det flere som har sendt krav om utestående lønn og feriepenger. Manglende skatteinnbetalinger er også et tema.

Bevilget granskingsmidler

Bostyrer Anne Helsingeng i advokatfirmaet Bull & Co gransker ikke bare Dannevigs holdingselskap, men også konkursene i eiendomsselskapet Kasperklova Eiendom, investeringsselskapet Adaptare Ventures og konsulentfirmaet Foresight.

KONKURSGRANSKING: Partner og bostyrer Anne Helsingen i advokatfirmaet Bull & Co har fått ekstra midler fra myndighetene til å undersøke Dannevigs selskaper. Foto: Iván Kverme

Hun ønsker ikke å si mye om sine foreløpige funn, men bekrefter at flere transaksjoner undersøkes for å avdekke eventuelle straffbare handlinger.

Slike undersøkelser krever tid og penger, og Helsingeng har søkt om og mottatt støtte for å undersøke forhold i selskapene Pecs Holding og Foresight. 

Justisdepartementet kan bevilge inntil 100.000 kroner i ekstra midler for hvert selskap en bostyrer har mistanke om straffbare forhold.

Også for selskapet Norseguard Holding er det søkt om midler fra Justisdepartementet. Bostyrer er Stephen G. Fulford i advokatfirmaet Fulford Pettersen & Co. 

Dannevigs mange selskapsroller og konkurser

Pecs Holding - eier, styreleder og daglig leder, tvangsoppløst mai 2020.

Adaptare Ventures - styreleder, eier, konkurs april 2020.

LPA Inventions - styreleder, konkurs mars 2020.

Norseguard Holding - styreleder, eier, konkurs mars 2020.

Norseguard Sales - styreleder, konkurs mars 2020.

Norseguard Productions - styreleder, konkurs mars 2020.

Ramy - styreleder, konkurs mars 2020.

Foresight - styreleder, eier, konkurs september 2019.

Upees - styreleder, konkurs april 2019.

Kasperklova Eiendom - eier, daglig leder, styreleder, konkurs desember 2019.

Falsk regnskapsrapport

Fulford har også søkt om midler, og får han det fra Justisdepartementet, vil han granske transaksjoner fra Norseguard til selskaper eid eller kontrollert av Stener Dannevig.

Bankutskrifter Finansavisen har sett, viser at penger som kom inn i Norseguard fra ulike kilder har gått ut igjen, ofte samme dag de kom inn, til andre Dannevig-kontrollerte selskaper.

Flere investorer i Norseguard, som produserte skuddsikre vester og hansker som beskytter mot stikkskader, anklager Dannevig for å ha lurt dem, blant annet med forfalskede regnskapstall.

Dannevig avviser disse påstandene overfor Finansavisen. Han sier han ikke utarbeidet regnskapstallene som investorene mottok på e-post fra ham.

Tallene viste en voldsom omsetningsutvikling i Norseguard, som i ettertid viser seg ikke å være reell. Dannevig hevder hans bror laget tallpresentasjonen, men broren benekter dette på det sterkeste overfor Finansavisen.

Advarer mot Dannevig

Tre svenske investorer, som alle er i familie med hverandre, har til sammen brukt 10 millioner kroner på aksjekjøp og produksjonslån til Norseguard.

Svenskene ble sjokkert da de oppdaget at penger de har investert og lånt ut ikke er brukt på det de var ment for, men har gått til andre selskaper de ikke har visst om.

– Vi anser alle pengene for tapt, sier en av investorene til Finansavisen, som kun sitter igjen med to protomodeller av den skuddsikre vesten Norseguard har utviklet.

Stener Dannevig trakk seg som styreleder i Norseguard i januar i år, etter at han ble konfrontert med de mange uttakene fra selskapets konto.

Et nytt styre politianmeldte ham for økonomisk utroskap og dokumentfalsk, og begjærte deretter oppbud i selskapet i mars. De mener Dannevig har tappet Norseguard for 6,1 millioner kroner.

– Jeg har virkelig tro på produktene Norseguard skulle lage, så det er synd det endte slik. Vi lurer på hva pengene våre har gått til, og vil advare andre om å drive forretninger med Dannevig, sier en av de svenske investorene på vegne av familien.

Mistenkt for bedragerier

Stener Dannevig benekter ulovlige økonomiske disposisjoner og dokumentfalsk.

– Jeg kan dokumentere at alle uttak er legitime, sier han til Finansavisen.

Bostyrerne samarbeider nå for å få oversikt over Dannevigs fallerte forretningsdrift. De utveksler informasjon for å kunne spore transaksjoner som har gått på kryss og tvers mellom Dannevig-kontrollerte selskaper.

Bostyrer Fulford har anmeldt Dannevig for blant annet grovt investor- og lånebedrageri og grov økonomisk utroskap.

Men anmeldelsen fra Fulford og Norseguard er bare to av flere mot Dannevig.

Seks politianmeldelser

Politiadvokat Eivind Kluge er påtaleansvarlig for sakene mot forretningsmannen.

– Vi har registrert totalt seks saker hos oss, hvorav tre er fra Drammen. Det er besluttet at disse skal samles og etterforskes av Seksjon for finans- og spesiallovgivning ved Oslo Politidistrikt, sier Kluge.

Dannevig er også anmeldt for økonomisk kriminalitet i selskapene Recheckit og Paast, hvor han har vært eier og medlem av styret. Også en tidligere ansatt i Foresight og investor i Norseguard har anmeldt Dannevig, og det er flere personer og selskaper Finansavisen har snakket med som sier de vurderer å anmelde 42-åringen.

Politiet sier etterforskningen er i en innledende fase og at Dannevig har status som mistenkt.

– Han er ikke avhørt, men dette vil være en naturlig del av den videre etterforskningen, sier Kluge.

Dannevig sier til Finansavisen at han møter i de avhør han eventuelt blir innkalt til og vil svare på de spørsmålene han måtte få.

stener dannevig
bull & co
fulford pettersen & co
oslo politidistrikt
eivind kluge
kasperklova eiendom
adaptare ventures
pecs holding
recheckit
paast
anne helsingeng
stephen g. fulford
norseguard
foresight
konkurs
Nyheter
Krim