Arrest for 50 millioner mot bedragerisiktet forretningskvinne

Oslo-politiet avgjør om kort tid om de tiltaler forretningskvinnen Laila Mjeldheim (43), som driver Det Norske Kartselskapet, for grovt bedrageri. Hun nekter straffskyld.

SIKTET: Laila Esther Mjeldheim (43) eier og styreleder i Det Norske Kartselskapet. Nå er det tatt arrest i to boliger hun eier i Oslo. Arrestbeløpet er på inntil 50 millioner kroner. Foto: FOTO: DNKSBEATE/CREATIVE COMMONS 4.0
Krim

16. juni fikk politiet i Oslo registrert en begjæring om heftelse på to leiligheter i Oslo som eies av Laila Mjeldheim, styreleder og eier av Det Norske Kartselskapet.

En heftelse, populært kalt arrest, gjør at den som eier eiendelen ikke kan selge eller overføre den til andre, uten at politiet eventuelt samtykker til det.

Ifølge en utskrift fra Kartverket, er politiets heftelse på inntil 50 millioner kroner.

– Som et ledd i den pågående etterforskningen av Det Norske Kartselskapet, så har påtalemyndigheten begjært heftelse i siktedes eiendommer for å sikre et forventet, fremtidig inndragningskrav, sier politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo politidistrikt til Finansavisen.

Tiltale kan komme snart

Det er ikke tatt ut noen tiltale mot Mjeldheim, men Nedrebø Michelsen opplyser at påtalemyndigheten håper å kunne avgjøre spørsmålet om hun skal tiltales eller ei, før sommerferien.

Arrestbegjæringen på 50 millioner kroner kan oppfattes som et tegn på at påtalemyndigheten har planer om å tiltale den den 43 år gamle kvinnen.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen har begjært heftelse i to leiligheter Laila Mjeldheim (43) eier. Et inndragningskrav mot henne, dersom hun tiltales og blir dømt, kan beløpe seg til inntil 50 millioner kroner. Foto: Iván Kverme

Mjeldheim har i flere år vært styreleder i selskapet som har solgt oppføringer i en karttjeneste til private selskaper og offentlige etater og kommuner. Hun er i dag oppført som eneeier av firmaet via selskapet Det Norske Bransjeregister.

I en serie artikler i VG, fremkommer det at mange av kundene føler seg lurt og at tjenesten de har bestilt ikke har noen verdi.

Det er i denne sammenheng at politiet kan komme til å presentere en bedrageritiltale.

VG har estimert 200 kommuner og fylkeskommuner ble fakturert for 7,5 millioner kroner i løpet av fem år av Det Norske Kartselskapet.

Beslag under ransaking

Selskapet har i perioden 2008 til 2018 omsatt for 153 millioner kroner, ifølge regnskaper innsendt til Brønnøysundregistrene. 

Mjeldheim har hatt gode inntekter fra sin forretningsvirksomhet i deler av denne perioden.

Siden arrestbeløpet er såpass høyt, kan det hende at påtalemyndigheten mener de kan føre bevis for at produktene Det Norske Kartselskapet har solgt, ikke har hatt en reell nytteverdi, og at kundene i så fall er bedratt.

I mai i fjor gikk politiet til aksjon mot kontorene til Mjeldheims selskaper i Oslo, og i ransakingen ble det gjort flere beslag, blant annet av datamaskiner. Det ble også foretatt ransaking på privatadresser.

Nekter straffskyld

Mjeldheims advokat, Øystein Storrvik, opplyser til Finansavisen at hans klient nylig ble kjent med begjæringen om hefte som er registrert på eiendommer som Mjeldheim eier.

I følge Kartverket er det snakk om en leilighet ved Frognerparken og en på Adamstuen i Oslo.

Heftelsen vil bli prøvet for domstolen, men det er ikke fastsatt noen dato for når et slik rettsmøte vil finne sted eller om det vil skje gjennom skriftlig behandling.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for bedrageri, sier Storrvik.

Han forholder seg til at hans klient ikke er tiltalt for bedrageri, og han ønsker ikke å spekulere i om begjæringen om hefte som nå er tatt ut, er et signal om at en tiltale kan komme om kort tid.

laila esther mjeldheim
bedrageri
økonomisk kriminalitet
Terje Nedrebø Michelsen
øystein storrvik
det norske kartselskapet
heftelse
arrest
Nyheter
Krim