Långiver hevder Dannevig lurte ham til å betale en falsk skatteregning

Forretningsmannen Stener Dannevig lurte en långiver til Norseguard med en forfalsket e-post fra Oslo kemnerkontor, så et skattekrav mot et annet konkurstruet firma ble innfridd.

BENEKTER FORFALSKNING: Stener Dannevig (42) sier til Finansavisen at han aldri har forfalsket dokumenter, selv om en rekke kreditorer hevder det. Nå etterforsker Oslo-politiet påstandene. Foto: Iván Kverme
Krim

Den fallerte forretningsmannen Stener Dannevig (42) etterforskes av Oslo-politiet for omfattende økonomisk kriminalitet. Han er blant annet anmeldt for underslag, investor- og lånebedragerier og dokumentfalsk.

En av dem som har anmeldt, er en mann i 40-årene som både har jobbet for Dannevig, investert i selskaper han har eid og hatt ledende roller i, samt lånt ut penger til disse selskapene.

– Jeg hadde full tillit til Dannevig, men innser i ettertid at jeg ble grundig lurt med en rekke løgner og løfter som ikke er innfridd.

Mannen ønsker ikke navnet sitt offentliggjort fordi han frykter det får konsekvenser for hans fremtidige karriere å bli assosiert med Dannevig.

– Jeg og andre har smertelig erfart at man ikke kan stole på det han sier og lover.

Rekruttert til lederjobb

Finansavisen har intervjuet flere tidligere långivere, forretningspartnere, ansatte, aksjonærer og venner og bekjente av Dannevig. Alle uttrykker samme synspunkt og advarer andre om å inngå noe som helst økonomisk samarbeid med ham.

Mannen i 40-årene kom i kontakt med Dannevig i forbindelse med et jobbtilbud som daglig leder i selskapet Foresight. Dannevig var medeier og styreleder.

– Jeg sa opp en fast og god jobb fordi jeg trodde på forretningsideen til selskapet og de løftene Dannevig ga om at Foresight hadde solid finansiering, sier mannen.

Foresight, som i dag er konkurs, var et konsulentselskap som teknologibedrifter. Selv om ikke Dannevig formelt ledet selskapet, hadde han full oversikt over virksomheten, han hadde siste ord og styrte økonomien.

Seriegründer

Men Dannevig var ikke bare involvert i Foresight. Han var også styreleder for Norseguard Holding, som designet og produserte skuddsikre vester og stikksikre hansker for sikkerhetsbransjen. Dannevig stiftet i februar 2019 også investeringsselskapet Adaptare Ventures, hvor han både var styreleder og daglig leder.

Stener Dannevig (42)

  • Forretningsmann fra Oslo med bakgrunn fra teknologi- og mobilbransjen.
  • Han har drevet med produksjon av skuddsikre vester, havneutvikling på Hankø, investeringer i gründerselskaper og teknologiutvikling for nettbutikker.
  • Investorer og långivere har tapt millionbeløp etter samarbeid med Dannevig.
  • Oslo-politiet etterforsker ham og har mottatt 6 anmeldelser.
  • Investor Dag Høili er snytt for 22 millioner, etter aksjesalg til Dannevig, som ikke ble betalte fullt ut.
  • Dannevig har eid og hatt roller i er Norseguard, Recheckit, Pecs Holding, Adapatare Ventures, Foresight og Kasperklova Eiendom.

Mannen som nå har politianmeldt Dannevig, investerte 100.000 kroner i Norseguard og ga selskapet en halv million kroner i lån som skulle brukes på produksjon av vester og hansker.

Så 10. desember 2019 ringte Dannevig til mannen og opplyste at Norseguard ville gå konkurs om ikke et pengekrav til Oslo kemnerkontor på 282.000 kroner ble innfridd.

– Pengene måtte betales innen klokken 15 samme dag, hvis ikke var det kroken på døren, ble jeg fortalt.

– Hvorfor lånte du selskapet enda mer penger på så kort varsel?

– Jeg var redd at om jeg ikke gjorde det, ville jeg tape den halve millionen jeg allerede hadde lånt ut, samt aksjeinvesteringen min, sier mannen.

Skulle få godt betalt

Men før han betalte, ba han Dannevig sende ham dokumentasjon for pengekravet.

Klokken 13.12, mindre enn to timer før fristen for å betale utløp, sendte Dannevig en e-post hvor han skriver:

«Setter umåtelig stor pris på at du kan hjelpe meg her!»

«Beløpet som må betales ASAP til Oslo kemnerkontor er kr. 282.000»

Dannevig skriver at både hastelånet og det tidligere produksjonslånet betales tilbake innen én uke, og at selskapet vil betale ytterligere 28.200 kroner i renter.

For å sukre tilbudet ekstra, skriver Dannevig at han vil hefte privat for både lånene og rentene.

Dannevig opplyser om konto- og KID-nummer og ber om å få tilsendt en kvittering så fort pengene er innbetalt. Den må nemlig videresendes kemneren som dokumentasjon før betalingsfristen utløper samme dag.

Lurt av forfalsket e-post

I vedlegg la Dannevig også ved e-poster mellom ham selv og en jurist ved Oslo kemnerkontor. I kommunikasjonen fremkommer det at skattekravet er rettet mot Norseguard Holding AS, som er identifisert med selskapets organisasjonsnummer.

Det refereres også til et konkursmøte i Oslo byfogdembete mellom Norseguard og kemneren som fant sted 19. november. Til dette møtet varslet Dannevig at han ville be om en utsettelse på innbetale skattekravet, i påvente av penger som var på vei fra en emisjon.

– All informasjon jeg mottok fra Dannevig virket legitim, sier mannen til Finansavisen.

Var aldri truet av konkurs

Det han ikke visste, men som han vet i dag, er at Norseguard aldri mottok et krav fra Oslo kemnerkontor på 282.000 kroner med betalingsfrist 10. desember klokken 15.00.

Et slikt krav hadde derimot Adaptare Ventures mottatt, investeringsselskapet Dannevig styrte.

– I ettertid har jeg fått opplyst at e-postvedleggene Dannevig sendte faktisk var skrevet av en jurist hos kemneren. Men i de originale e-postene var skattekravet rettet mot Adaptare Ventures, ikke Norseguard, som jeg hadde lånt penger til og var medeier i.

På grunn av taushetsplikten uttaler ikke Oslo kemnerkontor seg om konkrete skattesaker, men i berammingslistene hos Oslo byfogdembete finnes det spor. 

Annet firma var konkurstruet

Rettskalenderen viser at det ikke var berammet noen konkursmøter mot Norseguard Holding, hverken 19. november eller 10. desember i fjor.

Derimot måtte Stener Dannevig møte i retten, på vegne av Adaptare Ventures, de to datoene, samt 3. desember. 

I rettsreferatet fra konkursmøtet 19. november, som er offentlig, står det at Dannevig har møtt og opplyst dommeren om at et lån på 750.000 kroner er innvilget, men ikke utbetalt ennå. Det som er referert stemmer med andre ord med det Dannevig skrev i en e-post til kemneren, hvor han opplyste at penger fra en emisjon skulle sikre betaling av skattekravet.

I samme rettsmøte ber Dannevig om en kort utsettelse, slik han hadde varslet at han ville be om. Kemneren godtar en utsettelse og dommeren ber partene møte i retten igjen 3. desember. I referatet fra dette møtet ber Dannevig om nok en betalingsutsettelse, noe han får. Dommerens nye frist er 10. desember, klokken 15. Det er samme tidsfrist långiveren har fått vite at Norseguard vil gå konkurs, om han ikke betaler. Det han ikke vet er at fristen gjelder Adaptare Ventures.

– Jeg kastet meg rundt og betalte 282.000 kroner, før jeg sendte kemneren en kvittering klokken 14.08 om at skattekravet var gjort opp. Men jeg ble lurt. Jeg reddet i stedet for å redde Norseguard, reddet jeg et annet selskap Dannevig eide og kontrollerte, sier långiveren.

Dommer bekrefter betaling

Finansavisen har sett kvitteringen og overføringen fra långiverens konto til kemneren, samt en e-post som bekrefter at kravet er innfridd og at retten er underrettet om dette i tide.

Opplysningene bekreftes også i en hevingskjennelse dommer Rune Klausen skrev 11. desember. 

Der står det at konkursbegjæringen mot Adaptare Ventures ble tilbakekalt dagen før av Oslo kemnerkontor og at saken heves.

Stener Dannevig benekter i et intervju med Finansavisen at han noen gang har begått dokumentfalsk i forbindelse med sin forretningsvirksomhet, men erkjenner at han har foretatt forretningsmessige disposisjoner som har feilet og som har rammet flere økonomisk.

stener dannevig
foresight
adaptare ventures
norseguard
konkurs
Nyheter
Krim