Dokumentlekkasje avslører omfattende hvitvaskingsproblematikk

Dokumentlekkasjer avslører hvordan amerikanske storbanker varsler om at de mistenker hvitvasking, samtidig som de fortsetter å bistå de mistenkelige kundene. Mistenkelige overføringer på 1 milliard skal trolig ha gått via DNB. 

STOR LEKKASJE: Ifølge dokumentlekkasjen FinCEN-files skal amerikanske banker ha varslet om mistenkelige overføringer via DNB for om lag 1 milliard kroner.  Foto: NTB
Krim

Til tross for at de allerede har fått saftige bøter har  fem av de største amerikanske bankene fortsatt  å overføre penger til mistenkelige kunder, skriver Aftenposten. 

Ifølge dokumentene skal bankene ha overført store summer til kunder de ikke visste hvem var, brukt flere år på å oppdage at betalingene hadde klassiske kjennetegn på hvitvasking, og bistått kunder som er involvert i kjente korrupsjons- og svindelsaker. Bankene skal ha meldt transaksjonene som mistenkelige til myndighetene, såkalte MT-rapporter, men likevel fortsatt å bistå kundene. 

1 mrd. via DNB

Amerikanske banker skal også ha har varslet sine myndigheter om mistenkelige overføringer for rundt 160 millioner dollar, tilsvarende 1 milliard kroner skal ha gått via DNB-konsernet, fra kontoer både i Norge og utlandet. Datterbanken i Litauen og DNBs filial i London skal ha bli rapportert flest ganger. 

DNB-transaksjonene skal hovedsakelig ha foregått mellom 2015 og 2017, men noen strekker seg også helt tilbake til 2008. Overføringenes størrelse skal ha variert fra mindre beløper opp til 23 millioner dollar. 

«Jeg har ikke lov til å kommentere Aftenpostens funn. Men dette viser at systemet virker», sier  Thomas Midteide, DNBs konserndirektør for kommunikasjon til Aftenposten. 

Han legger til:

«Vi gjør vårt aller beste for å stoppe mistenkelige transaksjoner hver eneste dag. Men dette er et kappløp mellom bankene og de kriminelle. Det vil åpenbart skje at både norske og utenlandske banker misbrukes.» 

Lekkasjene kommer fra amerikanske Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), som er USAs største anti-hvitvaskingsbyrå og en del av finansdepartementet.  Aftenposten har fått tilgang til informasjonen gjennom samarbeidet International Consortium Of Investigative Journalists.

Nyheter
Krim
Finans
Børs