Rettsmaraton for vinimportør

Sjefen i vinimportøren Sagawine skal ha solgt skattefrie viner og overført flere millioner kroner til sin private konto. Nå må han møte i en fem ukers lang straffesak.

FORSVARER VINIMPORTØREN: Fredrik Berg i Fend advokatfirma sier at hans klient ikke har hatt til hensikt berike seg selv og slett ikke å unndra noen avgifter eller skatt. Foto: Iván Kverme
Krim

I 2014 skrev Finansavisen at vinimportselskapet Sagawine i Sandefjord hadde råsolgt vin uten avgift.

To år tidligere hadde eierne Lasse André Saga og Komplett-gründer Eric Sandtrø solgt selskapet til et knippe sandefjordinger i vinimportselskapet Evento.  Sagawine omsatte på dette tidspunktet for 25 millioner kroner, og hadde tillatelse til å selge vin på Vinmonpolet, til taxfree-aktører og hotell- og restaurantbransjen. 

Ikke lenge etter dukket det opp et krav på 8,5 millioner kroner fra Tollvesenet, og de nye eierne så ingen annen utvei enn å begjære oppbud. 

I kjølvannet ble det satt i gang en etterforskning. 

Seks siders tiltale 

Nå er Lasse André Saga, som var daglig leder i selskapet, tiltalt for en rekke lovbrudd. Det er satt av fem uker til straffesaken i Vestfold tingrett på nyåret. Politiadvokat Øyvind Waale Hellenes i Sør-Øst Politidistrikt, oppsummerer den seks sider lange tiltalen slik:

– Økonomisk utroskap, bedrageri, brudd på bokføringsloven, skattesvik og brudd på alkoholloven. 

Ifølge tiltalen skal han i perioden 2010-2014 begått grovt økonomisk utroskap ved å ha overført 6,9 millioner kroner i Sagawine til en privat konto, mens 2 millioner kroner skal ha blitt overført til hans eget selskap, Forward. Pengene skal ha stammet fra omsetning av vin i Sagawine, og blitt brukt til formål som var Sagawine «uvedkommende».  

Senere skal han også ha overført 2 millioner kroner fra Forward til seg selv.

Som daglig leder i Solobarolo er han videre tiltalt for å ha utbetalt minst 500.000 kroner til Deloitte Advokatfirma. Deler av beløpet var utgifter til juridisk bistand til en sak som Solobarolo ikke var involvert i, ifølge tiltalen. 

Han ser frem til saken og vil vise at han ikke har hatt til hensikt berike seg selv og slett ikke å unndra noen avgifter eller skatt
Fredrik Berg, Fend advokatfirma

Tiltalt for grovt bedrageri

Tiltalen omfatter også to tilfeller av grovt bedrageri. I et av tilfellene skal han ha forledet ansatte i Tolletaten til ikke å kreve inn 9 millioner kroner i særavgifter. Dette skal han ha fått til ved å unnlate innrapportering av avgiftspliktig uttak av cirka 100.000 liter alkoholholdig drikke. 

Det andre bedrageritilfellet handler om at han skal ha forledet Evento-styret til å kjøpe Sagawine for 6 millioner kroner. 

De fikk ifølge tiltalen aldri vite at han på dette tidspunktet hadde solgt og gitt bort 61.000 liter vin uten hverken å ha innberettet, regnskapsført eller betalt særavgiftene på 3,5 millioner kroner.  

Selv eide Saga 40 prosent av Sagawine og mottok 2.000 Evento-aksjer til en anslått verdi på 2,4 millioner kroner som oppgjør. 

Sistnevnte tiltalepunkt har også vært hovedtema i en sivil tvist i Sandefjord tingrett i 2017. Evento-styremedlemmene Jan Magne Borgen, Truls Øhra, Geir Bøhren og John Arthur Olafsen krevde i en rettssak i 2017 erstatning og heving av kjøpet. Saga gikk til motsøksmål, men tapte. 

OMSATTE FOR 25 MILL.: Sagawine hadde tillatelse til å selge vin til blant andre Vinmonopolet. Foto: Iván Kverme

Sandefjord tingrett slo fast at Sagawine i realiteten var verdiløst ved eierskiftet, og Saga ble dømt til å betale Evento-eierne 7 millioner kroner.

Saga anket saken til Agder lagmannsrett, men møtte ikke opp da forhandlingene startet. Anken ble da avvist.

Skal ha solgt uten bevilling  

Saga er videre tiltalt for ikke å ha opplyst om inntekter i selvangivelsen både privat og på vegne av Sagawine. Unnlatelsene skal samlet ha ført til en skattefordel på minst 2,4 millioner kroner. 

Sandefjordingen er også tiltalt for å ha solgt vin for nær 7 millioner kroner til privatpersoner og bedrifter uten å ha den nødvendige bevillingen, og han skal ha unndratt merverdiavgift på 872.000 kroner.

På toppen av dette er han tiltalt for å ha begått en lang rekke brudd på bokføringsloven, både gjennom Sagawine og Forward. 

Sagas forsvarer, Fredrik Berg, har følgende kommentar til saken:

«Saga har drevet virksomhet knyttet til kompetanse innen vin, kunnskapsreiser samt markedsføring og salg av vin. Dette har vært omfattende virksomhet i flere selskaper og over en årrekke. Hans formål har vært å tilby sine kunder best mulig service, kunnskap og produkter. Han ser frem til saken og vil vise at han ikke har hatt til hensikt berike seg selv og slett ikke å unndra noen avgifter eller skatt. Dette skal han gjøre for retten og ønsker ikke å kommenter ytterligere før bevisførselen for retten.»

Flere ukers rettssak 

Forholdene i tiltalen er fem til ti år gamle. Hovedårsaken til at politiet har brukt såpass lang tid på etterforskningen er den generelle ressurssituasjonen på påtale og etterforskning, og at det har foregått bytte og utskiftninger under etterforskningen, forklarer Waale Hellenes til Finansavisen.  

– Etterforskningen har også vært omfattende, utfordrende og ressurskrevende, sier han. 

Strafferammen for grovt økonomisk utroskap og bedrageri er inntil seks års fengsel.