Poker i Høyesterett: risikerer fengsel og inndragning

En kvinne drev pokerklubb midt i Oslo, men ble tatt. Straffen var fengsel og inndragning av en million kroner. Nå skal Høyesterett se på saken.

UGREI POKER: En kvinne åpnet pokerklubb i Dronningensgate i Oslo. Det endte med straff, men siste ord er ikke sagt.
Krim

Poker er langt mer enn bare 52 kort med fire ess. 

Det er mange kjente personer som spiller poker, som skistjernen Petter Northug og glamourmodellen Aylar Lie, som har sagt at hun «livnærer seg av å spille poker».  

En annen som har prøvd seg, er sjakkesset Magnus Carlsen, som deltok i poker NM online, men kom på en heller beskjeden 742-plass, ifølge poker.no.

Poker er ikke galt i seg selv, men det gikk veldig galt for en kvinne som startet pokerklubb i Oslo.

Kan være ugreit

For av og til kan poker skifte fra uskyldig moro til å være business helt på kanten. Kanskje godt over kanten. Det fikk en kvinne erfare som drev et pokersted i Dronningens gate i Oslo sentrum.

Det er nå bestemt at straffesaken om pokersaken skal opp til behandling i landets øverste domstol, som skal vurdere hvor grensene går.

Lovbrudd

Før saken kom til Høyesterett, ble kvinnen dømt i lagmannsretten. I dommen heter det at de er enige med aktor i at overtredelsene av lotteriloven er å anse som grove. Strafferammen er inntil tre års fengsel. 

Retten påpeker samtidig at det er lite rettspraksis på området, særlig når det gjelder overtredelse i form av drift av en ulovlig spilleklubb:

«Aksjonen mot lokalet i Dronningens gate var ledd i en samordnet aksjon mot fem slike klubber, men sakene mot de andre er ikke avgjort i rettssystemet.»

 Lagmannsretten avviste samtidig aktors påstand om en kobling til pyramidespill og ulovlige spilleautomater med oppdiktet humanitært formål:

«Dels dreier det seg om mer alvorlige forhold, og dels har de et preg av svindel overfor kundene. Dette elementet mangler for de som frivillig blir med i en pokerklubb.»

To dommer

Lagmannsretten viser til at det foreligger to dommer fra tingretten som begge gjelder organisering av pokerspill. Begge medførte en bot på 10.000 kroner. 

«Den ene gjaldt en enkeltstående episode, og er ikke sammenlignbar med denne saken», mente retten.

Den andre avgjørelsen gjaldt et forhold med et mer profesjonelt preg, med virksomhet over tid og som også innbefattet alkoholservering. 

Etter lagmannsrettens syn fremsto reaksjonen her som uforståelig mild. Avgjørelsen har imidlertid uansett liten vekt som rettskilde, mente retten.

Profesjonell

Etter lagmannsrettens syn tilsa omfanget og profesjonaliteten av virksomheten i Dronningensgate at det utmåles en «følbar ubetinget reaksjon». De viste blant annet til at klubben tillot «spill på kreditt, og sammen med alkoholservering øker dette risikoen for spillavhengighet». 

POKERFJES? Høyesterett og justitiarius Toril Øie skal se nærmere på en ulovlig pokerklubb. Straffesaken har sluppet inn til behandling. Foto: NTB Scanpix

I formildende retning viser lagmannsretten til at tiltalte har erkjent de faktiske forhold, og i stor grad også erkjent straffeskyld. 

Dessuten er saken blitt litt gammel, «uten at tiltalte kan lastes for det». 

– Grep ikke inn

Kvinnen som drev pokerstedet, har forklart at politiet var kjent med virksomheten, og at de flere ganger hadde vært i lokalet uten å gripe inn.

 Men etter lagmannsretten syn kan dette ikke tas som et tegn på at virksomheten var akseptert eller lovlig, men «det kan likevel fremstå som noe underlig at virksomheten kunne pågå over så lang tid». 

Samlet sett finner lagmannsretten at straffen skal reduseres til fengsel i seks måneder, hvor 120 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Inndragning

I saken var det også spørsmål om inndragning:

Retten påpeker at utgangspunktet er at «hele bruttoutbyttet av den straffbare handlingen skal inndras». Det er blitt lagt til grunn en brutto omsetning på minst åtte millioner kroner. 

Men inndragningsbeløpet kan etter lagmannsrettens syn settes til 1 million kroner.

Så får man se hvor saken står etter at Høyesterett har sagt sitt. Nå har des i hvert fall sluppet inn til behandling der.

høyesterett
lagmannsretten
poker
gambling
aylar lie
petter northug
magnus carlsen
ess
Oslo
Nyheter
Krim
Jus