– Økokrim har gått på trynet igjen

Tidligere Skeie Energy-sjef Christian Selmer er frikjent for grovt skattesvik i Høyesterett. 

FRIKJENT: Straffesaken mot Christian startet i tingretten i 2018. Mandag ble det klart at Høyesterett har frifunnet ham fra anklager om grovt skattesvik.  Foto: NTB
Krim

– Nå er det null sjanse for at Økokrim kan trakassere meg mer, sier Christian Selmer til Finansavisen. 

Siden 2017 har Selmer vært tiltalt for grovt skattesvik, men mandag ble det klart at Økokrims anke til Høyesterett er forkastet. Dermed er det satt endelig punktum i den årelange straffesaken. 

Frifunnet i lagmannsretten

Saken går tilbake da 2009-2010 da Skeie Energy kjøpte seismikk av seismikkselskapet TGS for nær 400 millioner kroner, og fikk et skattefradrag på 291 millioner kroner gjennom leterefusjonsordningen. 

Ordningen går ut på at oljeselskaper som går med underskudd kan få utbetalt skatteverdien av sine letekostnader umiddelbart, i stedet for å måtte vente til de får inntekter å trekke kostnadene av mot.

Skattesatsen for oljeutvinning er 78 prosent. Et selskap som bruker 100 kroner på seismiske tjenester kan dermed få en refusjon på 78 kroner av staten.

Økokrim mener selskapet misbrukte leterefusjonsordningen og aldri skulle hatt tilgang til skattefordelen. Selmer, TGS og deres finansdirektør Arne Helland ble tiltalt for grovt skattesvik i 2017.

Alle ble dømt i tingretten, der Selmer fikk fem års fengsel. Men i april i fjor ble avgjørelsen snudd til fullstendig frikjennelse i Borgarting lagmannsrett.

TAPTE: Statsadvokat Marianne Bender i Økokrim. Foto: NTB

Økokrim valgte kun å anke Selmers frifinnelse. Dommen fra Høyesterett er enstemmig, og det  konkluderes med at selskapet hadde fradragsrett for seismikken.

– Vi tar dommen fra Høyesterett til etterretning og har ingen kommentarer utover det, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.

Vil kreve erstatning  

Selmer påpeker at Økokrim har lidd flere nederlag i store saker de seneste årene, og viser blant annet til Trancocean-saken, som førte til at Riksadvokaten satte ned eksternt utvalg til å granske Økokrims håndtering.

–  Økokrim har igjen gått på trynet i en prestisjesak. Etter Transaocean-nederlaget er det rart om dette ikke det får konsekvenser for organiseringen av Økokrim, sier han. 

Selmer, som ikke har jobbet på flere år og gikk personlig konkurs som følge av straffesaken, er nå i gang med å planlegge et erstatningssøksmål. 

– Det blir nok et krav på titalls millioner kroner, sier han.  

Bakgrunn 

  • I forbindelse med ny lisenstildelingsrunde på norsk sokkel i 2009, investerte Skeie Energy flere hundre millioner kroner i seismikk der TGS var hovedleverandør.
  • Skeie Energy var ikke i nærheten av å ha midler til å gjøre opp kontant, og finansierte investeringen delvis gjennom å utstede et konvertibelt lån til TGS. Gjelden ble aldri gjort opp.
  • For oljeselskaper utenfor skatteposisjon, refunderer norske myndigheter 78 prosent av alle letekostnader.
  • Økokrim mener vilkårene for dette ikke ble oppfylt, og at skattefordelen på 291 millioner kroner var urettmessig.
  • Christian A. Selmer, eks-sjef i Skeie Energy, Arne Helland, tidligere finansdirektør i TGS, og selskapet TGS ble i Oslo tingrett dømt for grovt skattesvik i 2018, men alle ble frikjent i lagmannsretten i fjor.
  • Økokrim anket frifinnelsen av Selmer til Høyesterett, men anken ble forkastet. 
høyesterett
skattesvik
økokrim
straffesak
christian selmer
marianne bender
Nyheter
Krim
Jus